Field Trial

(KR 10/2016)

Čo to ten Field Trial vlastne je…?

Čo vlastne slovo „field“ znamená? V. preklade do nášho jazyka – Field Trial – poľná súťaž alebo skúška. Slovo Trial môže v angličtine vystihovať viacej významov, ale hlavnou podstatou v našej súvislosti je preklad – skúška alebo zápas. Jedná sa o súťaž poľovných psov z kategórie stavačov (7.skupina FCI) a to bez ohľadu na to, či hovoríme o anglických stavačoch pochádzajúcich z Anglicka, alebo o kontinentálnych stavačoch pochádzajúcich z Európy.

História stαναčον
Pred začiatkom hľadania

Slovo aj myšlienka súťaží Field Trial úzko súvisí s históriou stavačov. Stavače pôvodne pochádzajú z Anglicka a sú pomerne mladým typom poľovných plemien. Ich rozvoj sa začal s používaním strelných zbraní. Pri používaní strelných zbraní na lov drobnej zveri nebolo výhodné použitie hlasitého a temperamentného psa, ktorý mohol lovcovi svojim ďalekým dúrením ľahko korisť odplašiť a tým mu znemožniť výstrel, ktorý by na dlhú vzdialenosť i tak nemal žiadny účinok. Na lov drobnej zveri hlavne pernatej bol vhodný jedinec, ktorý nemal pri štvaní tendenciu štekať. Hlasité oznamovanie koristi sa postupne nahrádzalo inými znakmi, ako napríklad zastavením, zdvihnutím laby, sadnutím alebo zaľahnutím. Pes týmto spôsobom korisť lovcovi označil bez vyplašenia a tým zvýšil lovcovi šance na úspešný odstrel. Výberom takýchto vlohových vlastnosti, cieleným chovom a selekciou sa postupne vyvíjali stavače až do podoby dnešných anglických stavačov (pointer, anglický seter, írsky seter, gordon seter).

Začiatok hľadania

Z anglických stavačov sa postupne aj s použitím iných plemien vyšľachtili kontinentálne stavače chované aj šľachtené v Európe (nemecký krátkosrstý stavač, weimarský stavač, francúzske stavače, maďarský stavač, slovenský hrubosrstý stavač a iné..) Už z histórie je jasné, že sa jednalo o prácu psa, ktorá bola vykonávaná ešte pred výstrelom lovca. Aj dnes sa stavač z pohľadu polovnej terminológie a využitia v poľovnej praxi označuje za psa špecializovaného na prácu pred výstrelom. Mnohí ľudia sa nesprávne domnievajú, že poľovný pes má korisť dohoniť, usmrtiť a priniesť. Skutočnosť je však taká, že sa od dávna vyvíjali jednotlivé typy poľovných plemien a každé bolo šľachtené na rôzne úlohy a potreby súvisiace s lovom. Duriče zver dúrili, retrívre zver prinášali a stavače zver označovali – vystavovali. Ani jeden z týchto typov však nemal a nemá za úlohu Zver usmrtiť.

Field Trial
Hľadanie cval

Je súťaž – skúška, kde účelom je nájsť kvalitných jedincov, ktorí svojimi kvalitami so zreteľom na čuch, štýlom hľadania, vytrvalosťou a rýchlosťou budú schopní tieto danosti geneticky odovzdať ďalším generáciám. Na súťaži sa dôraz kladie na vrodené vlastnosti ako sú hľadanie, rýchlosť, štýl, vystavovanie, postupovanie, priznávanie a vytrvalosť. Počas súťaže je dôležité aby bol pes ovládateľný v rukách vodiča, zároveň pracoval samostatne a vyvíjal dostatočnú iniciatívu a chuť nájsť zver. Úlohou psa je systematicky prehľadávať terén po priamych dráhach s približne rovnakými vzdialenosťami za účelom nájdenia zvery. Pes prehľadáva terén zásadne proti vetru. Optimálne hľadanie je u anglických stavačov 150-200 metrov a u kontinentálnych 80 až 150 metrov do oboch strán od vodiča. Field Trial nie je ako sa niektorí domnievajú „lietanie“ psa po poli, ale schopnosť psa terén systematicky prehľadať v typickom štýle pre dané plemeno, nájsť a vystaviť zver. Pes musí v súťaži preukázať patričnú loveckú vášeň, ovládateľnosť a schopnosť pracovať pre svojho pána.

 

Samotná disciplína
Vystavovanie

Pes začne rýchlym cvalom prehľadávať porast, hľadá priestranne s vyšším držaním 1 hlavy a v rovnakom tempe. Má systematicky prehľadávať terén určený rozhodcami a jednotlivé obrátky robí proti vetru. Vietor fúkajúci proti nemu mu pomáha zachytiť pachy zvery , ktorá sa v danom teréne nachádza. Ak pes zver zavetrí, začne ju vystavovať. Vystavovanie je strnulý postoj pred zverou v rôznej vzdialenosti, tak aby zver netušila že pes je v jej blízkosti. Tento stav nehybnosti je plný dramatického napätia v očakávaní vzlietnutia zvery. Zaujatie tohto postoja je špecifickým prejavom vrodenej vlastnosti stavača (vystavovanie). Pes musí týmto spôsobom zver pevne vystaviť a počkať do príchodu svojho pána, ktorý ho pri hľadaní postupne nasledoval. Ak je zver vo väčšej vzdialenosti od psa, pes začne na povel vodiča pomaly a opatrne postupovať. Postupovanie je opatrné približovanie stavača ku zveri po pevnom vystavení. Vystavovanie a postupovanie končí po preukázaní zvery (vyletením). Po vyletení zveri nasleduje výstrel.

Preukázanie zveri zvlietnutím

Na súťažiach Field Trial sa výstrel, pri love pôvodne z brokovnice, nahrádza poplašnou pištoľou so slepými nábojmi. Po výstrele musí pes ostať absolútne pokojný a musí sa nechať uviazať na vôdzku. Na celú disciplínu má pes 15 minút, ak v priebehu nepríde k vylučujúcim chybám ako napríklad: vymknutie sa z rúk vodiča, naháňanie srstnatej zvery, vyrazenie zvery, nepokoj a odbehnutie po výstrele atd.. V prvej tzv. voľnej minúte sa nepočítajú chyby ale dobré body sa rátajú. Celý priebeh posudzujú dvaja kvalifikovaní rozhodcovia. Bodové hodnotenie je nasledovné 5 a viac bodov dobrý, viac ako 10 bodov veľmi dobrý, viac ako 15 bodov výborný. Samozrejme všetky tieto činnosti a pravidlá upravujú medzinárodné skúšobné poriadky pre Field Trial anglických a kontinentálnych stavačov.

 

Jarný Field Trial

Jarný Field Trial pre kontinentálne stavače sa týka výlučne poľnej práce na jarabice, súťaž sa môže konať iba v podmienkach, kde môže pes naplno ukázať svoje prednosti a v podmienkach kde je dostatok jarabíc. Pes nemôže byť klasifikovaný ak neprišiel do zveri a neurobil korektný bod.

Letný Field Trial

Letný Field Trial pre kontinentálne stavače sa týka výlučne poľnej práce. Pes by mal byť hodnotený podľa jeho výkonnosti v práci pred výstrelom. Letný Field Trial sa koná na pernatú zver na ktorú sa zvyčajne poľuje na poľovačkách (bažant, jarabica).

Kľud pred zverou
Jesenný Field Trial

Jesenný Field Trial pre kontinentálne stavače sa týka poľnej práce. Práca musí zodpovedať podmienkam poľovania. Pes sa posudzuje podľa jeho výkonu pred a po výstrele. Skúšky sa konajú na poľovnú pernatú zver. Pred výstrelom musí pes nájsť a vystaviť zver a po výstrele musí mŕtvu alebo postrelenú zver dohľadať a priniesť.

Kam to smeruje?

Keď máte ako fanúšik stavačov šťastie a máte, alebo si zaobstaráte, alebo sa vám do rúk dostane jedinec, (bez ohľadu na plemeno) ktorý má v sebe vrodené vlastnosti a predpoklady pre túto súťaž, tak veľmi rýchlo pochopíte základnú filozofiu Field Trialu. Bude to ako kynologická „rozprávka“ a také psy naozaj sú. Sú to psy, ktoré zväčša už od útleho veku preukazujú veľkú energickosť, javia nezvyčajný záujem o pachy a väčšinou začnú skoro vystavovať, vetria zver vysokým nosom a dokážu ju nájsť na miestach kde to naozaj nečakáte. Pes, ktorý má tieto vlastnosti zvládne poľnú skúšku Field Trial bez väčších problémov a jeho majiteľ nemusí byť nijako fundovaný drezér. Môžete s ním pravidelne súťažiť, vyhrávať a zabávať sa.

Súťaže sa konajú niekoľko dní po sebe a každý deň sa začína nanovo. Organizujú sa po celom svete. Na Slovensku patria k pravidelným organizátorom chovateľské kluby. Vlajkovou loďou v tejto oblasti je chovateľský klub pointrov a setrov, ktorý tieto súťaže organizuje pravidelne už dlhé roky, tak isto klub nemeckých krátkosrstých stavačov a v poslednej dobe sa z chovateľských klubov pridal aj Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov, ktorý tento rok organizoval Medzinárodný Field Trial v Kopčanoch. Mnohí odborníci sa domnievajú, že práve súťaže tohto typu sú pre stavače budúcnosťou. Vychádzajú z predpokladu nenáročnosti príprav súťaže, možnosti organizovania v rôznych porastoch, nie je nutné aby bol vodič poľovníkom a mal oprávnenie na poľovnú strelnú zbraň, pernatá zver sa dá dochovať domácom prostredí a ľudí s touto záľubou a hobby na Slovensku výrazne pribúda. V zahraničí sú súťaže Field Trial úplnou bežnou súťažou a skúškou pre stavače, je im pripisovaná veľká vážnosť a úspešné jedince majú naozaj veľkú hodnotu.

 

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2016