Psy Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky skontrolovali 10 000 ľudí a vozidiel

(KR 3/2015)

V roku 2014 bolo so služobnými psami vykonaných celkovo 10 000 kontrol na celom Slovensku.

Typ detekcie                                                             Počet kontrol
Tabak a tabakové výrobky                                        7 800
Omamné a psychotropné látky                                 1 800
CITES*                                                                         250
Finančná hotovosť                                                      150

Služobný pes na obrannú činnosť bol v roku 2014 v rámci hliadkovej činnosti využitý v dvadsiatich prípadoch.

Z uvedeného počtu kontrol boli až v 380 prípadoch odhalené a zachytené rôzne množstvá tabakových výrobkov, tabaku, finančnej hotovosti, liekových prípravkov, omamných a psychotropných látok.

Už tradične najviac takto zadržaného tovaru bolo na východnej hranici. Psovodi colného úradu Michalovce pritom museli takmer pri každom záchyte používať aj svoje technické zručnosti, alebo im pomáhali ruky šikovných kolegov. Ináč by psom indikované cigarety nedokázali z ťažko prístupných úkrytov vybrať a svoju prácu tak úspešne dokončiť.

V druhej polovici minulého roku bolo, či už z pohľadu množstva, alebo aj z pohľadu rafinovaných spôsobov ukrytia, realizovaných viacero zaujímavých záchytov tabakových výrobkov (konštrukčné dutiny dodávky, kolesá, podlaha, rezerva, prístrojová doska, zadné sedadlá).

Drogové psy v roku 2014 taktiež nezaháľali. V lete žilinskí colníci vykonávali kontrolu vlaku, kde služobný pes odhalil v batožine marihuanu. Bratislavským colníkom pomohol pes odhaliť drogy v ľavom zadnom koncovom svetle auta a úspešný bol aj služobný pes Dik, ktorý na letisku M. R. Štefánika odhalil viac ako kilogram látky 4BMC, ktorá má podobné účinky ako metamfetamín.

Medzi zaujímavejšie prípady možno zaradiť aj záchyt služobného psa Taka, ktorý v októbri minulého roka na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vykonával prehliadku autobusu. Služobný pes určený na detekciu finančných prostriedkov označil cestujúceho, u ktorého boli následnou fyzickou prehliadkou nájdené bankovky v hodnote 10 800 €, teda v množstve, ktoré presahovalo povolený limit podliehajúci ohlasovacej povinnosti.

„Psovodom roka 2014“ sa stal psovod colného úradu Michalovce, pprap. Peter Dlužanský. Zaslúžene obhájil titul z minulého roku, pričom so svojimi služobnými psami vykonal celkovo 468 kontrol, z toho až v 56 prípadoch sa zistil nezákonný prevoz tabakových výrobkov. Nelegálny tovar odhalilnajmä v konštrukčných dutinách a špeciálne vybudovaných úkrytoch v dopravných prostriedkoch pri cestnej a vlakovej preprave. V rámci súčinnostných akcií s policajným zborom pri domových prehliadkach Dlužanský so svojím druhým psom na vyhľadávanie drog taktiež viackrát bodoval. Stabilne dosahoval vynikajúce výsledky pri skúškach a svojimi výkonmi sa zaradil medzi našu špičku, ktorá nás môže reprezentovať nielen na domácich, ale aj zahraničných súťažiach.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2015

* CITES – chránené druhy rastlín a živočíchov a výrobky z nich, viac info na www.cites.sk