Oblastná výstava poľovných psov – kaštiel Báč 28. 5. 2011

(KR 6/2011)

Oslovenie organizátormi Žitnoostrovských poľovníckych slávností v Báči ohľadom zorganizovania Oblastnej výstavy psov som zobrala ako hodenú rukavicu. Prvý ročník býva pre organizátora vždy veľkou neznámou. Pravdou však je, že pre psov toho robíme veľmi málo, hoci ich úloha v poľovníctve je nezastupiteľná – a preto je veľmi dôležité neustále ich presadzovať do povedomia poľovníckej verejnosti na všetkých podujatiach.

Je nutné mať neustále na pamäti, že pes je súčasťou poľovníctva, a bez neho by poľovný život neexistoval.

Toto si uvedomili aj organizátori Žitnoostrovských poľovníckych slávností a po prvýkrát vo svojej nie dlhej, zato však úspešnej histórii siahli po usporiadaní Oblastnej výstavy poľovných psov ako súčasti hlavnej akcie a zdá sa, že mali šťastnú ruku. Záujem poľovníckej verejnosti i návštevníkov bol napriek neuveriteľne vytrvalému dažďu veľký.

Báčsky kaštieľ svojimi rozľahlými priestormi zastrešil nielen výstavu, ale aj neskutočné množstvo sprievodných akcií týkajúcich sa poľovníctva i pestrú paletu kultúrnych podujatí a súťaží. 57 psov síce neohromuje kvantitou, no ich kvalita, ako aj úroveň predvádzania, bola výborná. Rozhodcovia – pán Erdós László z Maďarska pre plemená skupiny V., VI., VII. a VIII., a pán MVDr. Pavol Seman pre teriéry – mali do záverečných súťaží z čoho vyberať. Celkovým víťazom sa stal bedlington teriér majiteľky Mgr. Gabiky Skladanovej.

Verím, že aj v budúcom roku sa opäť podarí vytvoriť podobnú atmosféru, aká panovala na tohtoročnej výstave, a zúčastní sa jej veľký počet vystavovateľov a obdivovateľov poľovných psov.

Bc. Viera Janeková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2011