Kurz výcvikára a figuranta 2013

(KR 6/2013)

Ako po iné roky, aj teraz – 12. mája 2013, sa konal v Ivanke pri Dunaji  v areáli Klubu športovej kynológie rottweilera kurz a komisionálne preskúšanie adeptov na psovoda figuranta – výcvikára. Kurzu sa zúčastnili kynológovia z celého Slovenska.

Toto podujatie slúži na to, aby sa najmä mladí či začínajúci psovodi naučili správne cvičiť svojho, ale aj iných psov. Aby vedeli, ako správne zaobchádzať s pomôckami potrebnými k výcviku psov, ako sa nezraniť, respektíve nezraniť psa pri nácviku obrán alebo zadržania páchateľa (figuranta). Zranením sa rozumie zranenie po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Neodborným a nevedomým výcvikom psa môžeme viac pokaziť, než napraviť. Niektoré chyby vo výcviku sa už nedajú odstrániť, prípadne to ide len veľmi ťažko a zdĺhavo.

Frekventanti kurzu museli ovládať aj nácvik a vypracovanie pachových prác (stopy). Účastníkom, ktorí úspešne zvládli preskúšanie skúseným psovodom a povereným skúšobným komisárom, boli odovzdané preukazy figurantov – výcvikárov. Tie slúžia ako doklad o ich spôsobilosti na výkon kynológie.

Ešte raz chcem poďakovať všetkým zúčastneným a hlavne p. Danekovi ako skúšajúcemu komisárovi.

Miloš Butyka, za KŠK Rottweilera Ivanka pri Dunaji
Foto: Lívia Turanová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2013