Skúšky psov malých plemien (SMP) – Špeciálne cviky 8. časť

Metodika a popis vykonávania niektorých cvikov, povelová technika

(KR 11/2013)

Vyhľadanie strateného predmetu psovoda – skúška ZMMP NSP ZŠK SR

Cieľom cviku je, aby pes našiel stratený predmet psovoda.

Majster SR vo výkone bradáčov za rok 2012 – 2013 – Klárika, maj.: chovateľská stanica Danky Dog – Daniela Chrenková

Prevedenie: Vyhľadanie strateného predmetu psovoda. Psovod s upútaným psom prejde stanoveným smerom asi 10 krokov, pričom nepozorovane pustí na zem vlastný predmet (peňaženka, kľúčenka, vreckovka, a pod.). V priamej chôdzi pokračuje ešte 20 krokov. Tam sa zastaví, otočí, odopne psa a vyšle ho povelom k vyhľadaniu a prineseniu predmetu. Sám ostáva stáť na mieste. Presné prevedenie aportovania sa nepožaduje.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pes pri sa má pri tomto cviku vracať po osi postupu späť na miesto, odkiaľ psovod vyšiel, a po ceste má nájsť a priniesť stratený predmet psovoda.

Pracovne vedené jedince v chovateľskej stanici Wild Rane: CH. Jasmin Goldie Wild Rane, CH. Gwenn Girl z Šardanu, CH. Jared Enel Fenomen a CH. Earnur Star From Dolina Rivendell
Kritériá pre posudzovanie skúšok podľa tohto skúšobného poriadku

Vyhľadanie strateného predmetu (ZMMP). Psovod zostáva stáť na mieste po vyslaní psa. Tohto môže slovne povzbudzovať. Pokiaľ opustí miesto do 3 m, hodnotí sa to ako hrubá chyba, pokiaľ opustí miesto nad túto vzdialenosť, cvik sa hodnotí ako nesplnený. Nepresné prinesenie sa nepenalizuje bodovou stratou.

Michal Palovič a Benny
Ch. Klarika a Ch. Anetka Danky Dog – pracovne vedené jedince z chovateľskej stanice Danky Dog – Daniela Chrenková

Cvik začíname precvičovať až vtedy, keď má psík zvládnutý cvik APORT.

Psíka pripútame na vodítko prejeme pár krokov, položíme na zem predmet (napr. kľúčenku, peňaženku), ktorý nám psík už pred tým aportoval. Upozorníme ho naňho („APORT“) prejdem 5 krokov, otočíme sa, odopneme psa z vodítka, vydráždime ho povelom „APORT“ a vyšleme ho povelom „VPRED, APORT, PRINES!“. Predmet by mal byť v tejto etape ešte dobre viditeľný, aby ho pes ihneď zbadal, rozbehol sa za ním a priniesol ho, nemal by ho hľadať. Opakujeme niekoľkokrát. Ak psík aportuje predmet bez problémov, začneme používať menej nápadné a menej vyditeľné predmety, ale psíka na ne ešte pri pokladaní na zem upozorníme.

Aport z vody – Ch. Anetka Danky Dog, chovateľská stanica Danky Dog – Daniela Chrenková

Keď nám psík predmet aportuje bez problémov, pokračujeme tak, že predmet nepozorovane pustíme na zem (psíka naň už neupozorňujeme), prejdeme 5 krokov, otočíme sa, vydráždime psa povelom „VPRED, APORT, PRINES!“ a vyšleme ho po aport. Ten by mal byť dobre napachovaný, dostatočne veľký (nepoužívame v tejto fáze predmety malej veľkosti) a nemal by sa výrazne odlišovať od okolia. Keď pes predmet prináša bez toho, aby ho hľadal, vracia sa po osi postupu späť, postupne predlžujeme vzdialenosť medzi predmetom a miestom, odkiaľ psíka vysielame na vyhľadanie predmetu. Nesmieme zabudnúť, že pes by nemal revírovať, ale vracať sa po osi postupu späť. Ak revíruje, skrátime vzdialenosť, použijeme väčší predmet (ale taký, aby ho psík vládal aportovať) a neponáhľajme sa. Pes sa to nemusí naučiť za tri dni, nechajme mu čas, aby pochopil, že predmet sa nachádza na pachovej stope, kadiaľ prešiel, a že ho netreba hľadať revírovaním. Nezabúdajme psíka chváliť, povzbudzovať a odmeňovať.

Poltergeist Jasmin Wild Rane – 2 mesiace

Najčastejšie chyby:
– stereotyp
– slabá motivácia, pochvala, odmeňovanie
– nedodržanie postupu od ľahšieho k zložitejšiemu
– rýchly postup pri výcviku

(Použitá literatúra: NSP ZŠK SR, Fotky: chovateľská stanica Wild Rane, Michal Palovič, Danka Chrenková – chovateľská stanica Danky Dog)

Bc. Andrea Adamčiaková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2013