Klubová výstava kólií a šeltií v Terchovej 2013, Slovensko

(KR 5/2013)

V sobotu dňa 27. 4. 2013 sa v Terchovej v nádhernej oblasti Malá Fatra konala Klubová výstava kólií a šeltií organizovaná Klubom chovateľov kólií a šeltií. Pozvanie na posudzovanie prijal rozhodca Vladimír Žižakov zo Srbska. Sponzorom bol už tradične výrobca „superprémiového krmiva Purina PRO PLAN“.

Výstava sa konala v športovej hale v časti Terchová – Vŕšky v príjemnom jarnom slnečnom počasí.

Bolo prihlásených celkom 65 dlhosrstých a krátkosrstých kólií a šeltií. Účastníci výstavy pricestovali z Českej republiky, Maďarska, Poľska a všetkých kútov Slovenska. Mnohí členovia klubu pricestovali už v piatok večer. Takže dobrá atmosféra sa spontánne preniesla do soboty a o 10:00 hodine Patrik Bobák šéf výstavného výboru slávnostne otvoril Klubovú výstavu a predstavil pána rozhodcu. V kruhu pracoval náš overený skúsený personál – vedúca kruhu Petra Horňáková a zapisovateľka Barbora Harmanová. Posudky sa tradične písali on-line v počítači a na mieste sa pre zúčastnených posudzovaných tlačili v tlačovej forme. Na výstave tlmočil pán Milan Damjanovič zo Srbska.

Dobrú perspektívu chovu kólií a šeltií na Slovensku hodnotím podľa pekne zastúpených tried malých jedincov, najmä sučiek. V triede mladých sučiek bolo 10 dlhosrstých kólií a 7 šeltií.
Vyhlasovanie výhercov každej triedy bolo slávnostné s odovzdaním hodnotných cien od sponzora výstavy – výrobcu „superprémiového krmiva Purina PRO PLAN“.
Každý vystavovateľ sa mohol občerstviť výborným gulášom.
Posudzovanie skončilo okolo 15:00 hodine po exhibícii najkrajších párov, chovateľských skupín a súťaží dieťa a pes a juniorhandlingom a po slávnostnom poďakovaní pánovi rozhodcovi, odovzdaním darov od sponzora výstavy – výrobcu „superprémiového krmiva Purina PRO PLAN“.
Mnohí účastníci výstavy zostali v Terchovej – Vŕšky celý víkend a urobili si s našimi kóliami a šeltiami krátke výlety do okolia. V družných rozhovoroch o kynológii, našich miláčikoch a zážitkoch s nimi zostali do hlbokých nocí.
Ďakujeme sponzorovi výstavy – výrobcovi „superprémiového krmiva Purina PRO PLAN“ za hodnotné ceny. Ďakujeme sponzorom TT a.s. a Stengl.

Tr. mladých - suky - V1, CAJC, Klubový víťaz mladých - A'dior's Kiss Me Quick
« z 28 »

MVDr. Miroslav Petrík, predseda Klubu chovateľov kólií a šeltií

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2013