DUO CACIB Nitra 1. & 2. 12. 2012

(KR 2/2013)

Každý z nás má iste k niektorým podujatiam vzťah hlbší než k iným. Nie vždy sa dá racionálne vysvetliť, prečo je tomu tak, a v konečnom dôsledku to možno ani nie je potrebné… Priznávam sa, že aj ja pri pohľade na logo tradičnej nitrianskej výstavy, ktorá tento rok oslavuje jubileum, pociťujem zvláštne a veľmi príjemné pocity. V myšlienkach ma vracajú do kynologických začiatkov a do rokov ranej mladosti. Vzhľadom na to, že poslednú medzinárodnú výstavu minulého roka usporiadal tím, ktorý je poverený aj prípravou tohtoročnej jubilejnej, sa tradičné logo objavilo aj pri podujatí DUO CACIB NITRA.
Super BIS

Tak ako sme zvyknutí z posledných rokov, aj decembrová výstava bola pod vedením Ing. Róberta Kanása pripravená na vysokej profesionálnej úrovni a patrila opäť medzi tie, ktoré potešili nielen srdce kynológa, ale aj oko estéta. Niet azda jej časti, na ktorej by nebol badať rukopis riaditeľa výstavy, počnúc propozíciami a internetovou stránkou, a záverečnými súťažami končiac. Tam všade bolo vidieť odbornosť, estetiku i precízne prepracovanie detailov.

Rozhodcovský zbor tvorili okrem domácich arbitrov posudzovatelia z Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovinska, Srbska a Španielska. Rozhodne i kvalitné obsadenie rozhodcovských postov, ako aj dobré meno nitrianskych výstav spolu s cielenou propagáciou prilákali v prvý deň 2553 a v ten druhý 2317 jedincov.

Vyvrcholením každej výstavy sú záverečné súťaže, a tak tomu bolo aj v prípade DUO CACIB v Nitre. Občas možno smutne konštatujeme, že chýba divácka kulisa, no na tomto podujatí bola účasť veľmi slušná. Zrejme by sme mali všetci spoločne hľadať cestu k tomu, aby bol titul BIS udeľovaný za veľkého záujmu laickej, aj odbornej verejnosti. Najkrajším psom sobotňajšej medzinárodnej výstavy sa stal bobtail BOTTOM SHAKER SO EASY TO LOVE z Maďarska a v nedeľu kraľoval newfounlandský pes KING OF HELLULAND FEEL THE WIN manželov Kročkovcov zo Slovenska.

BIS nedeľa – newfounlandský pes KING OF HELLULAND FEEL THE WIN manželov Kročkovcov zo Slovenska
BIS sobota – bobtail BOTTOM SHAKER SO EASY TO LOVE z Maďarska

Hoci sa vyvrcholenie decembrovej duo výstavy nieslo vo veľmi slávnostnej atmosfére, ktorá bola súčasťou ukončenia sezóny, dal sa z nej cítiť blížiaci sa rok jubilujúceho slovenského medzinárodného výstavníctva, rok oslavy začiatku medzinárodných výstav v Nitre i pripomenutie si 20. výročia vzniku Slovenskej kynologickej jednoty. Som presvedčený, že jubilujúca výstava, tradične naplánovaná na júnový termín, presnejšie tohto roku na 1. a 2. 6., i oslavy, ktoré ju budú sprevádzať, budú pripravené na vysokej úrovni. Verme, že sa stane súčasťou kalendára všetkých nás, ktorí si uvedomujeme, že práve v Nitre bola pred tridsiatimi rokmi prvýkrát usporiadaná medzinárodná výstava psov na Slovensku. I keď sa nám to v súčasnosti môže pripadať samozrejmé, pred desaťročiami sa nekonalo ani zďaleka toľko podujatí ako teraz a získať „medzinárodku“ do Nitry nebolo vôbec také jednoduché, ako sa môže zdať. Hoci už možno definitívne skončila doba početných autobusových zájazdov, júnová nitrianska výstava rozhodne nikdy nestratí jedinečné čaro matky všetkých medzinárodných výstav psov v našej krajine.

Dovidenia 1. a 2. júna 2013 v Nitre!

Jozef Šuster, foto Jakub Antoš

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2013