Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky – 4. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika

(KR 5/2013)

Vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve – metodika nácviku.

Keď máme zvládnutý cvik „APORT“, môžeme prejsť na vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve.
Potrebujeme:
– 5 predmetov (dobre napachovaných)
– igelitové vreck
– tabuľka (nášlapka, palička)
– odmena: pamlsky, alebo loptička/pešek

Gwenn – majiteľ chov. stanica WILD RANE

Nácvik začíname tak, že psíka posadíme (ak máme zvládnutý cvik odloženie), dáme povel zostaň, ukážeme mu predmet (peňaženku, handričku, ponožku) a odídeme od neho na cca 20-30 krokov, predmet uložíme do trávy a vraciame sa k psíkovi. Ak nám psík nezostáva na mieste, tak si ho priviažeme. Dáme ho do základného postoja (sedí pri ľavej nohe psovoda), chytíme ho za obojok, vydráždime povelom „hľadaj aport“, ukážeme mu smer rukou a vyšleme ho na stranu, kde sme aport položili na zem. Na začiatku volíme terén, ktorí je menej zarastený, tak aby bolo predmet trochu vidieť. Akonáhle psík predmet nájde, pochválime ho, povelom „prines, ku mne“ho k sebe privoláme, necháme ho predsadnúť, odoberieme aport, pochválime a odmeníme. Prejdeme so psíkom 10 m, otočíme sa na opačnú stranu, ako vyhľadával prvý predmet, a cvik zopakujeme.

Gwenn – majiteľ chov. stanica WILD RANE

Klárika, majiteľ chov. stanica DANKY DOG

Keď pes radostne prináša aporty, sťažíme mu to neprehľadným terénom, vyššiou, hustou trávou. Keď nám radostne a zo záujmom vyhľadáva 3 predmety po sebe aj v neprehľadnom teréne, môžeme postúpiť ďalej. Psíka odložíme alebo uviažeme tak, aby nevidel, kde odhadujeme predmety. Prvé odhodenie predmetov robíme nasledovne. Na začiatku volíme ľahší, prehľadný terén. Zvolíme si os postupu. Do zeme zapichneme tabuľku (nášlapku, paličku) a položíme tam igelitové vrecko s predmetom – toto bude východzie miesto. Od východzieho miesta prejdeme cca 10 – 15 krokov dopredu, zastavíme sa, otočíme sa do pravej/ľavej strany, prejdeme 5 krokov a predmet odhodíme pred seba na vzdialenosť 2-3 m a tou istou cestou sa vrátime na os postupu. Prejdeme ďalších desať metrov po osi postupu, otočíme sa opačne ako v prvom prípade a zase prejdeme cca 5 m do strany. Odhodíme pred seba predmet do vzdialenosti cca 3 m, vrátime sa späť na os postupu, kde opäť prejdeme 10-15 krokov a pred seba hodíme posledný, tretí predmet. Vrátime sa späť na východzie miesto.

Gwenn – majiteľ chov. stanica WILD RANE

Klárika, majiteľ chov. stanica DANKY DOG

So psíkom sa postavíme na východzie miesto, zoberieme do ruky vrecko, v ktorom je uložený predmet, a dáme ho takto psíkovi načuchať. Prejdeme 5 krokov dopredu, psa vyhecujeme, ukážeme rukou do strany, kam sme odhodili prvý aport a vyšleme ho s povelom „hľadaj, prines“ – ak psík premety aportuje, alebo „hľadaj, označ, ukáž“– ak predmety označuje zaujatím polohy. Ak nám pes radostne a systematický hľadá, necháme ho pracovať samého. Ak vidíme, že začína strácať záujem, prípadne je nesústredený, nevie čo ma robiť, zavoláme si ho k nohe, prejdeme pár krokov do strany,kam sme odhodili prvý predmet, ukážeme rukou a povelom „hľadaj, prines“ ho opätovne vyšleme vyhľadať predmet. Keď ho nájde, pochválime ho, môžeme zopakovať povel „aport, prines, ku mne“, alebo „hľadaj, označ, ukáž – ľahni, sadni, stoj“– podľa toho, v akej polohe psík predmety označuje. Necháme psa predmet priniesť a predsadnúť pred nás. Prípadne, ak psík premety označuje, necháme ho zaujať danú polohu nad predmetom. Predmet odoberieme, psíka pochválime a odmeníme. Ak predmety označuje, prídeme k nemu, pochválime ho a odmeníme. Nikdy ho (pri označovaní predmetov) neodmeňujeme z ruky. Pamlsok uložíme na predmet, odkiaľ si ho pes zoberie, pochválime ho, povzbudíme povelom „ukáž, označ“ a akonáhle sa psík dotkne predmetu nosom, znovu položíme pamlsok na predmet. Dbáme na to, aby označoval premety tak, aby ich mal medzi prednými končatinami.

Gwenn – majiteľ chov. stanica WILD RANE

Ak má pes záujem, prejdeme o pár krokov vyššie a vyšleme ho na stranu, kde má vyhľadávať druhý predmet. Ak mal problém a začal strácať záujem už o vyhľadávanie prvého predmetu, pohráme sa s ním, môžeme na chvíľu odísť z pľacu, necháme ho chvíľu vybehať, oddýchnuť si a vrátime sa na stredovú os postupu na úroveň druhého predmetu. Psíka vydráždime, pochválime a vyšleme k vyhľadávaniu predmetu. Pri prvých nácvikoch nemusíme dbať na bezchybné donesenie aportu. Dôraz kladieme na to, aby psík sám, s radosťou systematicky prehľadával terén v smere,ktorým sme ho vyslali. Tak isto – ak vidíme hlavne v začiatkoch, že psík prestáva mať záujem o vyhľadávanie, pomôžeme mu nájsť predmet (prejdeme bližšie k predmetu a psíka vyšleme na vyhľadanie, prípadne môžeme mať v zálohe ešte jeden predmet, ktorí psíkovi odhodíme pred psa – tak aby to nevidel – a vyšleme ho na donesenie predmetu) a cvik ukončíme veľkou pochvalou a odmenou. Necháme ho oddýchnuť a v ďalší deň môžeme pokračovať.

Postupne predlžujeme os postupu, vzdialenosť odhodených predmetov, sťažujeme terén (hlavne čo sa týka neprehľadnosti). Psíka vysielame zo základného postoja z východzieho miesta, nech sám prehľadáva terén pred sebou. Môžeme meniť predmety, ktoré môžu byť z rozdielneho materiálu. Keď máme toto všetko zvládnuté, môžeme prejsť na vyhľadávanie cudzích predmetov.

Najčastejšie chyby:
– stereotyp
– slabá motivácia, pochvala, odmeňovanie
– nedodržanie postupu od ľahšieho k zložitejšiemu
– rýchly postup pri výcviku
– nepoužívanie predmetu k načuchaniu
– pomáhanie psovi tým, že ho vysielame do strán, kde sú predmety, a pes sám terén neprehľadáva
– preťažovanie psa neustálym dlhotrvajúcim vyhľadávaním

Bc. Andrea Adamčiaková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2013