Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky – 5. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika

(KR 6/2013)

Rozlišovanie predmetu

Cieľom cviku je naučiť psa rozlišovanie najskôr vlastných a neskôr cudzích predmetov medzi niekoľkými inými rovnakými predmetmi. Predmety nesmú byť väčšie než 100 cm2, musia byť rovnakej farby, veľkosti, rozmerov a musia byť z rovnakého materiálu.

Nájdené predmety pes:
a) označuje zaujatím vopred nahlásenej polohy (v sede, v ľahu, v stoji),
b) prinášaním (aportovaním),
c) zdvíhaním (len v sede a v stoji).

Pri skúške ZMMP psík rozlišuje predmet psovoda medzi 2 cudzími predmetmi pomocníkov, pri SMP1 je to predmet psovoda medzi 4 predmetmi od 4 pomocníkov a pri SMP2 psík rozlišuje predmet pomocníka medzi 4 predmetmi ďalších 4 pomocníkov.

Kladenie predmetov

Prv než začneme s výcvikom cviku rozlišovania premetu, psík nám už musí vedieť aportovať alebo označovať predmety (na začiatku vlastné). Prichystáme si igelitové vrecúško s predmetom na načuchanie, predmet, ktorý má pes rozlíšiť, a na začiatku čisté nenapachované predmety – predmety bez pachu, rovnakého tvaru a materiálu, ako je predmet, ktorý ma pes rozlíšiť a označiť. Používame na to vypraté a dobre vysušené predmety, ktoré si pomocou pinzety uzatvoríme do sklenenej fľaše so zatváracím viečkom (napr. od malého džemu, či kompótu). Vypraných predmetov sa nikdy nedotýkame rukami, používame pinzetu. Ďalšou pomôckou je dlhá, cca 20 cm vysoká doska, pred ktorú budeme ukladať predmety.

Psíka priviažeme (dáme do „odkladačky“) tak, aby nevidel, ako kladieme – ukladáme predmety. Predmety ukladáme pred dosku, opačne zo smeru, z ktorého budeme vysielať psa. Dosku obídeme z pravej strany, rukou položíme predmet na rozlíšenie a pomocou pinzety cca 30 cm od predmetu uložíme druhy predmet (nenepachovaný) z fľaše. Tou istou cestou, akou sme išli uložiť predmety, sa vraciame späť.

Navetranie predmetu – GCH. Franceska Frida Agape (majiteľ Ing. A. Polakovičová)

Psíka odviažeme, zaradíme si ho k nohe a prídeme cca na 2-3 mpred dosku tak, aby pred nami boli 2-3 m voľného priestoru, predmety a za nimi doska. Psíkovi dáme načuchať – navetrať – predmet zo vrecka, prípadne z ruky (opis navetrávania sme mali v časti č.2).

Po navetraní ukážeme psíkovi rukou smer k rozlíšeniu predmetu.

Vyznačenie k označeniu – GCH. Franceska Frida Agape (majiteľ Ing. A. Polakovičová

Väčšina psov automaticky ide k predmetu psovoda, nakoľko druhý predmet je bez pachu. Keď nám psík označí (zaujatím polohy) alebo prinesie (aportuje) správny predmet, vychválime ho a odmeníme. Ak má snahu označiť nám druhý (bezpachový) predmet, okríkneme ho povelom fuj, a povzbudíme povelom hľadaj, označ.

Rozlišovanie predmetu – GCH. Franceska Frida Agape (majiteľ Ing. A. Polakovičová)
Označenie predmetu zaujatím polohy v ľahu – Gwenn (maj. chov. Stanica Wild Rane)

Ak sa psík „motá“, nedarí sa mu označiť predmet, pobehuje z jednej strany dosky na druhú, priviažeme ho na vodítko a priradíme si ho k nohe. Postavíme sa k doske tak, aby sme ju mali po pravej alebo ľavej strane (nie spredu), najlepšie z opačnej strany, ako sme išli ukladať predmety. Psíka stále držíme na vodítku a rukou mu ukážeme do smeru, kde sú predmety. Povelom hľadaj, označ, prines (podľa spôsobu, ako nám psík predmety označuje alebo aportuje) ho povzbudzujeme, aby nám predmet doniesol alebo označil, pri korigovaní psíka si pomáhame vodítkom, nedovolíme mu, aby pobehoval, tmolil sa či utekal s predmetom. Keď psík označí (zaujatím polohy – môžeme psíkovu pomôcť miernym trhnutím vodítka a povelom na zaujatie polohy) alebo prinesie – aportuje, správny predmet, vychválime ho a odmeníme. Ak má psík snahu označiť druhý (bezpachový) predmet, okríkneme ho povelom fuj, a povzbudíme povelom hľadaj, označ. Pri označovaní predmetu zaujatím polohy si môžeme pomôcť malým pamlskom uloženým pod predmetom.Keď ho pes začuchá a nosom hľadá pod predmetom, miernym trhnutím vodítka a povelom na zaujatie polohy ho donútime k zaujatiu polohy. Nasleduje veľká pochvala a odmena.

Prinášanie – aportovanie premetu GCH. Franceska Frida Agape (majiteľ Ing. A. Polakovičová)
Odobratie predmetu GCH. Franceska Frida Agape (majiteľ Ing. A. Polakovičová)

Keď psík už sám bez pomoci rozlišuje predmet medzi iným predmetom, môžeme pridať ďalší bezpachový predmet, až dovtedy, keď nám už bez problémov rozlíši predmet medzi 4 čistými predmetmi.
A teraz bude potrebná pomoc pomocníka, ktorý nám napachuje predmet jeho pachom.
Postupujeme zase od začiatku ako pri čistých nenapachovaných premetoch. Psíka uviažeme tak, aby nevidel, ako ukladáme s pomocníkom premety. Začíname najskôr z jedným predmetom pomocníka a jedným vlastným predmetom na rozlíšenie. Postupne pridávame ďalšie.

Podobne robím nácvik aj pri rozlišovaní cudzích predmetov. Ale na tento „level“ prejdem až vtedy, keď má psík na 100 % zvládnutú „rozlišovačku“ mojich predmetov medzi predmetmi pomocníkov.
Začíname jedným predmetom pomocníka a jedným čistým nenapachovaným predmetom. Psíkovi dáme navetrať predmet pomocníka z vrecka a vyšleme ho k rozlíšeniu predmetu medzi čistým nenapachovaným predmetom, ďalej postupujeme ako pri výcviku rozlišovania vlastného predmetu psovoda.

Použitá literatúra:
NSP ZŠK SR, Pes a jeho výcvik – prof. MVDr. Jozef Hrušovský, Dr.Sc. a kolektív

Bc. Andrea Adamčiaková
Fotky: chovateľská stanica Wild Rane,
Danka Miturova a KK Dog & Wolf, Tony Šabík

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2013