Kynológia Jablonica na 16. ročníku Záhoráckej Zimnej Ligy Kynológov

(KR 3/2013)

Počas zimného obdobia sa na Záhorí pravidelne konajú preteky z výkonu služobných psov podľa SVV, SMP a IPO. Táto súťaž je uskutočňovaná záhoráckymi kynologickými klubmi pod názvom ZÁHORÁCKA ZIMNÁ LIGA KYNOLÓGOV (ZZLK).

Pôvodne, ešte v roku 1986, keď sa konal 1.ročník ZZLK, bol zámer na podchytenie čo najväčšieho množstva kynológov, aby medzi sebou pretekali, aby mali možnosť si kontrolovať a vylepšovať vycvičenosť svojich psov. V tom období boli najaktívnejšie kynologické kluby v Gbeloch, Jablonici, Senici, Holíči a Myjave. Záhorácka zimná liga kynológov mala od roku 1986 štyri ročníky, záver štvrtého ročníka tak prebehol v roku 1989.

Reprezentanti KYNOLÓGIE JABLONICA – ZZLK 8. 12. 2012

Od roku 1990 sa Záhorácka zimná liga kynológov nekonala. Až v roku 1997 MVDr. Ján Hamerlík v spolupráci s Martinom Foriškom, Jánom Bolebruchom a Vladimírom Smolinským znovu obnovil starú myšlienku o záhoráckych pretekoch kynológov. Odvtedy sú preteky organizovanékaždoročne. Za toto obdobie sa zmenili aj propozície. Pôvodný zámer na podchytenie masovosti sa zmenil na hodnotenie kvality predvedených výkonov.

Reprezentanti KYNOLÓGIE JABLONICA + pp. rozh. Kadlecaj, Jaký – ZZLK 19. 1. 2013

V súčasnosti je za nami už XVI. ročník ZZLK (2012/2013). Stopárske preteky ZZLK (stopa + poslušnosť) prebehli v KK Jablonica a KK Skalica, obranárske preteky ZZLK (obrana + poslušnosť) v KŠZK Rúbanice-Holíč a KK Smolinské.

Na všetkých spomenutých podujatiach predviedli naši psovodi a ich psi vysokú úroveň precíznej spolupráce a súhry kynologického tímu „psovod + pes“. Dlhodobý, náročný a vytrvalý výcvik v zimnom období sa preukázal i na jednotlivých pretekoch ZÁHORÁCKEJ ZIMNEJ LIGY KYNOLÓGOV (ZZLK) a výsledky našich aktívnych členov boli nasledovné:

A. Stopárske preteky ZZLK (17.11.2012) – KK Jablonica:

Kategória SVV: 1.miesto – Milan Hyža s NO Hard Yveron (191 b. + ocenenia Najlepší stopár tohto kola) * 5.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing Sing Slovakia (181 b.)

Kategória SMP: 1.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé uško (177 b.) * 2.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé uško (169 b.)

Víťazi SVV – ZZLK 17. 11. 2012
B. Stopárske preteky ZZLK (8.12.2012) – KK Skalica:

Kategória SVV: 3.miesto – Mgr. Dušan Michalec s BO-malinois AXA Katomar (191 b.) * 4.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing Sing Slovakia (186 b.) * 7. miesto – Milan Hyža s NO Hard Yveron (174 b.)

Kategória SMP: 1.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé uško (156 b.) * 2.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé uško (135 b.) * 3.miesto – Petra Režnáková s MB HEXA Malé uško (132 b.)

C. Obranárske preteky ZZLK (19.1.2013) – KŠZK Rúbanice-Holíč:

Kategória SVV: 5.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing Sing Slovakia (182 b.)

Kategória SMP: 1.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé uško (170 b.) * 2.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková s MB GINA Malé uško (170 b.) * 3. miesto – RNDr. Jana Hamerlíková s MB IRIS Malé uško (166 b.) * 4.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé uško (157 b.)

D. Obranárske preteky ZZLK (16.2.2013) – KK Smolinské:

Kategória SVV: 8.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing Sing Slovakia (167 b.)

Kategória SMP: 1.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková s MB GINA Malé uško (180 b.) * 2.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé uško (179 b. + najlepšia obrana 98 b.) * 3. miesto – RNDr. Jana Hamerlíková s MB IRIS Malé uško (169 b.) * 4.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé uško (145 b.)

Víťazi SMP – ZZLK 16. 2. 2013

V rámci XVI.ročníka ZZLK bol vyhodnocovaný aj „Majster Záhoria 2012“ v športovej kynológii a náš člen Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing Sing Slovakia skončil len o 1 bod za Majstrom Záhoria 2012.

Poďakovanie za peknú reprezentáciu patrí súťažiacim zo združenia KYNOLÓGIA JABLONICA, ako aj všetkým usporiadateľom, rozhodcom, figurantom a v neposlednom rade aj sponzorom a priaznivcom športovej kynológie na Záhorí.

Viac informácií o občianskom združení KYNOLÓGIA JABLONICA a fotografie zo ZZLK nájdete na: www.kynologia-jablonica.sk

Božena Hamerlíková, tajomníčka Kynológie Jablonica

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2013