Medzinárodné stretnutie kynológov bezpečnostných zborov

& Krst knihy Dejiny československej kynológie

Malý Lapáš * Ranč Nový Dvor firmy z Polytanu

(KR 8/2014)

Myšlienka usporiadania stretnutia kynológov bezpečnostných zborov spojená s krstom jedinečnej knižnej publikácie sa mi zdala byť od počiatku skvelá. Ani pri najsmelších odhadoch by som však nepredpokladal, že osloví tak veľké množstvo záujemcov, ktorí pricestovali nielen z rôznych kútov Slovenska a Česka, ale aj z Poľska a Maďarska. Ak sa nad týmto fenoménom zamyslíme, má svoje logické vysvetlenie. Zatiaľ čo bežní kynológovia sa stretajú na výstavách, pretekoch, či klubových podujatiach, profesionáli túto možnosť nemajú. Napriek tomu, že v rámci ozbrojených zložiek vykonávajú špeciálnu činnosť, neexistuje žiadna stavovská alebo dobrovoľná organizácia, ktorá by ich združovala a umožnila jej členom stretnutia s výmenou množstva praktických skúseností. Viem, že nie je jednoduché uskutočňovať nové myšlienky v oblastiach, ktoré nemôžu zrealizovať len nadšenci, ale je potrebný minimálne súhlas a v lepšom prípade rozhodne vítaná podpora spoločnosti, pre ktorú profesionáli mnohokrát vystavujú ohrozeniu svoje zdravie a často i životy.

Odhadom 500 až 600 ľudí, bývalých i aktívnych psovodov, ich rodinných príslušníkov a priateľov kynológie sa rozhodlo v druhú júnovú nedeľu navštíviť Ranč Nový dvor v Malom Lapáši, ktorý spravuje každému kynológovi dobre známa firma z Polytanu, zaoberajúca sa výrobou potrieb pre športovú kynológiu. Návštevníci si mohli v rámci programu pozrieť prezentáciu výroby spomenutej firmy, ale aj výstavu dobových a súčasných kynologických artefaktov. Očividne veľkému záujmu sa tešila aj ukážka dobových služobných motorových vozidiel bezpečnostných zborov a dobových uniforiem. Za povestnú čerešničku na torte by sa dali považovať aj súčasné a dobové ukážky výcviku služobných psov bezpečnostných zborov, kde sme mohli zhliadnuť figurantov Miroslava Scherhaufera a Zbigniewa Balzerzaka z Poľska, pričom ukážky zabezpečil kpt. JUDr. Ladislav Filip – krajský kynológ z Krajského riaditeľstva PZ Nitra.

Príjemný spestrením programu bola prezentácia a výstava výrobcov vín z nitrianskeho regiónu a videoprojekcia historického prierezu služobnej kynológie na území Českej a Slovenskej republiky.

Medzi prítomnými sme mohli vidieť mnoho známych osobností a vymenovať ich všetkých skutočne nie je možné. Nedá však nespomenúť JUDr. Jozefa Holdoša plk. v. v. – bývalého prezidenta Policajného zboru; Libora Krejcara generála v. v. z Armády Českej republiky; doc. JUDr. Martina Kloubka PhD, plk. v. v.; Františka Pišteka mjr. v v., ktorý je jedným zo zakladateľov metódy pachových konzerv v ČSSR; Františka Matušku ​mjr. v v. – taktiež zakladateľa spomínanej metódy; Mgr. Vojtecha Vitáseka pplk. v. v. –niekdajšieho zástupcu riaditeľa ​Odboru kynológie Polície ČR; Jána Vlčeka mjr. v. v. – bývalého krajského kynológa Polície ČR; Františka Križana – syna psovoda z obálky knižnej publikácie; Pavla Šarmíra mjr. v.v. – bývalého hlavného kynológa Zboru väzenskej služby SR; Mariána Matušeka pplk. v. v. – bývalého hlavného kynológa Horskej a záchrannej služby SR; Ladislava Gardošíka mjr. v. v. – bývalé hlavného kynológa Horskej a záchrannej služby SR; Mgr. Jozef Pekarčíka pplk. v. v. – bývalého zástupcu riaditeľa Odboru kynológie PPZ; Karla Nováka – bývalého niekoľkoročného psovoda a záchranára HS ČR; či Miroslava Surového, ktorý je okrem pôsobenia v Armáde Slovenskej republiky známy aj vďaka aktivitám v civilnej kynológii.

Významnú časť programu tvoril krst historicky prvej knižnej publikácie „Dejiny československej služobnej kynológie“. Jej autori – plk. Ing. Jiří Rulc, plk. Mgr. Juraj Štaudinger a Mgr. Peter Nevolný – pripravili jedinečné dielo, pravdivo sumarizujúce históriu služobnej kynológie od prvej zmienky o nej, prinášajúce unikátne zistenia, fotografie a údaje, ku ktorým sme sa v minulosti nedostali.

Tak ako je unikátne toto dielo, vydané CanisTR, v ktorom pôsobí bývalá šéfredaktorka časopisu Pes přítel člověka – pani Zuzana Transkovská, boli jedineční aj krstní rodičia. Posúďte sami: František Rosík je spolutvorcom plemena československý vlčiak, pplk. Mgr. Branislav Ďiďák je v súčasnosti riaditeľ Odboru kynológie a hipológie PPZ SR​, RNDr. Vladimír Ďurišín plk. v. v. je bývalým riaditeľom ​Odboru kynológie a hipológie PPZ SR, ​Mgr. Jerguš Sivoš PhD. pôsobí ako historik Ústavu pamäti národa SR a Ing. Jozef Jursa CSc. je súčasným prezidentom Slovenskej kynologickej jednoty.

Veľmi vydarené podujatie síce oficiálne skončilo autogramiádou, no neoficiálne pokračovalo do neskorých popoludňajších hodín, veď súčasní i bývalí profesionálni kynológovia si veru mali čo povedať. Veľká vďaka patrí za jeho zorganizovanie najmä Mgr. Jurajovi Štaudingerovi a majiteľom firmy z Polytanu – Jánovi, Martinovi a Róbertovi Tóthovcom. Vieme, že nie je jednoduché urobiť z podobných podujatí tradíciu, ale zostáva nám veriť, že sa to vďaka nadšencom združeným v Klube policajnej histórie Lučenec, ako aj mnohým ďalším, podarí.

Trojica autorov knižnej publikácie Dejny československej služobnej kynológie. Zľava Ing. Ján Rulc, Mgr. Peter Nevolný a Mgr. Juraj Štaudinger. Foto: Jaroslava Blašková
« z 17 »

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2014