Prvý polrok 2011 z pohľadu Slovenského hovawart klubu

(KR 7/2011)

Výcvikový víkend SHK, Manínska tiesňava

sa konal v dňoch 26. a 27. marca pri Považskej Bystrici – v Manínskej tiesňave. Prvej tohtoročnej výcvikovej akcie sa zúčastnilo takmer 50 našich členov, ale i nečlenov, ktorí sa o výcvikovom víkende dozvedeli a prišli si spolu s nami zatrénovať. Približne 25 psov rôznych vekových skupín so svojimi psovodmi sa od soboty rána do nedele popoludnia venovalo už tradične nácviku poslušnosti, obrany a iným cvičeniam podľa potreby, schopnosti i veku psa a skúsenosti psovoda. Výcvikárov, ktorí k nám zavítali z kynologického klubu Sĺňava Piešťany, sa ujal výcvikový referent SHK, Roman Rakovan, a spolu vytvorili skupiny pre začínajúcich i pokročilých. Na víkend prišiel aj mnohým známy Milan Mihok, ktorý sa venoval najmä obranám. Cez víkend sme nestihli stopárske práce, inak si však myslím, že i v poradí tretí víkend (v minulom roku sa konali dva) bol úspešný a každý si opäť dobre zatrénoval.

nácvik merania Affra Villa Rivis
obrana – Connor Aldeon

Výcvikové víkendy sa ukazujú ako dobrý krok v prospech nás, ktorí sa snažíme so psom pracovať, chceme napredovať a vzhľadom na pracovné schopnosti nášho plemena robiť skúšky. Ceníme si rady a čerpáme zo skúseností výcvikárov, ktorí majú vždy snahu poradiť a pomôcť.

Dovidenia na ďalších stretnutiach.

Tibor Suchánek

Výcvikový tábor SHK 17. 4. – 24. 4. 2011, Hlboké

Po niekoľkýkrát sa na jar konal pravidelný výcvikový tábor SHK. Začínal Klubovou výstavou v nedeľu – 17. 4. V sobotu – 23. 4. sa konali preteky SHK podľa ZOP a ZPU1 a na záver už tradične bonitácia a zvod mladých. Tento rok bol tábor navyše spestrený aj dvoma prednáškami, jednou zameranou na poslušnosť a jednou na stopy.

Ďakujem všetkým účastníkom tábora za aktívny prístup a snahu či už sami seba, alebo svojho miláčika, naučiť. Pokroky boli u niektorých dvojíc evidentné už v priebehu týždňa. Mnoho psovodov sa každé ráno venovalo stopám. Dopoludnia nasledoval výcvik poslušnosti v jednotlivých skupinách, poobede obrana a neskôr sa až do nočných hodín preberali správne postupy. Tu by som na chvíľu zastavil.

Nácvik stôp pod vedením Milana Mihoka – Britanny Nova Moravia
Obrana začiatočníci a mierne pokročilí  –  Figurant M. Hanajík  – Floyd Mista Jaswin

Neexistuje jediný, 100% správny postup na každého jedinca, ale dovolím si tvrdiť, že hovawart je inteligentný pes. Ak niečo nechce spraviť, nenútime ho tvrdosťou, ale skúšame ho prekabátiť a vymyslieť iný postup, ako ho presvedčiť, aby robil to, čo chceme. Mňa osobne veľmi teší fakt, že za ostatné roky rastie počet vyrovnaných hovawartov, ktoré sú ochotné v prípade potreby naozaj aktívne brániť svojho psovoda. Čím ďalej tým viac psov, a platí to aj pre tie mladé, hryzie  figuranta, na čo je radosť pozerať.

Teším sa na ďalší tábor, kde by sa s najväčšou pravdepodobnosťou mali konať skúšky a preteky podľa IPO a FPR – vzhľadom na potešujúco narastajúce počty stopárov.

Skokani tábora v kategórii poslušnosť – Barborka Šicková a Connor Aldeon
Skokani tábora v kategórii obrana – Ing. Ľubomír Burda a Al Chita Kenachus

Na záver ešte ďakujem: p. Milanovi Mihokovi a p. Mirovi Hanajíkovi, ktorí mali opakovane trpezlivosť sa nám venovať, taktiež Stanke Červenovej za pomoc so šteniatkami a mladými psami. Verím, že sa v podobnej zostave stretneme aj na letnom tábore. Dodatočne by som chcel poďakovať všetkým účastníkom preteku SHK za odvahu a chuť, a na záver im už len srdečne gratulujem!

Ocenenie  „Skokan tábora“ tentokrát získali:
v kategórii poslušnosť dvojica: Barborka Šicková a Connor Aldeon
v kategórii obrana dvojica: Ing. Ľubomír Burda a Al Chita Kenachus

Roman Rakovan

Klubová výstava SHK 17. apríl 2011, Bojnice – Hlboké

Tohoročná klubová výstava sa konala za (už tradične) veľmi pekného počasia, v čo mnohí z nás ani nedúfali. Z prihlásených 75 psov sa výstavy zúčastnilo iba 65; z toho 34 psov a 31 súk. Pozvaní dlhoroční a skúsení rozhodcovia, špecialisti na naše plemeno – p. Elisabeth Dietschi zo Švajčiarska a p. Gisbert Langheim z Nemecka, ocenili našich psov nasledovne: všetci traja jedinci v triedach dorastu boli ocenení ako veľmi nádejní, v mladých bola zadaná 4x známka výborný, 7x veľmi dobrý, 3x dobrý a raz diskvalifikácia z dôvodu nezvládnutia psa psovodom. Podľa vyjadrenia rozhodcov práve v tejto triede neboli vystavované jedince dostatočne zvládnuté, mnohí mali problémy ukázať zuby, nechať sa prehmatať a pod. Rovnako ani vystavovatelia nemali ešte dostatočne zvládnutú techniku vystavovania. Toto sa, samozrejme, odráža aj vo výslednom hodnotení. V ďalších triedach už výbornými nešetrili: zadali 25 výborných a iba 2x veľmi dobrú. Klubovými víťazmi sa zaslúžene stali Aslan z Kraje pestrého kamení a Ch. Alize Aldeon, ktorá získala aj titul BOB! Obom srdečne gratulujeme!

Aslan z Kraje pestrého kamení
Ch. Alize Aldeon

Táto klubová výstava bola zároveň poslednou „pod taktovkou“ našej dlhoročnej výstavnej referentky, Kristínky Vaňovej – Krajčíkovej, ktorej veľmi výdatne pomáhala jej nástupkyňa vo funkcii, Ľubka Kucharovičová. A povinností výstavného referenta je v deň „D“ veľmi veľa – obidve zapojili aj rodinných príslušníkov. Vďaka nim prebehla výstava bez problémov, za čo im všetkým patrí vďaka.

Ďakujem predovšetkým hlavnému sponzorovi, distribútorovi krmiva EUKANUBA, p. Volárikovi, ktorý výstavu zahájil veľmi peknou prednáškou o kvalitách krmiva a výhodách členstva v klube. Mne osobne (a myslím, že aj všetkým prítomným) sa veľmi páčil jeho zasvätený pedagogický prístup k tejto téme, čo sa napokon odrazilo aj vo veľkom počte záujemcov o členstvo v chovateľskom klube Eukanuba. Sponzorské dary boli ozaj veľkorysé a zostáva len dúfať, že naša spolupráca bude mať dlhé trvanie k spokojnosti všetkých zainteresovaných.

Poďakovanie patrí nielen dvom hlavným organizátorkám, ale aj Tiborovi Suchánkovi ako technickému vedúcemu, obidvom osvedčeným a perfektným tlmočníčkam – Alici Freyer a Janke Janekovej, ako aj zapisovateľkám a všetkým, ktorí podali pomocnú ruku.

A ako hodnotili našu klubovku rozhodcovia?

Ako som už v úvode povedala, obidvaja u nás posudzovali už tretíkrát, a, pochopiteľne, boli zvedaví na vývoj nášho chovu. Obidvaja konštatovali, že máme výborné typy plavých a čiernych psov, ale u čiernych so znakmi sú často problémy so znakmi (nepresné ohraničenie, prípadne hnedá podsada), časté boli voľné lakte. Veľmi sa im páčili správne utvárané hlavy, pevné kostry, správne nasadené a nesené chvosty, ako aj kvalita srsti. Pán Langheim veľmi ocenil naše veteránky – suky v tomto pokročilom veku v takej výbornej kondícii sa vidia iba zriedkavo (v minulosti sa u nás veteráni ani nevystavovali). Svedčí to o dobrej vitalite našej chovateľskej základne.

A čo nám vytýkali: predovšetkým nadváhu (v tomto sa oproti minulosti nič nezmenilo) a predvedenie v kruhu, ktoré som už spomínala v úvode – ukazovanie zubov a prehmatávanie by malo byť bez strachu a nervozity.

Obidvom sa veľmi sa páčilo prostredie, ocenili bezchybn organizáciu, skvelé tlmočníčky, ako aj prácu zapisovateliek v kruhoch.

Eva Križová

Preteky SHK podľa ZOP a ZPU1 na jarnom výcvikovom tábore Bojnice – Hlboké 23. 4. 2011

Posledný víkend jarného tábora sa už druhým rokom niesol okrem iného aj v znamení skúšok, resp. pretekov SHK v kategóriách ZOP a ZPU1.
Po týždňovej intenzívnej príprave na preteky nastúpilo 7 pretekárov v kategórii ZOP a 5 pretekárov v kategórií ZPU1.

Posudzovania sa ujal väčšine z nás už veľmi dobre známy rozhodca z Čiech, p. Rudolf Baudyš, ktorému týmto opäť raz ďakujeme za spravodlivé posúdenie,  skvelú atmosféru a všetky cenné rady a pripomienky.
Ďakujeme a gratulujeme aj všetkým zúčastneným pretekárom a dúfame, že z roka na rok sa ich rady budú len a len rozrastať.

Aimie Sagbariam, Psovod: Lenka Žákovičová
skupinové cviky
Výsledky pretekov SHK podľa ZOP a ZPU1:
ZOP
 1. Alize Aldeon – Želmíra Hanusovám100 bodov
 2. Foxy Mista Jaswin – Michaela Červeňová 97 bodov
 3. Aimie Sagbarian – Lenka Žakovičová 94 bodov
 4. Al Cora Kenachus – Juraj Mikulášik 87 bodov
 5. Great Britain Kráľovská stráž – Jaroslav Bacigál 74 bodov
 6. Connor Aldeon – Barbora Šicková 70 bodov
 7. Al Chita Kenachus – Ľubomír Burda odstúpil
ZPU1
 1. Dara Folcrum – Martina Zelenáková 148 bodov
 2. Carol Gutta Fortunae – Barbora Pokorná 141 bodov
 3. Cortina Kráľovská stráž – Martina Babíková 128 bodov
 4. Emirat Kráľovská stráž – Peter Kucharovič 125 bodov
 5. Catherine z Kraje Kalicha – Roman Rakovan 120 bodov

Na základe podkladov výcvikového referenta spracovala Michaela Červeňová

Majstrovstvá SR SUCHNO – 11. – 12. 6. 2011 Svit

Veľkolepý triumf Martinky Zelenákovej!

Sučka Ch. Dara Folcrum sa v dňoch 11. – 12. 6. 2011 zúčastnila Majstrovstiev SR SUCHNO, kde pretekala v kategórii SVV1.  Dara so svojou psovodkou Martinkou Zelenákovou ziskom bodov 96/96/61 obsadila 1. miesto v rámci všetkých pretekárov podľa SVV1 + 1. miesto v kategórií mládež SVV1 + najlepšia stopa + najlepšia poslušnosť. Rozhodca: E. More.

Je to vôbec po prvýkrát, čo sa hovawartovi podarilo získať 1. miesto na pretekoch tohto druhu. V mene celého klubu Martinke s Darou gratulujeme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu plemena !!

Michaela Červeňová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2011