Npor. Miroslav Scherhaufer trojnásobným Majstrom Slovenska!

(KR 7/2015)

V dňoch 15. až 19. júna 2015 sa v areáli Nového ranča Z Polytanu SK v Malom Lapáši (okres Nitra) a na vybraných pracoviskách v Nitre uskutočnili XI. Majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v špeciálnej kynológii v detekcii výbušnín a drog. Súťaže sa zúčastnili dvojčlenné družstvá reprezentujúce krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Prešove, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Trnave a Bratislave, a Riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Bratislava, Prešov a Sobrance. foto 1

Riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH PPZ), plk. Mgr. Bc. Branislav DIĎÁK, vymenoval do funkcie riaditeľa tohtoročných majstrovstiev svojho zástupcu plk. Ing. Mariana CHARVÁTA, do funkcie hlavného rozhodcu vedúceho strediska klasického a špecializovaného výcviku služobných psov pplk. Ing. Patrika VINCÚRA, do funkcií rozhodcov – vedúceho strediska metódy pachovej identifikácie kpt. Bc. Jána VARGU a inštruktora výcviku služobných psov npor. Zdenka KOREŇA. Majstrovstvá organizačne zabezpečovala tajomníčka por. Mgr. Anna HAMBÁLKOVÁ a jednotlivé pracoviská technicky zabezpečovali inštruktor špecializovaného výcviku služobných psov por. Marian SENDREI a psovod špecialista KR PZ v Bratislave kpt. Emil FEJTL. foto 2 a 3

Psovodi špecialisti súťažili o poháre určené prvým trom jednotlivcom v kategóriách vyhľadávanie výbušnín, vyhľadávanie drog, v súťaži družstiev reprezentujúcich vysielajúce útvary Policajného zboru, a o Putovný pohár riaditeľa OKH PPZ. foto 4
Priebeh súťaže a veľmi dobré výkony služobných psov napäto sledovali nielen prítomní hostia a diváci, ale aj jednotliví súperi v tichom očakávaní, kto spraví chybičku, ktorá by „zamiešala karty“ a výrazne ovplyvnila výsledky jednotlivcov i družstiev. foto 5

Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a súťažiacich dvojčlenných družstiev rozhodol o nasledovnom poradí:

V kategórii „vyhľadávanie výbušnín“ v súťaži jednotlivcov získal
1.
miesto a titul Majster Slovenska vo vyhľadávaní výbušnín na rok 2015 kpt. JUDr. Ladislav FILIP so služobným psom YKAR z KR PZ v Nitre,
2. miesto práp. Jozef GANČÁR so služobným psom QUITO z KR PZ v Žiline,
3. miesto práp. Barbora PŠENKOVÁ so služobnou sukou ANKA z RHCP Bratislava. foto 6

V kategórii „vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (drog)“ v súťaži jednotlivcov získal:
1.
miesto a titul Majster Slovenska vo vyhľadávaní drog na rok 2015 npor. Miroslav SCHERHAUFER so služobným psom ZAIRO z KR PZ v Trnave,
2. miesto práp. Jozef VAJAS so služobným psom ONUR z KR PZ v Bratislave,
3. miesto npor. Jozef ČAČÍK so služobným psom ŠARO z KR PZ v Nitre. foto 7

V kategórii „súťaž družstiev“ reprezentujúcich vysielajúce útvary Policajného zboru, získali:
1.
miesto a kolektívny titul Majstri Slovenska v špeciálnej kynológii na rok 2015 a Putovný pohár riaditeľa OKH P PZ tím Krajského riaditeľstva PZ v Nitre, v zložení: kpt. JUDr. Ladislav FILIP so služobným psom YKAR a npor. Jaroslav ČAČÍK so služobným psom ŠARO,
2. miesto tím Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, v zložení: por. František TOMÁNEK so služobnou sukou KONA a práp. Jozef VAJAS so služobným psom ONUR,
3. miesto tím Krajského riaditeľstva PZ v Žiline, v zložení: npor. Bc. Pavol STRÝČEK so služobným psom ZIXO a práp. Jozef GANČÁR so služobným psom QUITO. foto 8

Trnavskému psovodovi špecialistovi – por. Miroslavovi SCHERHAUFEROVI so služobným psom ZAIRO, sa po prvýkrát v doterajšej jedenásťročnej histórii majstrovstiev Slovenska vo výkone policajných psov v špeciálnej kynológii podarilo po tretíkrát po sebe vybojovať víťazný titul Majstra Slovenska vo vyhľadávaní omamných a psychotropných látok. foto 9

Riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, plk. Mgr. Bc. Branislav DIĎÁK, na tohtoročných majstrovstvách udelil „Plaketu XI. majstrovstiev Slovenska vo výkone policajných psov v špeciálnej kynológii v detekcii výbušnín a drog 2015“ čestným hosťom majstrovstiev: zástupcovi riaditeľa KR PZ v Nitre plk. Ing. Jaroslavovi ESTERKOVI, riaditeľovi odboru poriadkovej polície (OPP) KR PZ v Nitre pplk. Mgr. Petrovi MELENECOVI, riaditeľovi OPP KR PZ v Bratislave plk. Mgr. Viliamovi ADAMCOVI, kynológovi a majiteľovi firmy Z Polytanu SK Jánovi TÓTHOVI a šéfredaktorovi časopisu Kynologická revue, Ing. Vladislavovi ŠUSTEROVI. foto 10, 11 a 12

Riaditeľ OKH PPZ, plk. Mgr. Bc. Branislav DIĎÁK, ocenil prácu rozhodcov a pplk. Ing. Patrikovi VINCÚROVI, kpt. Bc. Jánovi VARGOVI a npor. Zdenkovi KOREŇOVI odovzdal vecné dary, ktoré do súťaže venovala firma Henkel. foto 13 a 14

Organizátori majstrovstiev ocenili aj vysoko odbornú pomoc nitrianskeho pyrotechnika špecialistu npor. Ing. Pavla MOKRÁŠA, ktorému riaditeľ OKH PPZ, plk. Mgr. Bc. Branislav DIĎÁK, odovzdal vecný dar, venovaný do súťaže firmou Henkel. foto 15
Trojnásobnému Majstrovi Slovenska vo vyhľadávaní drog npor. Miroslavovi SCHERHAUFEROVI a npor. Jaroslavovi ČAČÍKOVI k vybojovaniu tretieho miesta blahoželá šéfredaktor časopisu Kynologická revue, Ing. Vladislav ŠUSTER. foto 16 a 17
K získaniu tretieho víťazstva – titulu Majster Slovenska vo vyhľadávaní drog, npor. Miroslavovi SCHERHAUFEROVI úprimne blahoželá riaditeľ OKH PPZ, plk. Mgr. Bc. Branislav DIĎÁK. foto 18
Doteraz nevídané a neslýchané – tretie miesto si v tvrdej mužskej konkurencii vybojovala práp. Barbora PŠENKOVÁ z RHCP Bratislava. Diplom a pohár jej odovzdal riaditeľ OPP KR PZ v Nitre, pplk. Mgr. Peter MELENEC. foto 19
Pohár a diplom Majstra Slovenska na rok 2015 vo vyhľadávaní výbušnín odovzdáva úspešnému slovenskému kynologickému reprezentantovi kpt. JUDr. Ladislavovi FILIPOVI inštruktor výcviku OKH P PZ a rozhodca tohtoročnej súťaže, npor. Zdenko Koreň. foto 20
Majstrovi Slovenska – kpt. JUDr. Ladislavovi FILIPOVI, blahoželá jeho priamy nadriadený – riaditeľ OPP KR PZ v Nitre, pplk. Mgr. Peter MELENEC. foto 21

Víťazné družstvo – majstrovský tím na rok 2015, reprezentanti KR PZ v Nitre – kpt. JUDr. Ladislav FILIP (súčasný vedúci tímu) a npor. Jaroslav Čačík. foto 22
Družstvo vicemajstrov Slovenska na rok 2015, reprezentanti KR PZ v Bratislave – práp. Jozef VAJAS, por. František TOMÁNEK a vedúca súťažného tímu, por. Monika PUŠKÁROVÁ. foto 23
Tretie miesto v súťaži družstiev obsadil tím KR PZ v Žiline – vedúci tímu kpt. Bc. Jozef HLUZÁK, práp. Jozef GANČÁR a npor. Bc. Pavol STRÝČEK. foto 24

Takto ukážkovo chodí popri nohe psovoda aj po nezvyčajnom a nepríjemnom povrchu služobný pes YKAR Majstra Slovenska na rok 2015 vo vyhľadávaní výbušnín, kpt. JUDr. Ladislava FILIPA z KR PZ v Nitre. foto 25
Nezvyčajnou prekážkou – šikmým plechovým tunelom, prechádza služobný pes QUITO vicemajstra Slovenska na rok 2015 vo vyhľadávaní výbušnín, práp. Jozefa GANČÁRA z KR PZ V Žiline. foto 26
Umelú metrovú prekážku – šikmý plot, plavne prekonáva služobná suka ANKA doteraz najúspešnejšej psovodky Policajného zboru, práp. Barbory PŠENKOVEJ z RHCP Bratislava (3. miesto). foto 27

Titul vicemajstra Slovenska na rok 2015 vo vyhľadávaní drog si cez náročnú drôtenú prekážku „vyskákal“ služobný pes ONUR práp. Jozefa VAJASA z KR PZ v Bratislave. foto 28
Doteraz najväčší osobný úspech na policajnej kynologickej súťaži zažil npor. Jaroslav ČAČÍK z KR PZ v Nitre. So svojím služobným psom ŠARO vybojoval 3. miesto vo vyhľadávaní drog a 1. miesto v súťaži družstiev – spoločne s kpt. JUDr. Ladislavom FILIPOM. foto 29

Majstri Slovenska na rok 2015 – kpt. JUDr. Ladislav FILIP a npor. Miroslav SCHERHAUFER s riaditeľom OKH PPZ, plk. Mgr. Bc. Branislavom DIĎÁKOM (emeritným psovodom špecialistom KR PZ v Nitre). foto 30

Majstri Slovenska na rok 2015 – kpt. JUDr. Ladislav FILIP a npor. Miroslav SCHERHAUFER, s riaditeľom tohtoročnej súťaže, pplk. Ing. Patrikom VINCÚROM. foto 31

Víťazné nitrianske družstvo, zľava – riaditeľ OPP KR PZ v Nitre pplk. Mgr. Peter MELENEC, npor. Jaroslav ČAČÍK, riaditeľ OKH PPZ plk. Mgr. Bc. Branislav DIĎÁK, kpt. JUDr. Ladislav FILIP a zástupca riaditeľa KR PZ v Nitre plk. Ing. Jaroslav ESTERKA. foto 32

Vicemajstri Slovenska na rok 2015 v kategórii družstiev – tím KR PZ v Bratislave, zľava: por. František TOMÁNEK, riaditeľ OPP KR PZ v Bratislave plk. Mgr. Viliam ADAMEC, člen technického štábu súťaže kpt. Emil FEJTL, vedúca tímu por. Monika PUŠKÁROVÁ, strieborný práp. Jozef VAJAS, mjr. Ing. Ján HERCEG a rozhodca súťaže npor. Zdenko KOREŇ. foto 33
Bronzové družstvo KR PZ v Žiline, zľava: npor. Bc. Pavol STRÝČEK, vedúci tímu kpt. Bc. Jozef HLUZÁK, rozhodca súťaže npor. Zdenko KOREŇ a práp. Jozef GANČÁR. foto 34

Tohtoročné majstrovstvá podporila firma Z Polytanu SK, hlavný sponzor súťaže – výrobca a dovozca automobilov Mercedes Benz, a vecnými cenami prispela firma Henkel, zľava: Majster Slovenska vo vyhľadávaní výbušnín na rok 2015 kpt. JUDr. Ladislav FILIP, hosť súťaže, majitelia firmy Z Polytanu SK – Ján TÓTH a Martin TÓTH, a trojnásobný Majster Slovenska vo vyhľadávaní drog, npor. Miroslav SCHERHAUFER. foto 35

foto 1
« z 35 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2015