Otvorené majstrovstvá Slovenska v JUNIOR HANDLINGu

(KR 3/2017)

Bratislava, 19. 2. 2017

Mnohokrát sa stáva, že snívame o niečom, čo nám už len pri vyslovení pripadá ako úplné šialenstvo bez akejkoľvek šance na úspech. Niekedy, a verím že často, sa však sny stávajú skutočnosťou, i keď možno nie hneď na druhý deň, týždeň, či mesiac po vyslovení, alebo i len po predstave toho, po čom túžime. No nezáleží na tom, v akom časovom horizonte si zrealizujeme svoje túžby, dôležité je, že sa tak stane. Jedným z takýchto želaní, a spočiatku len planých predstáv, bolo zrealizovanie samostatného podujatia pre mladých vystavovateľov, kde si môžu „zmerať svoje sily“ talentovaní junior handleri, tí viac i menej skúsení. A vďaka podpore sa nám podarilo dosiahnuť niečo neskutočné!

Historicky prvých Otvorených majstrovstiev Slovenska v Junior Handlingu sa zúčastnilo 19 účastníkov zo 4 krajín Európy a posudzovali ich 5ti rozhodcovia zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska.

Necelý rok od Výročného valného zhromaždenia Únie kynologických klubov, kde bol prednesený a i schválený návrh Komisie pre mládež a Junior handling na usporiadanie súťaže, sa 19. 2. 2017 popri Národnej výstave psov v Bratislave pod záštitou a vďaka Slovenskej kynologickej jednote konali historicky prvé Otvorené majstrovstvá Slovenska v Junior Handlingu.
I napriek hŕstke neprajníkov sme sa nenechali odradiť a azda i vďaka nim sme vložili do tohto podujatia viac energie a času než do ktorýchkoľvek iných našich aktivít. Súťaživosť sa vypláca, a tak si s odstupom času po majstrovstvách a na základe referencií od rodičov, súťažiacich a taktiež rozhodcov, dovolíme tvrdiť, že sa nám náš cieľ podarilo splniť na 98%. Prečo len 98? Pretože, ako ma naučil môj otec, skvelý priateľ a môj najlepší radca v jednom – vždy je čo zlepšovať!
Cieľ bol jasný – urobiť niečo iné! Nebudeme tajiť, že veľkú inšpiráciu nám vnukla stále viac a viac populárna súťaž Šampión Šampiónov, kde sú psi hodnotení viacerými rozhodcami. A tak i majstrovstvá mladých vystavovateľov boli položené na tomto základe, čím sme si získali aj pozornosť verejnosti.

Každý z rozhodcov mal pripravenú ručne vyrábanú kokardu a nechýbali ani dosky na zapisovanie poznámok od sponzora Happy Dog.

Pred podujatím nás však čakalo veľa práce. Začiatkom roka 2017 bola do éteru spustená veľmi podarená videopozvánka, ktorú nám zabezpečil náš sponzor – Audiovizuálne služby Hradský. Je viac než isté, že práve tento spôsob propagovania akcie pridal na našej profesionalite, k čomu sa neskôr pridružilo i logo a online prihlasovanie. Vzhľadom na to, že štartovné činilo 10€, bez našich sponzorov by sme neboli schopní zorganizovať Majstrovstvá na úrovni, na ktorej boli usporiadané, a preto naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o krajšie podujatie pre našu kynologickú budúcnosť.

Rozhodcovia dodávali nielen profesionalitu pri posúdení ale vytvárali i skvelý tím s výbornou náladou.

Nie všetko však prebiehalo hladko, a tak pár dní pred majstrovstvami nastala zmena rozhodcov. No každá situácia sa deje pre nejaký dôvod, a tak sa môžeme pochváliť, že náš rozhodcovský zbor tvorila pätica úspešných profesionálnych aktívnych, či bývalých handlerov:
Radek Blažo, SK – aktívny a celosvetovo známy chovateľ plemena lhasa apso, ktorý sa handling a úpravu psov učil u profesionálnych handlerov v Taliansku a USA. Posudzoval celoročné finále Junior Handlingu vo Fínsku v roku 2012, ako aj Nordic finále v Nórsku vo 2014.
Lucia Heldová, SK – členka Komisie pre mládež a Junior Handling, bývalá veľmi aktívna junior handlerka, ako aj reprezentantka Slovenska na najprestížnejších podujatiach. Počas Svetovej výstavy psov v Bratislave bola súčasťou organizačného tímu, kde mala na starosti práve súťaž Junior Handling.
Maximilian Mayer, A – Do svojich osemnástich rokov sa aktívne zúčastňoval súťaže Junior Handling a bol opakovane reprezentantom Rakúska a Filipín na Cruft’s, svetových a európskych výstavách. Doteraz sa zúčastnil výstav a školení v 55 krajinách sveta, aby zdokonalil svoje znalosti v oblasti handlingu a groomingu. Aktuálne je austrálskym a rakúskym rozhodcom pre súťaž Junior Handling.
Tereza Šubertová, CZ – po prvýkrát stála vo výstavnom kruhu pred viac ako pätnástimi rokmi a od deviatich rokov sa aktívne zúčastňovala súťaže Junior Handling doma aj v zahraničí. Stala sa celkovou víťazkou junior handlingu na Európskej výstave v Bukurešti, bola druhou najúspešnejšou na Svetovej výstave v Salzburgu a dostala sa do top 10 na Cruft’s.
Barbora Szotáková-Lešková, SK – historicky prvá reprezentantka Slovenska na Cruft’sa  TOP JUNIOR HANDLER SR pre roky 2001, 2002, 2004 a 2005. Prvú súťaž v junior handlingu absolvovala v roku 1998.
Týchto päť významných handlerov posudzovalo prihlásených účastníkov až v troch vekových kategóriách.

Predstavujeme ďalšiu časť, v ktorej sa Majstrovstvá odlišovali od bežnej súťaže Junior Handling. Chceli sme dať šancu i post junior handlerom, handlerom, ktorí už kvôli veku nemôžu súťažiť na našich výstavách v súťaži pre vystavovateľov, pretože na Slovensku súťaž Senior handling (súťaž pre dospelých vystavovateľov) nie je otvorená. A tak sa naše kategórie delili nasledovne:
1. kategória: 9-13 rokov
2. kategória: 14-18 rokov
3. kategória: 19-25 rokov

Sme veľmi vďační, že i napriek nie úplne vyhovujúcemu termínu – keďže sa v ten víkend konala aj veľká medzinárodná výstava v Maďarsku – sa na naše nové podujatie prihlásilo až 20 účastníkov. Z nich sa ich zúčastnilo 19 zo 4 krajín, a to zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

Najmladšia účastníčka, slečna Hanička Šoková, ktorá predvádzala čínskeho chocholatého psa powderpuff.
Najvzdialenejšia účastníčka Veronika Horáková pricestovala zo vzdialenosti 309 km.

Registrácia sa konala v prípravnom kruhu, kde na mladých vystavovateľov čakala taška s darčekom od spoločnosti Euroben – výhradného distribútora značky Happy Dog, a od spoločnosti Pama – vyšívaná reklama, ktorí podarovali účastníkom hrnček s logom podujatia. Pri registrácii členka organizačného výboru a zároveň aj členka Komisie pre mládež a Junior handling, pani Vladimíra Macháleková, zapisovala free style figúru pre druhú časť, ktorú si jednotliví junior handleri mohli individuálne vybrať podľa svojich schopností.
Bodovanie prebiehalo veľmi podobne, ako je tomu v krasokorčuľovaní. Rozhodcovia mali tabuľky s číslami od 0 po 10 a po každom predvedení zdvíhali tú kartičku, ktorej číslo zodpovedalo počtu bodov pridelených danému handlerovi za danú časť. Najvyšší a najnižší počet bodov sa škrtol a finálny počet bodov teda tvorili len hodnotenia od 3 rozhodcov. Posudzovanie prebiehalo v troch častiach.

Majsterka Slovenska v Junior Handlingu, 1. kategória, Csenge Pálocska, Maďarsko.
1. Vicemajsterka Slovenska v Junior Handlingu, 1. kategória, Patrícia Pisoňová, Slovensko.
2. Vicemajsterka Slovenska v Junior Handlingu, 1. kategória, Dáška Wágnerová, Slovensko.

Po pol jedenástej sa začala časť prvá, a to „Posudzovanie v predpísaných figúrach a spoločné predvedenie“ – kde všetci prihlásení účastníci podľa kategórií nastúpili pred rozhodcov a uviedli svojich zverencov do výstavného postoja. Vzhľadom na to, že rozhodca nebol jeden, ale piati, nebolo možné vykonať zlaté pravidlo každému z nich, a tak bola touto úlohou poverená vedúca kruhu – slečna Radka Štaudingerová. Po slalome sa vystavovatelia premiestnili v spoločnom pohybe do kruhu na stranu záverečného kruhu a začalo sa posudzovanie predpísaných figúr. V prvej kategórii sme mohli vidieť v podaní všetkých šiestich mladých vystavovateliek dvojicu figúr L a tam a späť, v kategórii staršej to bola desiatka slečien vo dvojici figúr T a tam a späť vo dvojici, no a v kategórii najstaršej a, dovolím si tvrdiť, i najskúsenejšej, to boli tri dámy, ktoré nám predviedli psov do figúry trojuholník a L vo dvojici.

Majsterka Slovenska v Junior Handlingu, 2. kategória, Pernilla Sonnleitner, Rakúsko.
1. Vicemajsterka Slovenska v Junior Handlingu, 2. kategória, Veronika Horáková, Česká republika.
2. Vicemajsterka Slovenska v Junior Handlingu, 2. kategória, Dominika Szászová, Slovensko.

Druhá časť, časť free style figúry, bola oveľa svižnejšia, pretože tu predvádzali svojich psov účastníci len do jednej nimi zvolenej figúry. Promptné sčítavanie bodov mala na starosti a hravo túto úlohu zvládla pani Agneša Laczkoová-Bíroová. Počas druhej časti prebiehala na „preskáčku“ aj časť tretia, a to teoretické vedomosti – na ktorú mal každý junior handler pripravených svojich 10otázok v súlade s kategóriou a krajinou, z ktorej pochádzal. Tieto otázky iste neboli ľahké, ale ani nemali byť, a napriek tomu si najlepšie počínali práve junior handlerky zo Slovenska, na čo sme patrične hrdí! Vidno, že súťaž u nás je na vysokej úrovni a učí handlerov nielen vystavovať, ale i rozumieť kynologickému svetu.
Počas akcie sme mali aj prestávky, pretože posudzovateľ, ktorý bol oslovený na poslednú chvíľu, mal prihláseného psa na národnú výstavu, čo mierne narúšalo koncept a veľkoleposť podujatia, ale vďaka ústretovosti účastníkov sa i táto drobná chybička zaobišla bez výraznejších kritík.

Majsterka Slovenska v Junior Handlingu, 3. kategória, Angelique Bobríková, Slovensko.
1. Vicemajsterka Slovenska v Junior Handlingu, 3. kategória, Linda Kracíková, Česká republika.
2. Vicemajsterka Slovenska v Junior Handlingu, 3. kategória, Kristína Macháleková, Slovensko.

Okrem vyhodnotení všetkých troch kategórií, kde sa zadávali tituly Majster, 1. a 2. Vicemajster Slovenska v Junior handlingu, a kde víťazi dostali krásne vecné ceny od spoločnosti Happy Dog, veľkolepé poháre od Kynologickej revue a nemenej krásne kokardy od rozhodkyne Lucie Heldovej, sme zadávali i špeciálne ceny pre najmladšieho a najvzdialenejšieho účastníka, čo prinieslo úsmev na perách nielen oceneným, ale predovšetkým rodičom a pozorovateľom. Je toho veľa, čo napísať, avšak najlepšie bude, ak sa tí, ktorí na historicky prvých Majstrovstvách Slovenska v Junior Handlingu neboli, prídu na vlastné oči presvedčiť a pozrieť, že i niečo nové si môže získať obľubu a postupne vybudovať tradíciu.

Tešíme sa na druhý ročník v roku 2018! Rozhodcovia už prisľúbili účasť…
Ale o tom všetkom v správny čas…

Dominika Šusterová, členka Komisie pre mládež a Junior Handling ÚKK

Junior handling tak, ako ho som ho nepoznala

Ako priama účastníčka prvých Otvorených majstrovstiev Slovenska v Junior handlingu sa chcem s vami podeliť o zážitky a nové skúsenosti, ktoré som na tomto podujatí nadobudla. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórií. Prvé dve kategórie poznám aj z klasických súťaží, avšak ako veľké plus vidím, že organizátori dali možnosť aj starším Junior handlerom vo vekovej kategórii od 18 do 25 rokov. Jednalo sa o kategóriu, kde už súťažili ozajstní profesionáli a bola radosť sledovať ich, ako sa po rokoch vrátili k tejto obľúbenej súťaži.

Ako veľkú zmenu oproti klasickým súťažiam v Junior handlingu by som spomenula, že ma neposudzoval iba jeden rozhodca, ako to býva zvykom na výstavách, ale rovno 5-členný rozhodcovský zbor, zložený zo skutočných profesionálov, ktorí Junior handlingu rozumejú a dosiahli v ňom nemalé úspechy. Zároveň sa tak zaručila objektivita hodnotenia, čo bolo zaujímavé nielen pre súťažiacich, ale aj divákov.
Každý vystavovateľ mal podľa kategórie, v ktorej bol prihlásený, určené predpísané figúry. V nich sa ukázala nielen súhra so psom, ale i s druhým handlerom. Okrem predpísaných figúr som si mohla vybrať jednu ľubovoľnú freestylovú figúru podľa vlastného uváženia. Bolo zaujímavé sledovať, aké figúry súťažiaci predvádzali, nebola núdza o jednoduchšie, ale ani o zložitejšie tvary.
Po týchto dvoch častiach nasledovala posledná, teoretická časť. Každá kategória dostala písomný test, kde sa skutočne do hĺbky preverili znalosti súťažiacich. Otázky boli prispôsobené vekovej kategórii, v ktorej som súťažila. Test som písala pod odborným dozorom, takže nehrozilo žiadne našepkávanie či odpisovanie, a každý z nás mal možnosť overiť si svoje vedomosti.
Počet bodov získaný vo všetkých troch častiach súťaže sa sčítal a následne sa vyhodnotili prvé tri miesta. Za seba konštatujem, že sa jednalo o veľmi zaujímavú akciu, mala som možnosť vyskúšať si aj inú formu tejto súťaže, než zažívam na klasických výstavách. Nakoľko sa jednalo o úplne prvý ročník Otvorených majstrovstiev Slovenska v Junior handlingu, boli tam isté organizačné chybičky, ale veríme, že časom sa všetko doladí a z tejto súťaže sa stane prestížna udalosť roka pre mladé talenty handlingu.
Je škoda, že súťaže sa zúčastnili iba dievčatá, nakoľko si myslím, že práve nejaký mladý muž by bol zaujímavým obohatením súťaže. Napríklad ja osobne by som si rada zmerala sily aj s opačným pohlavím. Ešte pred začiatkom súťaže som premýšľala, aké darčeky a drobnosti si pre nás organizátori pripravia a musím povedať, že mňa osobne najviac potešil hrnček s logom súťaže. Je to milá spomienka, ktorá sa zachová na niekoľko rokov a vždy mi bude pripomínať príjemnú atmosféru súťaže.
Nielen za seba, ale za všetkých účastníkov tejto súťaže by som chcela poďakovať Dominike Šusterovej, ktorá bola hlavnou iniciátorkou tohto podujatia a zároveň moderovala a komentovala priebeh celej súťaže. Ďalšie poďakovanie patrí rozhodcovskému zboru za posúdenie mládeže na veľmi vysokej úrovni.

Simona Garanová

Open Slovak Championship in Junior Handling

Byla to pro mě skvělá příležitost opět si zasoutěžit v junior handlingu a to i v mezinárodní konkurenci.V Čecháchjsem totiž svou juniorskou dráhu již ukončila. Byla jsem velmi zvědavá na pro mnenový způsob posuzování více rozhodčími z různých zemí. Veřejné posuzování bylo velmi zábavné.
Celková organizace bylasuper. Už dlouho jsem nebyla na tak perfektně připravené a hezké akci. Jako plus bych zmínila i ochotu organizátorů ve všem pomoct, poradit, dokonce i počkat na handlera, který byl zrovna zaneprázdněn jinými povinnostmi. Každý účastník si odvezl domů hezký vzpomínkový dárek. Myslelo se opravdu na všechny.
Celkově byla soutěž na vysoké úrovni, řekla bych, že to byla i příjemná změna pro přihlížející diváky. Zajímavý byl i teoretický test, který odzkoušel handlerův všeobecný kynologickýpřehled. Jednoduše to bylo něco nového.
Seznámila jsem se s novými lidmi, zasoutěžila si, ukázala svůj handling.
Všem moc doporučuji, odnesla jsem si krásné zážitky z příjemného prostředí a spoustu nových zkušeností. Děkuji za to, že jsem mohla být součástí 1. mistroství na Slovensku v JH.

Veronika Horáková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 3/2017