Školenie v ovládaní oviec ovčiarskymi psami

(KR 12/2012)

V sobotu 6. októbra 2012 sa pod záštitou Klubu chovateľov kólií a šeltií uskutočnilo školenie v ovládaní oviec ovčiarskymi psami. Akcia bola zameraná na záujemcov z radu členov Klubu. Školenie sa uskutočnilo na farme Panošín v Turanoch v majetku pána Vladimíra Sedláka. Ako školitelia prijali pozvanie Monika Šnajdárková a Petr Burdík – obaja zo Vsetína (CZ).

Ovečky prichystané v košiari, môžeme začať.
Big Boy Verný tieň v plnom nasadení.
Thalia Tessy Zelené Tuje – prvý kontakt s ovečkami

V sobotu nás privítalo nádherne slnečné októbrové počasie v krásnom prostredí obklopenom horami národného parku Malá Fatra. Už o 9:00 hodine ráno boli ovečky pripravené v košiari, zúčastnení sa sústredili na prvé pokyny od trénerov a so svojimi miláčikmi sa dali do praktického tréningu v košiari. Pod vedením osvedčených trénerov skúsili prvý kontakt psíkov s ovečkami. V prvotnej časti tréningu sa cvičila pozitívna motivácia psíka a skúšala sa jeho reakcia na ovečky.

Následne si tréneri rozdelili členov na dve skupiny. V prvej skupine boli psíky, ktoré videli ovečky prvýkrát a potrebovali sa s nimi viac oboznámiť, zatiaľ čo v druhej skupine boli jedince, ktoré už mali buď praktickú skúsenosť z minulosti, alebo hneď prejavili radosť z práce s ovečkami.

Druhá skupina odštartovala ďalšiu časť školenia, v ktorej sa tréneri viac zameriavali na prácu psovoda v košiari a ovládanie psa pri ovečkách.

Čas neúprosne letel. Ani sme sa nenazdali a už tu bol čas obeda. Farma Panošín pripravila pre zúčastnených vynikajúci guláš. Ovečky si medzitým oddýchli a bol čas pokračovať v ďalšej fáze školenia. Tréneri pristupovali ku každému individuálne, všetkým dali veľa dobrých rád – a to nielen k práci pri ovečkách, ale aj k „civilnému“ životu psíka a majiteľa.

Po následnej krátkej prestávke sa ďalej pokračovalo v tréningu. Psovodi vyviedli ovečky za pomoci psíka na otvorené priestranstvo, kde sa vyskúšalo vedenie stáda z bodu A do bodu B. Táto činnosť už bola náročnejšia, nakoľko samotný pohyb ovečiek bol limitovaný psovodom a psíkom a ovečky sa pri zlej manipulácii mohli rozbehnúť kam chceli, čo sa však nestalo J.

Heartbreaker Perla z Polabí s majiteľkou Barborou Harmanovou pri zaháňaní neposlušnej ovečky.
Júlia Suváková so psom Loriseum Abreu pri konzultácii s trénerom Petrom Burdíkom.
Pohoda pri guláši.

Na záver akcie každý zúčastnený dostal spomienkový diplom.

Táto akcia je dôkazom, že kólie a šeltie si napriek neustále sa zväčšujúcemu spoločenskému využitiu vo väčšej či menšej miere ešte vždy v sebe nesú pastierske vlohy, a je hlavne na majiteľoch, či ich budú vo svojich miláčikoch odkrývať a ďalej rozvíjať. Aj touto cestou chce klub ďalej podporovať narastajúcu tendenciu chovateľov a majiteľov kólií a šeltií venovať sa so svojimi štvornohými priateľmi nielen výstavám, ale aj pracovným činnostiam. Táto akcia ukázala, že v našich radoch je veľa šikovných psovodov s nadanými psíkmi. Je našou snahou urobiť do budúcna všetko preto, aby sa akcie rozvíjajúce nielen telo, ale aj ducha uskutočňovali pravidelne.

Patrik Bobák, foto: Ing. Peter Suvák

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 12/2012