Majstrom Slovenska na rok 2014 v klasickej policajnej kynológii

je práp. Jozef Gančár

(KR 11/2014)

V dňoch 8. až 12. septembra 2014 sa v stredisku klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Malých Levároch a na vybraných pracoviskách v katastri priľahlých obcí uskutočnili v poradí už XVIII. majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii, ktorých sa zúčastnilo deväť súťažných družstiev (18 jednotlivcov – víťazov krajských súťaží) vedených krajskými psovodmi. Reprezentovali jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Prešove, Košiciach, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Nitre a Banskej Bystrici, ako aj Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance.

Riaditeľom organizačného štábu majstrovstiev bol vymenovaný zástupca riaditeľa a súčasne vedúci strediska špecializovaného výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie, PPZ pplk. Ing. Marián Charvát. Priebeh a regulérnosť tohtoročných majstrovstiev riadil a „strážil“ vedúci strediska klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie PPZ v Malých Levároch, pplk. Ing. Patrik Vincúr.

Ako hlavný rozhodca tohtoročných majstrovstiev v klasickej kynológii bol vymenovaný inštruktor strediska klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie PPZ, npor. Marek Miženko. Odbor kynológie a hipológie PPZ v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozval na tohtoročné majstrovstvá aj nezávislých a skúsených rozhodcov – do rozhodcovského tímu bol pozvaný prezident Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, plk. Mgr. Juraj Štaudinger, a skúsený rozhodca výkonu služobných psov, kpt. v. v. Bc. Ivan Teren.

Ako ďalší členovia rozhodcovského tímu boli vymenovaní inštruktori strediska klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie PPZ – kpt. Soňa Kožáková a por. Zdenko Koreň, a ako členovia technického štábu por. Milan Kováč, npráp. Jiří Kolda, ppráp. Ján Trenčanský a npor. v. v. Jozef Tonka.

Do zodpovednej úlohy figurantov pri obranných prácach boli vymenovaní psovodi špecialisti – Juraj Linhart a Peter Mičúch.
Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a súťažiacich dvojčlenných tímov rozhodol o nasledovnom poradí:

V kategórii súťaž jednotlivcov získali:
1. miesto a titul Majster Slovenska na rok 2014 práp. Jozef Gančár so služobným psom Oton Polícia – Slovakia z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý súčasne získal pohár za 1. miesto v pachových prácach, pohár pre Najúspešnejšieho psa z chovu Polícia – Slovakia, Putovný pohár firmy LTRANS pre najlepšieho psa v klasickej policajnej kynológii, a pohár za 3. miesto v súťaži družstiev.
2. miesto npráp. Mgr. Jaroslav Coch so služobným psom Orry Polícia – Slovakia z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, ktorý súčasne získal pohár za 1. miesto v obranných prácach, pohár za 1. miesto v cvikoch poslušnosti, a pohár za 2. miesto v súťaži družstiev.
3. miesto por. Peter Ambrúž so služobným psom Connan Polícia – Slovakia z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (ktorému o jediný bod unikol pohár vo cvikoch poslušnosti), súčasne však získal pohár za 1. miesto v súťaži družstiev.

V kategórii súťaž družstiev, reprezentujúcich jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru a Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance, získali:
1. miesto a kolektívny titul Majstri Slovenska na rok 2014 tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vedený mjr. Ing. Petrom Repíkom v zložení: por. Peter Ambrúž a npráp. Juraj Komjati,
2. miesto tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici vedený mjr. Bc. Dušanom Sliečanom v zložení: npráp. Mgr. Jaroslav Coch a npráp. Radoslav Lipták.
3. miesto tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vedený kpt. Bc. Jozefom Hluzákom v zložení: kpt. Ján Jablonský a práp. Jozef Gančár.

Na tohtoročných majstrovstvách Slovenska odovzdal kpt. Mgr. Roman Nikodém, vedúci Chovateľskej stanice Polícia – Slovakia, sídliacej v Moravskom Sv. Jáne a odchovávajúcej pre Policajný zbor šteňatá plemena nemecký ovčiak pod týmto chráneným názvom, služobnému psovi Oton Polícia – Slovakia v službách KR PZ v Žiline pohár pre Najúspešnejšieho psa tohtoročných majstrovstiev, pochádzajúceho z tohto chovu.

Prezident Zväzu športovej kynológie SR a rozhodca výkonu plk. Mgr. Juraj Štaudinger v mene autorského kolektívu – Jiří Rulc, Juraj Štaudinger a Peter Nevolný, odovzdal Majstrovi Slovenska na rok 2014 práp. Jozefovi Gančárovi publikáciu Dějiny československé služební kynologie s venovaním a poďakovaním za dosiahnuté výsledky v súťaži.

Riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, pplk. Mgr. Branislav Diďák, osobitne ocenil spoluprácu starostov dotknutých obcí, v ktorých sa uskutočnili jednotlivé súťažné disciplíny, neľahkú prácu figurantov delegovaných na majstrovstvá – psovodov špecialistov Juraja Linharta a Petra Mičúcha, zboru rozhodcov delegovaných na tohtoročné majstrovstvá, a ocenil aj spoluprácu elektronických a tlačených médií za propagáciu policajnej kynológie na verejnosti.

Prezident Zväzu športovej kynológie SR a rozhodca výkonu plk. Mgr. Juraj Štaudinger odovzdal Majstrovi Slovenska na rok 2014 práp. Jozefovi Gančárovi so služobným psom Oton Polícia – Slovakia z KR PZ v Žiline pohár a diplom tohtoročného víťaza v klasickej policajnej kynológii
« z 27 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2014