Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky – 2. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika

(KR 3/2013)

Skúšky psov malých plemien (SMP) – NSP ZŠK SR

Skúšky malých plemien podľa NSP rozdeľujeme na ZMMP (Skúška základného minima malých plemien), SMP 1 (Skúška psov malých plemien prvého stupňa) a SMP 2 (Skúška psov malých plemien druhého stupňa).

Každá z uvedených skúšok sa skladá z troch častí (stopy, poslušnosti a špeciálnych cvikov), ktorých náročnosť závisí od stupňa skúšok. Náplň jednotlivých skúšok nájdeme v Skúšobnom poriadku na stránkach ZŠK (www.suchno.sk).

Jasmín Goldie Wild Rane, maj.: chovateľská stanica WILD RANE
CH. Gwenn Girl z Šardanu, maj.: chovateľská stanica WILD RANE
JCH. EARNUR STAR FROM Dolina Rivendell,
autor fotky: chovateľská stanica WILD RANE

Chcela by som sa konkrétne venovať špeciálnym cvikom, ktorých náplňou je:
– vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve (psovoda – skúška ZMMP, SMP1, cudzích – SMP2)
– rozlišovanie predmetov (psovoda – skúška ZMMP, SMP1, cudzích – SMP2)
– správanie sa psa voči osobám, ktoré ho neohrozujú (skúška ZMMP)
– vyhľadanie strateného predmetu psovoda (skúška ZMMP)
– stráženie predmetu psovoda (skúška SMP1)
– samostatná činnosť psa (pokus o jeho odviazanie a psa) – (skúška SMP1)
– ochrana psovoda – prepadnutie psovoda – ovládateľnosť psa (púšťanie) – (skúška SMP2).

Foto: Ľubica Stanovčáková
Albarossl’k Givenchy Ice-Cube, autor fotky chovateľská stanica WILD RANE

Pes nám pri týchto cvikoch predmety môže donášať – aportovať, alebo ich presvedčivo označiť zaujatím polohy (v sede, ľahu alebo stoji). Toto označenie neplatí pri cviku vyhľadania strateného predmetu psovoda (skúška ZMMP), kde pes musí daný premet priniesť. Poznám psov, ktorí na stope predmety označujú zaujatím polohy, ale na špeciálnych cvikoch predmety aportujú. Ja mojich psov učím pri špeciálnych označovať predmety takým spôsobom, akým ich označujú na stope.

Na začiatku musíme psíka naučiť navetrávanie predmetu z igelitového vrecúška. Do mierne poskladaného vrecúška dáme pred psa predmet a naň pamlsok, tak aby bolo vidno predmet a pamlsok a pes nemusel dávať celú hlavu do vrecka, zavoláme ho, ukážeme mu pamlsok a povieme „ČUCHAJ“. Vrecúško na začiatok držíme zospodu za predmet, alebo oboma rukami po okrajoch poskladaného vrecúška. Trochu ho zväčšíme jeho narovnaním, položíme pred psa na predmet pamlsok a zopakujeme cvik. Vrecko postupne držíme za okraj, nie zospodu. Opakujeme párkrát niekoľko dní dovtedy, kým psík sám nedáva hlavu do už narovnaného vrecka a nehľadá v ňom pamlsok.

Ak má psík naďalej strach dávať hlavu do vrecka, môžeme používať predmet k načuchaniu“z ruky“ (pozor – nemýľme si to s načuchávaním priamo z ruky psovoda). Následne mámevrecko mierne poskladané, uchopíme ho zospodu tak, aby sme mali predmet medzi palcom a prstami, chytíme jemne psovi papuľku a predmet priložíme takmer k jeho nosu, aby si ho mohol načuchať. Tak isto môžeme používať pamlsok, ale musíme byť opatrní, aby nám z predmetu a vrecka nepadal na zem. Nie sú vhodné granule alebo piškóty.Radšej použijeme na malé tenké kolieska pokrájanýpárok, salámu alebo syr.

Cvik je splnený vtedy, keď si pes sám dáva nos k načuchaniu predmetu – buď do vrecka, alebo sa nebráni, keď mu dávame predmet načuchávať z ruky.

Držanie sáčku s predmetom a pamlskami
Pes začína čuchať a požierať pamlsky
Pes začína načuchávať predmet – Ch. Jared Enel Fenomen, maj: chovateľská stanica WILD RANE
Pes sám dáva hlavu do sáčku a načucháva predmet
Pes začína čuchať a požierať pamlsky
Načuchanie predmetu z ruky
Vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve

Vyhľadávanie predmetov je cvik, pri ktorom pes v určenom priestore vyhľadá, prinesie alebo označí predmety, ktoré tam zanechal psovod alebo pomocník (ZMMP, SMP1) – pomocník (SMP2).

Podľa pachovej zhody osoby a predmetu rozlišujeme vykonanie cviku na:
1. a) vyhľadanie predmetov psovoda – (ZMMP, SMP1)
2. b) vyhľadanie predmetov cudzej osoby – (SMP2).

JCH. EARNUR STAR FROM Dolina Rivendell,
autor fotky: chovateľská stanica WILD RANE

Cvik sa realizuje tak, že psovod (alebo pomocník – podľa stupňa skúšky) prejde stredom určeného priestoru a na obe strany rozhodí príslušný počet predmetov. Predmety sa farbou nesmú odlišovať od terénu a ich plocha nesmie byť väčšia než 100 cm2. Vyhľadávané predmety patriace psovodovi môžu byť z rovnakého materiálu. Predmety patriace pomocníkovi musia byť z rôzneho materiálu (koža, drevo, textil). Pri rozhodení predmetov sa psovod (alebo pomocník) pohybuje len po stredovej osi vytýčeného priestoru, a to len do polovice prehľadávaného priestoru, po rozhodení sa vráti tou istou cestou späť do východzieho bodu. Počas odhadzovania predmetov musí byť pes v úkryte, pokiaľ je cvik pripravovaný pomocníkom, v úkryte musí byť aj psovod. Pred vyslaním psa na vyhľadanie predmetov sa mu dá očuchať iný, pachovo zhodný predmet s predmetmi ukrytými v priestore. Tento postup je z metodických dôvodov nutné dodržať aj pri cviku vyhľadania predmetov psovoda. Pri vykonávaní cviku pes nie je pripútaný a psovod nesmie opustiť os postupu. Pes môže predmety aportovať alebo označovať. Ak predmety označuje, musí to byť vždy v rovnakej polohe, ak ichprináša, vyžaduje sa prinesenie ako pri aportovaní. Ak predmety označuje, psovod opustí os postupu, pristúpi ku psovi a zdvihne predmet a ukáže ho rozhodcovi. Aj so psom sa potom vráti na os postupu, odkiaľ hlásil rozhodcovi nález predmetu, a až potom pokračuje vo vyhľadávaní ďalšieho predmetu. Pri hodnotení cviku nerozhoduje, v akom poradí pes rozhodené predmety nájde.

Keď začíname so psíkom vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve, mal by vedieť buď aportovať, alebo označovať predmety.

Použitá literatúra: NSP ZŠK SR,
Výcvik psov – JoanPalmerová,
Pes a jeho výcvik – prof. MVDr. Jozef Hrušovský, Dr.Sc. a kolektív, http://www.polovacka.com,
http://www.psi-polepsovna.cz
sprievodné fotografie: chovateľská stanica Wild Rane

Bc. Andrea Adamčiaková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2013