Dvanásťdenné úspešné pátranie na vode po nezvestnej osobe…

(KR 5/2014)

(Príbeh z každodenného života ŠKZS Slovakia)

O tom, že vodné nešťastia majú z roka na rok stúpajúcu tendenciu, sa už písalo. Je to celospoločenský negatívny jav, ktorý má viaceré príčiny. Medzi ne môžeme najčastejšie zaradiť kúpanie ľudí v prírodných vodných tokoch. Sem patria tí, ktorí svoje sily preceňujú, alebo si ich skúšajú po požití alkoholických nápojov. Takto dochádza k utopeniu najčastejšie. Ďalej je to nezodpovednosť a nerešpektovanie zákazov na vodných tokoch. Obeťami sa stávajú aj ľudia pri povodniach, prichádzajúcich rýchlo a bez očakávania, s ničivým charakterom. Polohy nezvestných sú v týchto prípadoch často neznáme. Určité percento príčin nezvestnosti tvoria aj predchádzajúce trestné činy.

Pre vypátranie presných polôh nezvestných osôb existuje viacero postupov. Umožňujú nám to technické prostriedky, ktoré majú svoje výhody, aj nevýhody. Ich výhodou je, že môžu byť použité tam, kde nie je kvalitne pripravený pes. Ďalšou možnosťou je použitie potápačov. Tu však treba poznamenať, že na väčších vodných plochách alebo tečúcich vodách majú veľmi sťaženú prácu, nakoľko nevedia, kde presne hľadať. Avšak dobre pripravený pes môže vo väčšine prípadov presné určenie polohy utopenej osoby veľkou mierou uľahčiť. Je dokázané, že takýto psi dokážu pracovať v sťažených až extrémnych podmienkach. Ideálnymi možnosťami sú kombinácie týchto faktorov.

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia už dlhšiu dobu venuje veľkú pozornosť výcviku psov na vyhľadávanie utopených osôb. Vychádza z aktuálnej potreby reagovať na nepriaznivú situáciu v tejto oblasti. V posledných rokoch boli títo psi často nasadení a dokázali svoju opodstatnenosť. Aj rok 2013 bol bohatý na vodné nešťastia ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V rámci nasadení sme zažili aj veľmi zaujímavé prípady. V jednom z nich sa pátralo na vode celých 12 dní.

Po marcových povodniach roku 2013 sa ešte voda nestihla vrátiť do pôvodného stavu a rieky zostali naďalej nebezpečné nielen pre svoje okolie, ale aj pre vodákov, ktorí skúšali svoje sily a šťastie. Dňa 28. 4. 2013 na rieke Hron v okrese Levice otec s dvomi synmi splavoval Hron na miestach, kde bol zákaz riadne vyznačený zákazovou značkou. Tú nerešpektovali a pokračovali cez hrádzu, za ktorou voda robila veľké víry. Možno precenili svoje sily, možno si neuvedomili, čo ich môže čakať. Boli veľmi nezodpovední aj v tom, že nemali žiadne ochranné plávacie vesty a mali veľmi nekvalitný, lacný nafukovací čln.

Okoloidúci, ktorí sa stali svedkami nešťastia, okamžite zalarmovali hasičov i políciu. Jedna osoba ostala na nafukovacom člne, druhú vytiahli hasiči za pomoci lana a otec sa ponoril pod čln, a už sa nevynoril. Krátko nato Operačné stredisko HaZZ Levice požiadalo centrálu Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia (ďalej ŠKZS Slovakia) o pomoc pri pátraní po utopenej osobe. Bolo potrebné zistiť, či je ešte na mieste nešťastia, alebo ho voda odniesla ďalej na neznáme miesto. V rozbúrenej vode to však nebola ľahká úloha. Pátrať po tak rozbúrenej hladine je zložité a pach osoby z vody bol roznesený, preto ho bolo ťažké zachytiť.

Výjazdová skupina ŠKZS Slovakia so špeciálne cvičeným psom na vyhľadávanie utopených osôb bola na mieste nešťastia do 20 minút. Po príchode bolo treba vyhodnotiť situáciu. Špeciálne cvičený pes DNEPR je skúsený a viackrát bol nasadený v extrémnych podmienkach. Pátracia akcia sa začala.

Po priblížení sa k miestu nešťastia pes štekotom signalizoval, že z vody cíti ľudský pach. To znamená, že osoba ešte bola na mieste, kde spadla do vody. Tvorili sa tu veľké víry. Táto skutočnosť bola preverovaná ešte niekoľkokrát za sebou, vždy s rovnakým výsledkom. Pes jednoznačne naznačil, že osoba sa nachádza vo vodnom víre.

Snaha overiť túto skutočnosť sonarom sa pre záchranárov takmer stala osudnou. Víry zatočili člnom a obúchali ho o betónovú stenu hrádze. Voda sa dostávala do člna a bolo ťažké udržať v ňom rovnováhu, bezpečnosť posádky a psa. Nakoniec sa posádke, hoci s ťažkosťami, podarilo dostať sa z nebezpečného miesta. Medzitým sa zotmelo a veliteľ akcie rozhodol na ten deň akciu ukončiť s tým, že na druhý deň sa bude pokračovať a privolajú sa aj potápači z PZ. Na druhý deň poriečny oddiel PZ telo nenašiel.

V nasledujúcich dňoch centrála ŠKZS Slovakia obdržala niekoľko telefonátov od rodinných príslušníkov nezvestnej osoby so žiadosťami o pomoc pri vypátraní tela. Rieka Hron má vo svojom koryte množstvo prírodných i umelo vytvorených prekážok, nie je na každom úseku splavovateľná, preto bolo aj pátranie veľmi sťažené. Niektoré úseky sa museli prepátrať z brehov. Zisťovalo sa, či telo nezvestnej osoby nie je zachytené na konároch padnutých stromov alebo medzi vyčnievajúcimi skalami. Miesto nešťastia bolo vzdialené od sútoku Hronu a Dunaja niekoľko desiatok kilometrov. Existovalo reálne nebezpečenstvo, že ak sa telo dostane do Dunaja, už nikdy sa nemusí nájsť.

Za týchto okolností bola vyčlenená skupina z členov výjazdovej skupiny ŠKZS Slovakia, ktorá mala za úlohu v rieke na úseku niekoľkých desiatok kilometrov vypátrať telo nezvestnej osoby. Ako už bolo opísané – vzhľadom na to, že tento úsek Hrona bol veľmi rôznorodý, pátranie trvalo až 12 dní. V dvanásty deň pátrania na dvadsiatom siedmom kilometri špeciálne cvičený pes Dnepr štekotom označil v strede koryta rieky Hron, že vo vode cíti ľudský pach. Na tomto mieste sa nachádzal malý ostrov s výhonkami stromov a rôznymi zachytenými nánosmi. Na psom označenom mieste sa nachádzalo telo zakliesnené medzi nánosmi. Prúd vody okolo ostrovčeka bol veľmi silný a len s veľkými ťažkosťami sa podarilo telo vyslobodiť a dostať ho na breh. Tam ho prebrali príslušníci polície a následne sa dostavil aj lekár. Ten podľa dostupných materiálov nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu, ktorá potvrdila, že smrť nastala utopením, a potvrdila sa aj totožnosť osoby.

Svedomitou a odbornou prácou členov ŠKZS Slovakia sa podarilo nezvestnú osobu nájsť. Aj z tejto pátracej akcie je jasné, že používanie špeciálne cvičených psov má svoje opodstatnenie, a že významnou mierou pomáhajú pri mimoriadnych udalostiach.

Vyhlásenie hovorkyne KR PZ Nitra:
„Záchranári zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia, ktorí po mužovi pátrali z vlastnej iniciatívy, našli jeho telo v katastri obce Hronovce. Je to zhruba 27 kilometrov od miesta, kde vypadol z člna. Nariadená bude pitva, ktorá určí presnú príčinu smrti. Polícia jeho smrť prešetrí ako podozrenie z usmrtenia.“

Alexander Berek
generálny riaditeľ Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2014