Klubová výstava Rottweilerov 27. 5. 2018

Rottweiler je úžasné plemeno, ktoré je oddaným spoločníkom človeka. Jeho vznik siaha do ďalekej histórie, až na samé počiatky šľachtenia plemien. Patrí k jedným z najstarších plemien na svete, jeho predkovia sú svetoznáme latinské molosské psy, ktoré ovládli Apeninský polostrov, ako pastierske a strážne psy. V neskoršom veku sprevádzali rímske légie pri migrácii cez Alpy do stredu Európy, ako vojnové psy.
MICHAEL CORLEONE VON HAUSE LEROY – V1, CAC, KV, BOB
MIMI EARL ANTONIUS – V1, CAJC, KV mladých, JBOB, BOS

V poslednom čase je dosť diskutovaným plemenom v médiách, ako nebezpečný pes. Keď sa stane akékoľvek nešťastie, ktorého aktérom je pes, na titulných stránkach je veľmi často zobrazené plemeno rottweiler, čo mu veľmi škodí, no žiaľ média neinformujú širokú verejnosť, že sa po väčšine prípadoch jedná o neregistrovaných psov, ktorých príslušnosť k danému plemenu je veľmi diskutabilná. Škoda, že o rottweilerovi sa neinformuje objektívne, a to napríklad, koľko ľudí rottweiler zachráni v Nórskej časti Škandinávie, koľko drog odhalí vo Švédsku, Nórsku, Rakúsku, Luxembursku, či v Belgicku. Koľko pašerákov pomôže dolapiť . Aký je výborný služobný pes v rakúskych zložkách. Žiaľ verejnosť si radšej prečíta bulvárne články, ktoré tohoto úžasného psa vykresľujú, ako beštiálnu šelmu, ktorá je nebezpečná. Opak je však pravdou. Rottweiler patrí k trom najvýkonnejším a najlepším plemenám, podľa viacerých odborných rebríčkov. Správnou selekciou a výberom kvalitných jedincov, patrí toto plemeno k perlám kynológie.

Na Slovensku záštitu nad správou plemena má RTW klub Slovenska, ktorý svojou činnosťou kladne prispieva k rozvoju rottweilera. Jedným z dôležitých prvkov chovu je uchovávanie povahových a exteriérových vlôh jedincov. Podmienka zaradenia rottweilera do chovu je na Slovensku aj absolvovanie výstavy, ktoré usporadúva RTW klub Slovenska, na ktorých deleguje rozhodcov – špecialistov na toto plemeno, často z radov rozhodcov chovateľov.

Víťazi – BOB a BOS

Preto sa považuje získanie titulu a vysokej známky z exteriéru na týchto výstavách, ako najcennejšia trofej pre jedinca. RTW klub Slovenska už dlhodobo vykazuje veľké úspechy v organizovaní klubových akcii, ktoré čoraz viac priťahujú širokú chovateľskú a odbornú verejnosť, a to nielen z našej krajiny, ale aj zo zahraničia.

Tento rok pozvanie posudzovať Klubovú výstavu Rottweilerov prijal renomovaný chovateľ a medzinárodný rozhodca zo Srbskej republiky, pán Oskar Kelemen. Prihlásených bolo rekordný počet psov, a to 84 z ôsmich štátov celého sveta (Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Indonézie, Kuvajtu, USA a zo Slovenska).  Výstava sa konala už tradične na futbalovom štadióne v Novom Živote – Eliášovciach, ktorý bol pripravený na vysokej úrovni, trávnik nádherne upravený, zabezpečené občerstvenie v bufete a blízkej kaviarni. Keď sa všetkému darí, tak aj príroda nám je naklonená a počasie vyšlo na jednotku. Priebeh posudzovania bo štandardný, bez zbytočných zdržaní. Bolo sa na čo pozerať, vystavovanie predvedených psov bolo na veľmi vysokej úrovni, ktorá odzrkadľuje trend v chove rottweilerov. Ohlasy na výstavu boli veľmi pozitívne, aj keď sa našli drobné nedostatky, vcelku akcia dopadla veľmi kladne a sme radi, že trend výstav, ktoré RTW klub Slovenska organizuje má vysoké krédo nielen doma, ale aj v zahraničí. Som rád, že v tomto klube sa stretol skvelý tím, ktorý takéto akcie zvláda organizovať na vysokej úrovni, poďakovanie patrí Milošovi Butykovi, Jane Šafářovej, Lacovi Kissovi, Oľge Mendelovej, Lubovi Sedláčkovi, Robovi Bartovičovi, Martinovi Žákovi , manželom Hausknechtovím a tiež sponzorom, firmám: SPONZIA, FITMIN, MZ TRADE, BELCANDO, FC Nový Život, BAVA s.r.o.

Zľava: Predseda RTW klubu Slovenska Miloš Butyka, Poradca chovu a garant výstavy Ladislav Kiss, Delegovaný rozhodca Oskar Kelemen /Srbsko/, Vedúci kruhu Martin Šipkovský, Hospitantka Eva Pastuchová

Žiaľ, nie všetci môžu vyhrať, vždy je to tak trochu na subjektívnom rozhodnutí rozhodcu, ktorý si stanovuje kritéria pri výbere víťazných jedincov, no aj napriek tomu chceme poďakovať všetkým vám, čo ste nás podporili svojou účasťou na tomto podujatí, lebo bez Vás by to nemalo zmysel a veríme, že sa nám podarilo zorganizovať podujatie, kde ste sa cítili príjemne, lebo nám bolo príjemné vás tu stretnúť.

Verím, že aj na budúcej klubovej akcii, budeme môcť skonštatovať, že akcia sa vydarila.

Martin Šipkovský, člen organizačného tímu