Pohár Mariána Koriča 2015

LSS + MPA ŠVP – IV. ročník

(KR 9/2015)

Pohár Mariána Koriča je podujatie prístupné všetkým plemenám stavačov bez ohľadu na vek a absolvované skúšky, ako aj malým plemenám a retrívrom, ktoré môžu absolvovať lesné a vodné skúšky. Prebieha každoročne v prvý víkend siedmeho mesiaca a je to malá generálka pre psy, ktoré mienia štartovať na vrcholových súťažiach, pretože v tomto období sú už teploty pomerne vysoké a obstoja pri nich iba dobre pripravené jedince.
Traja najúspešnejší vodiči: MVDr. Debrovský Jarolím a Viko z Bilice NKS – I.c, 371 b. * Korič Marian a Nestor Somola POI – I.c, 368 b. * Kolenič Ján a Leo z Fančali, NKS – I.c, 357 b.
rozhodcovský zbor

Členovia OPK a OKO SPZ Pezinok na základe plánu práce v spolupráci s PS Lindava Budmerice a PZ Topoľ Budmerice vynakladajú na jeho prípravu maximum úsilia, za čo im i touto cestou patrí poďakovanie.
Po zaznení slávnostnej fanfáry apo zahajovacích príhovoroch hlavný rozhodca Ivan Dugovič informoval jednotlivých vodičov o kolobehu jednotlivých disciplín v priebehu prvého i druhého dňa.

Už po štvrtýkrát sa na túto súťaž v ranných hodinách 4.-5.7.2015 zišli vodiči z rôznych kútov Slovenska a ČR v Budmericiach. Počet 24 jedincov na LSS a 26 na ŠVP napovedal hneď v úvode o veľkom športovom zápolení medzi plemenami a vodičmi. Plemenná skladba pozostávala s GS,POI,NKS,WKS,ČF,MKS,SHS a WSS. Z anglických stavačov štartoval Archie Princ Pearl Morávia – GS z ČR, ktorého predvádzalI vo KORVAS z Kúnovíc, CORNELA z Kráčic – POI s vodičom Tomášom Konečným z Blatného, PARTA WK-SB– POI, ktorého predvádzal Ladislav Berecz z Veľkého Medera, a NESTORA Somola – POI – predvádzal Marián Korič.

Niektorí vodiči sa prihlásili iba na jednu skúšku a prevažná väčšina na obe.
GS ARCHIE získal na ŠVP I. cenu s 91 bodmi, v druhý deň však mal smolu v lese, nakoľko prepoľovaný pes nezvládol disciplínu kľud na stanovišti.
POI CORNEL s mladým začínajúcim vodičom, prihlásený na ŠVP, uspel v I.c s 88 bodmi, pričom v disciplíne Sliedenie za živou kačicou získal známku 4.
POI PARTAWK-SB, ktorého predvádzal najstarší vodič, pán Berecz L., odviedol kus chválihodného výkonu, nakoľko získal ako v lese, tak aj na vodeI. ceny, a v lese212 bodov. Musím vyzdvihnúť, že dokázal na Farbe získať známku 4 ako oznamovač, na vode získal 105 bodov v I.c..
POI NESTOR Somola obhájil dobré meno Angličanov, nakoľko skončil v celkovom poradí II. a získal ocenenie Najlepšia práca na vode s plným počtom bodov 108 a v lese s jednou trojkou260 bodov.

Víťaz pri prinášaní líšky cez prekážku

Všetkým členom SKPS srdečne gratulujem a ďakujem za dobrú reprezentáciu.
Pri hodnotení kontinentálnych stavačov je potrebné vyzdvihnúť výkony NKS ktorí boli percentuálne najúspešnejší a pri ich výkonoch sa bolo na čo pozerať.
Z uvedeného počtu štartujúcich jedincov úspešne ukončilo dvojdňové zápolenie v prvých cenách iba jedenásť vodičov so svojimi psami, v nasledujúcom zložení: štyria NKS, traja MKS, dvaja POI, jeden WKS, a jeden NDrS.
Pri záverečnom hodnotení boli najúspešnejšími vodičmi MVDr. Jarolím Debrovský z Diakoviec z NKS s Vikom z Bilice, ktorý získal ocenenie Najlepšia práca v lese a bol predvádzaný ako hlásič. Druhý bol Nestor Somola, ako som už uviedol, a tretí v poradí skončil Leo z Fančali s vodičom Jánom Koleničom zo Zavaru.

Časť vodičov pred zahájením

Všetci vodiči boli odmenení hodnotnými cenami a víťaz získal, rovnako ako predchádzajúci víťazi, brokovú zbraň. Hlavný rozhodca pri záverečnom hodnotení poďakoval všetkým svojim kolegom za vynaloženú námahu pri posudzovaní v tak teplom počasí, OPK a OkO SPZ Pezinok a PS Lindava na čele s JUDr. Puškáčom a PZ Topoľ Budmerice na čele s pánom Baxom za výborne zorganizovanú súťaž s pozvaním pána Koriča na budúcoročný V. ročník.

Peter OŠKERA

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2015