Policajní špecialisti zápolili

o tituly majstrov Slovenska 2013

(KR 7/2013)

V dňoch 3. až 7. júna 2013 sa v areáli Nového ranča Z Polytanu SK v Malom Lapáši (okr. Nitra) a na vybraných pracoviskách nitrianskeho vojenského útvaru usporiadal odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru IX. majstrovstvá Slovenska v špeciálnej kynológii vo výkone policajných psov vyhľadávajúcich výbušniny a omamné a psychotropné látky (drogy), ktorých sa zúčastnili dvojčlenné družstvá policajných psovodov, zložené zo služobného psa vycvičeného na detekciu výbušnín a služobného psa vyhľadávajúceho drogy. Súťažiace tímy reprezentovali jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Prešove, Košiciach, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Nitre, riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave a Prešove. Na tomto vrcholovom národnom podujatí špecializovanej služobnej kynológie Policajného zboru sa ako hosťujúci súťažný tím zúčastnilo aj dvojčlenné družstvo psovodov – špecialistov správy Juhomoravského kraja Polície Českej republiky.

Rozkazom riaditeľa OKH P, PZ pplk. Mgr. Branislava Diďáka, bol do funkcie riaditeľa tejto národnej súťaže ustanovený vedúci strediska chovu služobných psov OKH P PZ pplk. Ing. Patrik Vincúr a hlavným rozhodcom bol v zmysle rozkazu vymenovaný pplk. v. v. Oldřich Šnytr, významná a medzinárodne uznávaná osobnosť českej špeciálnej policajnej kynológie. Odbor kynológie a hipológie P PZ v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozval na tohtoročné majstrovstvá aj ďalšieho nezávislého rozhodcu – významnú osobnosť služobnej kynológie Zboru väzenskej a justičnej stráže Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, kpt. v. v. Pavla Ivana.

Psovodi a služobné psy súťažili v piatich disciplínach: vyhľadávanie vzoriek výbušnín a drog v dopravných prostriedkoch, v „živých“ interiéroch nitrianskych kasární, vo vyhľadávaní vzoriek ukrytých v batožinách a na verejných priestranstvách, v cvikoch poslušnosti a prekonávaní atypických prekážok. Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a dvojčlenných družstiev vyhlásil nasledovné poradie:

V kategórii „vyhľadávanie výbušnín – súťaž jednotlivcov“ získal 1. miesto a titul Majster Slovenska vo vyhľadávaní výbušnín na rok 2013 npráp. Ivan Hyben so služobným psom SEDWIN z RHCP Prešov (491 bodov), 2. miesto kpt. JUDr. Ladislav Filip so služobným psom YKAR z KR PZ v Nitre (482 bodov) a 3. miesto práp. Rastislav Klieštik so služobným psom YRAN z KR PZ v Žiline (475 bodov).

V kategórii „vyhľadávanie omamných a psychotropných látok – súťaž jednotlivcov“ získal 1. miesto a titul Majster Slovenska vo vyhľadávaní drog na rok 2013por. Miroslav Scherhaufer so služobným psom ZAIRO z KR PZ v Trnave (488 bodov),2. miestonpráp. Ivan Sihelský so služobným psom JOHN z KR PZ v Banskej Bystrici (477 bodov) a 3. miesto  ppráp. Jozef Priehoda so služobným psom FRAM z KR PZ v Trenčíne (471 bodov).

V kategórii „súťaž družstiev“, reprezentujúcich krajské riaditeľstvá Policajného zboru a riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave a Prešove, získal 1. miesto, kolektívny titul Majstri Slovenska v špeciálnej kynológii na rok 2013 a Putovný pohár riaditeľa OKH P PZ, tím Krajského riaditeľstva PZ v Nitre v zložení: kpt. JUDr. Ladislav Filip so služobným psom YKAR a npor. Bc. Pavol Šlahor so služobnou sukou PAYA (spolu 945 bodov), 2. miesto tím Krajského riaditeľstva PZ v Žiline v zložení: por. Marek Mišík so služobným psom BADY a práp. Rastislav Klieštik so služobným psom YRAN (spolu 916 bodov) a 3. miesto tím Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici v zložení: npráp. Ivan Sihelský so služobným psom JOHN a ppráp. Pavel Foľko so služobným psom FAGO (spolu 914 bodov).

Nakoľko sa vo vopred schválených propozíciách tejto národnej súťaže nepočítalo s vyhodnotením umiestnenia zahraničných účastníkov, organizátormi pozvaní hostia z Polície Českej republiky – npráp. Radek Severín so služobným psom OBERON a npráp. Dušan Kíni so služobným psom ČIKO, dosiahli ako súťažný tím v záverečnom hodnotení súčet 928 bodov, čím by v súťaži družstiev získali celkové 2. miesto. Npráp. Dušan Kíni so služobným psom ČIKO (borderská kólia), špecializovaným na detekciu výbušnín, v konečnom hodnotení dosiahol súčet 458 bodov, čiže v súťaži jednotlivcov získal celkové 4. miesto, a tak mu organizátori udelili diplom Najúspešnejšieho zahraničného účastníka tohtoročných majstrovstiev. Účasť českého tímu tak obohatila tohtoročné majstrovstvá špeciálok a prispela k pomyselnému zdvihnutiu konkurenčnej latky o ďalší stupienok. Súčasne potvrdila fakt, že pri výbere psa pre špecializovaný policajný výcvik nie je rozhodujúce plemeno, ale jeho „čistá hlava“, pracovné upotrebenie a ochota bezvýhradne spolupracovať so psovodom.

O vyhodnotenie sme požiadali hlavného rozhodcu majstrovstiev, pplk. V. v. Oldřicha Šnytra:

„Ako rozhodca v klasickej a špeciálnej kynológii chodím na Slovensko viac ako dvadsať rokov a za ten čas som získal určitý prehľad o úrovni českej a slovenskej policajnej kynológie. Tohtoročné policajné majstrovstvá v špeciálnej kynológii považujem za najlepšie pripravenú súťaž v histórii samostatného odboru slovenskej policajnej kynológie… Súťažiaci prežili namáhavý, ale príjemný pracovný týždeň v atraktívnom prostredí kynologického areálu Z Polytanu SK, a pri bezchybnej organizácii súťaže dosiahli pozoruhodné výsledky, porovnateľné s európskym štandardom… Osobitne oceňujem účasť českého súťažného tímu, pretože takéto pozvania súťažiacich zo vzájomne kooperujúcich štátov pomáhajú k vzájomnej výmene skúseností a poznatkov z výcviku i priameho výkonu policajnej služby… súčasne výrazne motivuje súťažiacich k podaniu špičkových výkonov, čo prispieva k zvyšovaniu úrovne českej a slovenskej policajnej kynológie.“

Organizátori vyslovujú verejné poďakovanie sponzorom tejto súťaže, bez ktorých by nebolo možné pripraviť jej účastníkom a víťazom upomienkové predmety a vecné ceny.

Riaditeľ majstrovstiev pplk. Ing. Patrik Vincúr, technik súťaže por. Vladimír Kraviar, hlavný rozhodca pplk. v. v. Oldřich Šnytr a pyrotechnik súťaže npor. Ing. Pavol Mokráš z KR PZ v Nitre pripravujú pracovisko pre detekciu výbušnín na verejnom priestranstve.
« z 30 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2013