Forza10 Nutraceutic

Active línia

(KR 6/2011)

V súčasnej dobe je znečistenie prostredia pre zdravie jedným z najzávažnejších rizikových faktorov. Každá živá bytosť musí nutne prísť do styku s nespočetným množstvom znečisťujúcich látok prostredníctvom vody a vzduchu, no predovšetkým cez jedlo. Reakcia tela závisí od individuálneho stupňa citlivosti. SANYpet oddelenie výskumu a vývoja uskutočnilo komplexnú štúdiu citlivosti psov a mačiek. Bolo preukázané, že zatiaľ čo značný počet ľudí nemá žiadnu zrejmú citlivosť na životné prostredie a alergény, veľké množstvo psov vykazuje značné zmeny kože, uší a gastroenteritického traktu. U mačiek sa zmeny najčastejšie prejavujú na obličkách, gastroenteritických cestách, očiach a v ústach. Ryby, rybí tuk a alternatívne druhy mäsa sú absolútne najlepšími surovinami pre zabezpečenie minimálneho denného príjmu látok v životnom prostredí s nulovým obsahom farmakologických zvyškov.

Tento fakt viedol k formulácii výrobkov, ktoré ako z krátkodobého, tak i z dlhodobého hľadiska spĺňajú dva základné požiadavky: minimálne či žiadne alergizujúce účinky a vysokú účinnosť v prevencii vplyvov na organizmus, popísaných vyššie.

Dôležitosť vyváženia Omega3 a Omega6 mastných kyselín:
Mastné kyseliny Omega3 pôsobia protizápalovo a proti rastu buniek. Kyseliny Omega6, naopak, podporujú rast buniek i zápalové procesy. Ich vyváženosť v krmive je preto veľmi dôležitá. Značný počet porúch je spôsobený nerovnováhou Omega3 a Omega6 takmer vo všetkých krmivách pre domáce zvieratá, ktoré trh ponúka.
Je čoraz viac zrejmé, že ideálny pomer je blízky 1 : 1. Všetky krmivá pre zvieratá s pomerom Omega3 a Omega6 vyšším než 1 : 4 môžu vyvolať viacero zápalových procesov.
Na rozdiel od iných produktov na trhu, FORZA10 Nutraceutik obsahuje mastné kyseliny Omega3 a Omega6 v pomere 1 : 2,2 a 1 : 4, čo predstavuje cennú podporu v spontánnom poklese zápalových procesov, spôsobených nadmerným množstvom Omega6 mastných kyselín v iných krmivách pre domáce zvieratá.

SANYpet bol v otázke zdravia psov a mačiek vždy v popredí. Teraz je hrdý na to, že Vám môže predstaviť svoju novú NUTRACEUTICKÚ líniu, ktorej cieľom je stať sa jedným z najvýznamnejších nutraceutických programov dostupných na trhu.

Čo sú Nutraceutiká?

Nutraceutikum je termín, ktorý vznikol zo spojenia slov „Nutra“ – výživa, a „farmaceutikum“ – liečivá, ktoré odkazujú na techniku a spracovanie potravinárskych produktov schopných zabezpečiť pozitívne účinky na zdravie. Funkciou všetkých nutraceutík je nutričná podpora a terapia pre celý rad ochorení.

AFS (Active Frash System): je revolučná patentovaná technológia vyvinutá spoločnosťou SANYpet. Jedným z hlavných problémov, ktoré odstraňuje, je zistenie, že pri extrúzii (až do 100°C) sa v krmive inaktivujú prírodné látky. SANYpet našiel riešenie: AFS ™, v ktorom sú prírodné účinné látky pridávané za izbovej teploty a uzatvorené v špeciálnej tablete tvaru srdca. Tieto tablety sú vmiešavané do granúl v 10% pomere a umožňujú zachovať účinnosť látok citlivých na teplo, obsiahnutých vo vnútri.

Preto, ak má Váš miláčik nejaké ťažkosti, neváhajte a vyskúšajte túto jedinečnú možnosť, postavenú na čistej prírodnej báze. Veď, čo môže byť pre zviera lepšie než príroda sama?

Spracovala: Zuzana Havlíková ml.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2011