Medzinárodné výstavy psov Nitra 24. a 25. 3. 2012

(KR 5/2012)

Po prvýkrát v marcovom termíne sa v Nitre konala nie celoštátna, ale medzinárodná výstava psov všetkých plemien. Presnejšie povedané, konali sa dve samostatné medzinárodné výstavy, ktorých usporiadateľom bol Zväz športovej kynológie.

O tom, že o medzinárodné podujatie v tomto termíne je záujem, svedčí skutočnosť, že na ňu majitelia prihlásili v sobotu 2175 a v nedeľu 1964 jedincov. Počas oboch výstav dominovali slovenskí vystavovatelia, ktorí prihlásili 990, resp. 847 jedincov. Tradične veľmi vysokým počtom (742 a 682) bola zastúpená Česká republika. Ďalšie zo 17 krajín mali počty prezentovaných psov podstatne nižšie a za spomenutie stojí azda len Poľsko a Rakúsko, z ktorých bolo prihlásených od jednej do dvoch stoviek.

Už tradične je relatívne málo jedincov prihlásených od našich južných susedov, z Maďarska. Ani tentokrát nepresiahli päť desiatok psov na jeden deň. Opäť sa ponúka už dávno vyslovená, avšak nezodpovedaná otázka, prečo z tak kynologicky vyspelej krajiny, akou je Maďarsko, s vyše storočnou tradíciou organizovanej kynológie, nie je na našich výstavách zastúpenie vo vyššom počte. Možno raz na ňu usporiadatelia výstav nájdu odpoveď…

Ak by sme sa pozreli na štatistiku prihlásených jedincov zorným uhlom zastúpenia jednotlivých skupín FCI, štatistika nám prezradí nasledovné: 1. skupina bola zastúpená 11,31 %, 2. skupina 26,30 %, 3. skupina 11,44 %, 4. skupina 2,41 %, 5. skupina 6,06 %, 6. skupina 6,06 %, 7. skupina 4,64 %, 8. skupina 8,73 %, 9. skupina 15,77 %, 10. skupina: 5,01 % a neuznané plemená predstavovali 2,27 %.

Rozhodcovský zbor tvorili okrem slovenských arbitrov posudzovatelia z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Slovinska a Španielska, pričom na poslednú chvíľu sa ospravedlnil taliansky rozhodca. Riaditeľom výstavy bol Vladimír Javorčík, ktorý je širokej kynologickej verejnosti známy nielen ako rozhodca, ale hlavne i ako skúsený usporiadateľ.

Záverečné súťaže sa niesli v znamení očakávania, či sa na domácej pôde podarí zvíťaziť úspešnému jedincovi z výstavy Cruft’s, novofounlandskému psovi KING OF HELLULAND FEEL THE WIN – z chovu a vo vlastníctve manželov Kročkovcov. Kým v prvý deň tento jedinečný pes, ktorý opätovne upútal pozornosť kynologického sveta na Slovensko, za veľkého aplauzu zvíťazil a získal BIS, v druhý deň sa z víťazstva tešila majiteľka austrálskeho ovčiaka STONEHAVEN BAYSHORE SECRET STRIKE, Zuzana Hodová.

Zväz športovej kynológie pôsobí na Slovensku ako nástupnícka organizácia Zväzarmu v podstate nepretržite, podobne ako Slovenský poľovnícky zväz. Okrem toho, že zabezpečuje prostredníctvom svojich základných organizácií „každodennú kynológiu“ na miestnej úrovni, kde je jeho hlavným poslaním podchytiť najmä začínajúcich kynológov, má na starosti aj reprezentácie Slovenska v odvetviach športovej kynológie. Hoci Zväz športovej kynológie začal organizovať výstavy len v minulom roku, týmto podujatím potvrdil, že aj v tejto oblasti je jeho miesto.

Budeme držať palce, aby sa ZŠK aj naďalej darilo pri usporiadaní výstav, ale aj ďalších podujatí, a aby tým prispievali k spokojnosti vystavovateľov i rozvoju slovenskej kynológie ako celku.

BIS - sobota: novofundlandský pes - KING OF HELLULAND FEEL THE WIN, majiteľ: S.&V. Kročkoví
« z 28 »

Peter Kováč

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2012