Dějiny československé služební kynologie

(KR 11/2014)

Spoznávanie minulosti je kľúčom k budúcnosti…

V roku 2010 som na krste knižnej publikácie „Dějiny služební kynologie“ mal tú česť listovať a aspoň krátko sa začítať do tohto jedinečného diela. Neskrýval som veľký obdiv, no o to viac som sa pokúsil nedať najavo svoj vnútorný smútok. Môj obdiv patril autorovi, známej a významnej osobnosti služobnej kynológie, Ing. Jiřímu Rulcovi, a všetkým jeho spolupracovníkom, ktorí dokázali niekoľkoročnú bádateľskú prácu spracovať do naozaj jedinečného uceleného diela. Netajil som ani obdiv k vydavateľstvu, ktoré sa rozhodlo túto odbornú knihu v neľahkej dobe vydať. Štipku smútku, ktorú predpokladám nielen u seba, ale asi u všetkých, ktorí pricestovali na krst do stovežatej spoza rieky Moravy, spôsobilo bezpochyby to, že knižná publikácia bola zameraná na dejiny českej služobnej kynológie.

Možno už počas slávnostného večera sa začala rodiť odvážna myšlienka vydania spoločného československého diela, ktoré bude mapovať vzájomne previazané dejiny a osudy služobnej kynológie v oboch, dnes samostatných, krajinách. Ing. Jiří Rulc po presvedčení vydavateľa rozšíril autorský kolektív posilnením o dvoch významných publicistov zo Slovenska, a to Mgr. Juraja Štaudingera a Mgr. Petra Nevolného. Títo dvaja bádatelia kynologickej histórie a odborníci v oblasti jej služobného odvetvia prispeli významnou mierou k tomu, že služobná česká a slovenská kynológia je opätovne zviazaná trvalo aj v knižnej väzbe.

Mal som to šťastie byť pri niektorých stretnutiach trojice autorského kolektívu, a tak môžem podať svedectvo o tom, koľko času trávili spoločne pri tvorbe knihy, ktorá sa, rovnako ako každé historické dielo, nerodila vôbec ľahko. Okrem spoločne stráveného času však každý z autorov i samostatne venoval neskutočne veľké množstvo času získavaniu informácií a materiálov, s ktorými sa môžeme práve vďaka ich usilovnosti a trpezlivosti oboznámiť.

Je umením podať dokument faktu ľahkým a pútavým spôsobom. Každý z nás po prečítaní prvých kapitol venovaných vzniku, vývoju a historickým začiatkom služobnej kynológie, cez počiatky kynológie v českých krajoch a na Slovensku, veľmi rýchlo zistí, že sa to autorom podarilo. Nadväzujúce kapitoly nás prevedú od počiatkov kynológie v žandárskej a policajnej službe cez históriu a pôvod nemeckého ovčiaka ako najpoužívanejšieho plemena k ďalším veľmi zaujímavým častiam knihy. Osobitná pozornosť je venovaná majstrom v služobnej kynológii či už v spoločnej, alebo v samostatných republikách a nezabudlo sa ani na záchranárov, či významné osobnosti, bez ohľadu na to, kedy a kde pôsobili. Štvrť storočia od významných politických zmien dáva kynologickým historikom dostatočne dlhý časový priestor na to, aby hodnotili činnosť v oblasti služobnej kynológie na základe dosiahnutých výsledkov a prínosu bez akéhokoľvek zaťaženia. Výpovedné dielo, ktoré máme možnosť držať v ruke, je toho jasným dôkazom. Na empatických čitateľov rozhodne zapôsobia kapitoly venované ikone chovu – služobnému psovi Brek, a obeti z radu psovodov – Aloisovi Tauberovi.

Komplexnosť knižnej publikácie vystihuje aj skutočnosť, že služobná kynológia je zmapovaná už okrem spomenutej policajnej aj v podmienkach železničnej polície, horskej služby, armádnych zboroch, finančnej a colnej správy, justičnej a väzenskej služby, ako aj v ďalších nespomenutých odvetviach.

Po prečítaní posledných stránok knihy ju môžeme odložiť nielen s dobrým pocitom, že sme bohatší o vedomosti, ktoré sa týkajú histórie služobnej kynológie. Tá je bezpochyby dôležitou súčasťou histórie kynológie ako celku v oboch našich krajinách.

Som presvedčený, že toto historické dielo bude zdrojom dôležitých faktografických údajov aj po ďalšie desaťročia, a že sa stane vzácnym a vyhľadávaným klenotom v knižniciach kynológov.

Knižnú publikáciu Dějiny československé služební kynologie si môžete objednať na Slovensku na u predajcu odbornej literatúry www.sprinton.sk

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2014