Grand Prix Slovakia & Derby Winner 2012

(KR 8/2012)

Nitra 9. – 10. 6. 2012

Má svoje neopakovateľné čaro… Hlboko v nás sú zakorenené spomienky na časy, keď bola jedinou na Slovensku, keď sa organizovali autobusové zájazdy zo všetkých kútov krajiny, keď sme považovali za svoju povinnosť zúčastniť sa jej, ani nehovoriac o tom, že v období minulom titul derby víťaz znamenal predzvesť úspešnej výstavnej kariéry nádejného mladého jedinca a o získanom CACIB-e sa rozprávalo často aj celý rok. Doba sa zmenila, vyrástla nová generácia „psíčkarov“, zmenili sa mnohé pohľady a trendy v organizovanej kynológii, výstavníctvo nevynímajúc. „Júnová Nitra“, tak ako toto tradičné podujatie mnohí nazývame, si však zachovala svoju jedinečnú atmosféru, a to nielen pre pamätníkov. Tí sú svedkami zachovania pôvodného loga výstavy, ktoré sa predstavilo v novom, krajšom šate.

29. ročník medzinárodnej výstavy tentokrát Veľkej ceny Slovenska a slovenského derby pokračoval v pred pár rokmi nastúpenom trende moderného, veľmi pekného a precízne zorganizovaného podujatia. Od doby, keď riaditeľský post prevzal od nestora slovenskej kynológie Doc. Alexandra Bakoša Ing. Robert Kanás, sa k odbornosti pridal nielen nový elán a nadšenie, ale aj zmysel pre estetiku, ktorú môžeme vidieť od katalógu až po záverečné súťaže.

Rozhodcovský zbor tvorili posudzovatelia z Českej republiky, Rakúska, Ukrajiny, Maďarska, Slovinska, Poľska, Nórska, Nemecka, Ruska, Španielska, Fínska, Švédska, Slovinska, Srbska, Luxemburska a, samozrejme, Slovenska.

Počet prihlásených psov síce „nelámal“ rekordy, no uprostred sezóny, v dobe letných výstav, keď aj v zahraničí je možností vystaviť neúrekom, je 1611 jedincov na Grand Prix a 1555 na Derby Winner počtom veľmi slušným.

Záverečné súťaže počas oboch výstav boli skutočným sviatkom, škoda len, že sa na Slovensku nedarí dosiahnuť väčšej diváckej kulisy. Tak ako podujatie graduje k titulu BIS, tak počet prítomných ubúda. Verme však, že sa raz podarí tento stav zmeniť, „záverečky“ sa stanú sviatkom a víťaz bude oslavovaný aplauzom preplnenej arény. Prvé signály naznačujú, že by zmeny mohli nastať aj v tejto oblasti, ešte je však nutné prejsť dlhú a neľahkú púť získavania priazne odbornej i laickej verejnosti pre záverečné súťaže. Na tohtoročnom podujatí vysoko odborný konferens zabezpečil samotný riaditeľ výstavy, Ing. Kanás.

Budúcoročná nitranska výstava sa ponesie v znamení jej tridsiatych narodenín. Verme, že budú nielen dôstojné, ale, že sa jej zúčastní veľké množstvo slovenských i zahraničných jedincov.

Jozef Šuster

SUPER BIS - Rafael Malo Alcrudo, ES: 1. Tibetský teriér - Atisha' S Blanc De Noir, Maj: Fuzeseri / Teppaz Eva / Francois
« z 45 »

Nitra 2013 – 30 rokov prvej slovenskej medzinárodnej výstavy

V živote sú dátumy, ku ktorým pristupujeme s úctou, niektoré si pamätať musíme, na iné by sme radi zabudli a niektoré v našich spomienkach oživujeme radi. Medzi ne patrí dátum prvej júnovej výstavy v Nitre v roku 1983. Mnohí z vás ani nevedia, že vďaka záslužnej práci slovenskej kynologickej reprezentácie bola Slovensku v roku 1983 pridelená výstava s možnosťou udeľovania CACIB. Tou je „júnová“ NITRA. Dovtedy na Slovensku výstava, ktorá by mala túto možnosť, neexistovala.

Tridsať rokov je z hľadiska života človeka veľa, ale nie toľko, ako 30 rokov nepretržitého trvania výstavy.
Nakoľko si chceme v našom časopise pripomenúť toto výročie, ktoré sa nezmazateľne zapísalo do histórie slovenskej kynológie, prosíme všetkých pamätníkov, ktorí výstavu pamätajú, prípadne tam vystavovali, aby nám posielali svoje spomienky, fotky, námety a pod.
Veľmi radi ich budeme priebežne uverejňovať a na jubilejnej 30. výstave si ich pripomenieme tiež.
Budeme radi, ak si niekto spomenie na zbor rozhodcov, počet vystavovateľov, kto sa podieľal na organizácii, nájde fotky z výstavy, posudkové listy a podobne.
Ďakujeme každému, kto nám pomôže pripomenúť si túto etapu slovenskej kynologickej histórie.

Bc. Viera Janeková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2012