Pekné 2. miesto si vybojovali psovodi

Policajného zboru Slovenskej republiky

(KR 11/2013)

V dňoch 19. a 20. septembra 2013 sa na „kynologickom cvičáku“ v Šamoríne a na vybraných pracoviskách v katastri tohto mesta uskutočnili Medzinárodné preteky služobných psov ozbrojených zložiek, venované pamiatke pred rokom zosnulého policajného psovoda, výborného figuranta a nášho kamaráta – npráp. Dezidera Mecnera, ktorý bol naposledy služobne zaradený na oddelení služobnej kynológie poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Týchto medzinárodných pretekov vo výkone služobných psov, ktoré organizačne pripravila Mestská polícia v Šamoríne, sa zúčastnilo 16 psovodov ozbrojených zložiek reprezentujúcich MsP v Prahe, MsP v Ostrave, MsP v Nových Zámkoch, Magyarország Rendörség – Police, Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, krajské riaditeľstvá PZ v Nitre a Bratislave a DKFB security, s. r. o..

Organizátori v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozvali na túto medzinárodnú súťaž skúsených inštruktorov a rozhodcov policajnej kynológie – kpt. Jozefa Černáka (KR PZ v Bratislave) npor. Marka Miženka a por. Zdenka Koreňa (inštruktori a rozhodcovia výkonu služobných psov strediska klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ v Malých Levároch). Do rozhodcovského tímu bol prizvaný ako tlmočník z maďarčiny práp. Jozef Vajas, psovod KR PZ v Bratislave.

Psovodi súťažili v ôsmich súťažných disciplínach – vo cvikoch poslušnosti, revír v lese, revír v objekte, zadržanie cez vodnú prekážku, blokovanie útočníka s nasadeným ochranným náhubkom, nočné zadržanie, zadržanie figuranta odhadujúceho predmet a zadržanie dvoch útočiacich výtržníkov.

Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a súťažiacich trojčlenných tímov rozhodol o nasledovnom poradí:

– v kategórii súťaž jednotlivcov získal –
1. miesto psovod MsP v Šamoríne Štefan Pongrácz so služobným psom WHISKY z Jurschtavu (NO),
2. miesto psovodka Magyarország Rendörség – Police Anita Rétiová so služobným psom MILÁN (NO), ktorá súčasne získala pohár „Za najlepšiu obranu – na pamiatku Dezidera Mecnera – nášho kolegu, kamaráta a figuranta“, ktorý Anite Rétiovej odovzdal otec Dezidera Mecnera,
3. miesto psovod MsP v Prahe Jiří Rotsch so služobným psom CARO (NO).

– v kategórii súťaž družstiev, získal –
1. miesto tím psovodov Mestskej polície v Prahe, v zložení – Jiří Rotsch so služobným psom CARO (NO), Dan Suchopar so služobným psom LUCA (NO) a Michal Rezek so služobným psom RICO (NO),
2. miesto tím psovodov Policajného zboru Slovenskej republiky, v zložení – por. Bc. Jana Šafářová so služobným psom RAMBO (NO) z Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, npor. Jaroslav Čačík so služobnou sukou AMBRA od Frenkyho (NO) a ppráp. Juraj Hrušovský so služobným psom KUBO Polícia – Slovakia (NO) – obaja z Krajského riaditeľstva PZ v Nitre.
3. miesto tím psovodov Magyarország Rendörség – Police, v zložení – Anita Rétiová so služobným psom MILÁN (NO), Imre Szabó so služobným psom LUKAS (NO) a Béla Németi so služobným psom KORMOS (NO).

Pestro obsadená súťaž na pekne upravenom šamorínskom cvičáku pritiahla nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť.
« z 30 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2013