Majstrom Slovenska 2013 je npráp. Marián Boháčik

(KR 10/2013)

V dňoch 9. až 13. septembra 2013 sa v stredisku klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Malých Levároch a na vybraných pracoviskách v katastri tejto obce uskutočnili v poradí už XVII. Majstrovstvá Slovenska vo výkone služobných psov v klasickej kynológii, ktorých sa zúčastnilo deväť súťažných družstiev reprezentujúcich krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Prešove, Košiciach, Žiline, Trenčíne, Bratislave, Trnave, Nitre a Banskej Bystrici a Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance.
Odbor kynológie a hipológie P PZ v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozval na tohtoročné majstrovstvá aj nezávislých a skúsených rozhodcov.
České kynologické združenia – TART CZ a International Cynological Association na majstrovstvá delegovali pplk. v. v. Oldřicha Šnytra, mjr. v. v. Jana Vlčka a čestného prezidenta ICA Miroslava Zábranského.

Ako hlavný rozhodca tohtoročných majstrovstiev v klasickej kynológii bol vymenovaný inštruktor strediska klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie P PZ npor. Marek Miženko, do rozhodcovského tímu bol pozvaný prezident Zväzu športovej kynológie na Slovensku plk. Mgr. Juraj Štaudinger, npor. v. v. Bc. Ivan Teren, a ako ďalší členovia rozhodcovského tímu boli vymenovaní inštruktori strediska klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru – kpt. Soňa Kožáková, por. Zdenko Koreň. Členmi technického štábu boli zamestnanci strediska por. Milan Kováč, npráp. Jiří Kolda, ppráp. Ján Trenčanský a npor. v. v. Jozef Tonka.
Do psychicky a fyzicky náročnej úlohy figurantov pri obranných prácach boli delegovaní psovod špecialista por. Miroslav Scherhaufer z KR PZ v Trnave a Peter Mičúch.

Stredisko klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie P PZ pozvalo na tohtoročné majstrovstvá pozorovateľov z partnerského oddelenia služobnej kynológie odboru služby poriadkovej polície Krajského riaditeľstva polície Pardubického kraja (Polícia Českej republiky) – mjr. Mgr. Jaromíra Bláhu a pprap. Lukáša Boháča, s ktorými dlhodobo spolupracuje pri výmene pracovných a služobných skúseností.
Rozhodcovský tím po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a súťažiacich dvojčlenných tímov rozhodol o nasledovnom poradí:

V kategórii súťaž jednotlivcov získal –

  1. miesto a titul Majster Slovenska na rok 2013 npráp. Marián Boháčik so služobným psom BOND z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý súčasne získal aj pohár za 1. miesto v pachových prácach, pohár za 2. miesto v obranných prácach, pohár za 3. miesto v cvikoch poslušnosti, Putovný pohár pre najlepšieho psa v klasickej kynológii, ktorý do súťaže venovala firma L-Trans, a Pohár Kynologického združenia TART CZ.
  2. miesto npráp. Radomír Lipták so služobným psom OMAR z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, ktorý súčasne získal aj pohár za 1. miesto v cvikoch poslušnosti, pohár za 2. miesto v pachových prácach a 4. miesto v obranných prácach.
  3. miesto npráp. Peter Fedačko so služobným psom CHESTER z Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance, ktorý súčasne získal aj pohár za 3. miesto v obranných prácach, 5. miesto v pachových prácach a 7. miesto v poslušnosti.

Člen reprezentačného družstva KR PZ v Žiline kpt. Ján Jablonský so služobným psom IKAR získal pohár za 1. miesto v obranných prácach, pohár za 2. miesto v cvikoch poslušnosti.

V kategórii súťaž družstiev, reprezentujúcich jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru a Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance získal –

  1. miesto a kolektívny titul Majstri Slovenska na rok 2013 tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, vedený mjr. Bc. Dušanom Sliečanom, v zložení: npráp. Radomír Lipták so služobným psom OMAR a npráp. Richard Kosztúr so služobným psom REX,
  2. miesto tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, vedený kpt. Bc. Jozefom Hluzákom, v zložení: kpt. Ján Jablonský so služobným psom IKAR a npráp. Marián Boháčik so služobným psom BOND, ktorý súčasne získal titul Majster Slovenska na rok 2013.
  3. miesto tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, vedený kpt. Ing. Milošom Macákom, v zložení: ppor. Stanislav Jurenka so služobným psom RONY a práp. Szabolc Dorák so služobným psom ARGO.

Na tohtoročných majstrovstvách bol najúspešnejším služobným psom, pochádzajúcim z Chovateľskej stanice Polícia – Slovakia, ktorá sídli v Moravskom Sv. Jáne a odchováva šteňatá plemena nemecký ovčiak pod týmto chráneným názvom, služobný pes ZAC Polícia – Slovakia, ktorého vedie ppor. Alexander Szanyi z KR PZ v Košiciach.

Riaditeľ odboru kynológie a hipológie P PZ pplk. Mgr. Branislav Diďák osobitne poďakoval a vyzdvihol účasť jedinej súťažiacej psovodky, por. Bc. Jany Šafářovej so služobným psom TADDI z oddelenia služobnej kynológie poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktorá si v tvrdej mužskej konkurencii vybojovala celkové 16. miesto, najmä vďaka výborne zvládnutým obranným prácam (7. miesto).

Pplk. Mgr. Branislav Diďák ďalej ocenil spoluprácu:
– starostov dotknutých obcí, v ktorých sa uskutočnili jednotlivé súťažné disciplíny,
– riaditeľa odboru vedecko-technického rozvoja MV SR plk. Ing. Jozefa Valockého,
– veliteľa dopravného krídla gen. M. R. Štefánika VzS OS SR plk. Ing. Petra Prokopa,
– príslušníkov oddelenia služobnej kynológie odboru služby poriadkovej polície Krajského riaditeľstva polície Pardubického kraja (Polícia Českej republiky) – mjr. Mgr. Jaromíra Bláhu a pprap. Lukáša Boháča,
– figurantov delegovaných na majstrovstvá – psovoda špecialistu por. Miroslava Scherhaufera z KR PZ v Trnave a Petra Mičúcha,
– zboru rozhodcov delegovaných na tohtoročné majstrovstvá,
– členov českých kynologických združení – TART CZ a International Cynological Association.

Ppráp. Dušan Lovás so služobným psom SULTÁN z KR PZ v Prešove predvádza jeden z najťažších cvikov poslušnosti – vyslanie psa určeným smerom – pes musí po dosiahnutí cieľa na povel psovoda zaľahnúť.
« z 24 »

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2013