Dog Frisbee – 6. časť

Multiple

(KR 3/2013)

Dogfrisbee je aj súťažnou disciplínou. Na svete existujú organizácie, ktoré zastrešujú kluby s rôznymi pravidlami. V našich končinách frisbee najviac tiahne k pravidlám USDDN. A ako každé iné pravidlá, aj tieto majú bližšie špecifikovaný freestyle ako súťažnú disciplínu. Veľmi zjednodušene freestyle vyžaduje takzvaných sedem povinných prvkov/elementov. A medzi ne sa zaraďuje aj predmet tohto článku, multiple.
Fantázii sa medze nekladú. Tento tím si napríklad vymyslel vlastný multiple a to, keď hráč hádže psovi frisbee, zatiaľ čo sa pes prednými labkami opiera o nohy psovoda.
Prevedenie žonglovacieho multiplu, keď je pes v panáčiku.
Čo je multiple?

Multiple je definovaný ako sled minimálne troch rýchlo po sebe nasledujúcich krátkych hodov. Pes blízko pri hráčovi chytá frisbee hodené rýchlo za sebou. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Nie je však presne uvedené, že pes musí byť striktne blízko pri hráčovi. Dokonca ani to, že by musel byť stále na jednom mieste.Prevedenie multiple je úplne ponechané fantázii psovoda a schopnostiam psa. Čím kreatívnejší multiple tím predvedie, tým má väčšiu šancu na dobré ohodnotenie.

Multiple, kedy pes chytá disky na zadných bez toho aby sa po celú dobu dotkol prednými labkami zeme.
Ako vyzerá multiple?

Správne predvedený multiple by mal byť na prvý pohľad badateľne rozpoznateľný. Hráč by mal disky vypúšťať akýmsi oblúkom, aby nevznikla situácia, že psovod jednoducho podáva disky psovi rovno do úst. Disk by mal skutočne letieť vzduchom.

Čím je pes v náročnejšej pozícii voči psovodovi, tým má tím väčšiu šancu získať lepšie hodnotenie elementu
Tento tím si zvolil multipl pomocou flipov, kedy sa pes odráža za frisbee a vo vzduchu spraví otočku.

V podstate sa dá povedať, že samotný multiple vychádza z dvoch variantov, a to:
1. Žonglovanie
Hráč používa dva disky. Na začiatku má v každej ruke jeden. Vyhodí psovi jeden disk z pravej ruky. Prechytí disk z ľavej ruky do pravej a ľavou rukou preberá disk od psa. Ľaváci naopak. Takto sa to opakuje niekoľkokrát dokola. Všetko sa odohráva veľmi rýchlo za sebou a plynulo a konečný efekt je, akoby ste vy a pes medzi sebou žonglovali frisbeečka.
2. Niekoľko krátkych hodov
Hráč začína s niekoľkými diskami v ruke. Postupne ich jeden po druhom hádže psovi.

Pri tomto prvku sa dajú vymyslieť tie najoriginálnejšie prevedenia, ako napríklad kotúlnuť disk po nohe
Ako na to?

Pripravte si niekoľko lietajúcich tanierov. Nemusíte ich mať hneď všetky naraz v ruke. Stačí, ak ich budete mať vo svojej blízkosti. Najprv berte do ruky disk po jednom, aby ste, keď ho hodíte psovi, mali obe ruky voľné pre lepšiu manipuláciu. Zo začiatku robte väčšiu pauzu medzi vyhodenými diskami. Ak si nie ste istí tempom, nezabúdajte, že ho vždy udáva pes! Rýchlosťou sa mu musíte prispôsobiť vy. Pes najskôr musí pochopiť princíp multiplu. Postupne si bude čoraz istejší, a vy tak môžete pozvoľna zrýchľovať.Nie je od veci zaviesť povely pri tomto elemente. Napríklad, povel „chyť“, keď psovi hádžeme disk, následne povel „drž“, aby ho hneď nepúšťal, a nakoniec „pusť alebo daj“, podľa toho, či vám pes podáva disk do ruky, alebo ho púšťa na zem. Zvolenie povelov je, samozrejme, na každom z vás. Ako budete postupne zrýchľovať, je takmer nemožné používať toľko povelov v tak krátkej dobe bez toho, aby sa vám nezauzlil jazyk. Je pochopiteľné, že časom prirodzene povely začnete vypúšťať sami od seba, bez toho, aby ste si to uvedomili. Niektorí z hráčov preto zvyknú používať iba „pusť, pusť“ alebo „chyť, chyť“, podľa toho, či psovi robí menší problém automaticky chytiť disk, keď ho vidí letieť, alebo ho automaticky pustiť, keď vidí letieť ďalší.

Jeden z originálnych nápadov, keď hráč spustí disk dolu cez svoj chrbát.
Podávanie do ruky

Niektorým psom sa občas pri multiple asi zdá, že podávanie do ruky psovoda ich príliš zdržuje. Iní zvyknú mať dojem, že o disk prídu, a tak sa im ho veľmi púšťať nechce. Pri multiple však okamžite nasleduje ďalší disk a času nie je nazvyš. Tu pomáha začať so psom blízko pri sebe. Snažíme sa mu vysvetliť, že odmenou za pustenie disku je ďalší disk. Pes sa tak učí, že podávanie disku nie je žiadna tragédia, ba naopak: podá disk a hneď dostane ďalší.

Pri multiple sa hodnotí úspešnosť chytených diskov, ale zároveň tak aj atletičnosť psa.
Tipy a triky

1. Pes mi pri multiple skáče dopredu, a ja tak nemám možnosť hodiť ďalší diskNiektorí ľudia majú pri multiple problém spočívajúci v tom, že pes skáče dopredu, akoby skákal do nich. Sú dve možnosti. Môžete to využiť vo svoj prospech a budete pred ním cúvať. Na pohľad to vyzerá celkom zaujímavo, ak k tomu pes skáče v rovnakých intervaloch a je vidieť, že ste zladený tím. Alebo si poviete, že toto je neželaný prejav a takto si multiple nepredstavujete. Dobrým riešením je postaviť psa na vyvýšený predmet. Multiple je zo všetkých prvkov najmenej náročný na priestor. Či ste doma, alebo vonku. Spomínaný vyvýšený predmet môžete nájsť v podobe lavičky, múrika. Alebo, ak počasie nepraje, dá sa nacvičovať aj vnútri a psa môžete postaviť na stoličku, posteľ, gauč, kde vám to len vyhovuje. Na čokoľvek, čo psovi nedovolí skákať po disku. Akonáhle by skočil, spadne dolu.

2. Ako správne hádzať disky?Keď robíte multiple, dávajte pozor, aby ste disky nehádzali do zeme. Takéto hody pes ťažko chytí. Tanier by mal letieť zhruba v úrovni psej papule. Samozrejme, záleží na tom, v akej pozícii prvok predvádzate.

3. Koľko hodov môžem použiť pri multiple?Počas veľmi krátkej doby tím zvládne päť až desať hodov, čo môže výrazne napomôcť v ich prospech. Rozhodcovia sú si toho však veľmi dobre vedomí a skôr uprednostňujú možno ťažší, no zato kvalitnejšie predvedený prvok. Ideálne je preto v tomto prvku vyhodených diskov tri až päť.

V budúcom čísle: Floater a Passing

Viktória Obetková, foto Martin Fekete

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2013