DUNA CUP – Jozefov pohár 2012

(KR 2/2013)

Kynologickému svetu, a to nielen slovenskému, ale ani českému, či maďarskému, toto podujatie netreba špeciálne predstavovať. Už zopár rokov sa teší veľkej obľube a početnej účasti. Pretekári zo Slovenska, Česka, Maďarska a iných krajín prichádzajú bojovať nielen o pekné a hodnotné ceny. Nasledujúci ročník, ktorý sa bude konať v dňoch 16. a 17. marca 2013, bude obohatený o nové kategórie.
Každoročne sa preteká v kategóriách ZM, SVV 1, IPO 1, SMP 1 a prebieha tradičná Súťaž o najkrajšieho psíka. Do programu pretekov v roku 2013 pribudne BH, Obedience a IPO 3, kvôli čomu preteky nebudú jednodňové, ale dvojdňové. Súťažná kategória bude vyhodnotená v deň konania.

Pretekári zo soboty nemusia čakať na vyhodnotenie do nedele. Jednotliví účastníci pretekov sa môžu rozhodnúť, či sa zúčastnia každej disciplíny danej kategórie. V prípade absolvovania len jednej disciplíny ju môžu vyhrať. Každá disciplína bude vyhodnotená a bude mať víťaza. Ak si pretekár myslí, že jeho doménou je, napríklad, poslušnosť, a nenastúpi na obranu, nebude diskvalifikovaný. Ak pretekár získa najviac bodov na poslušnosti a nepôjde na obranu, získa titul Najlepšia poslušnosť danej disciplíny.

Každoročne sa vyhlasuje aj Celkový víťaz pretekov. V roku 2012 získala tento titul Zuzana Sidó v kategórii SVV 1. Čo nás veľmi teší, je, že do pretekov sa zapája aj naša mládež. Mládežníci sú samostatne ohodnotení vo svojej kategórii a môžu stáť na stupni víťazov aj medzi dospelými.

Ďalšia súťaž, ktorá sa na DUNA CUPe – JOZEFOM POHÁRI teší veľkej obľube, je Súťaž o najkrajšieho psa. Každý ročník zaznamenal veľkú účasť malých, aj veľkých psov, krížencov, či psov s preukazom pôvodu. Táto výstava má jediné pravidlo – zúčastní sa ho každý psík, ktorého majiteľ sa prihlási. Radi prezentujeme rôzne plemená, snažíme sa dokázať, že psíkovia môžu spolu existovať na malom priestore bez väčších konfliktov. Naším cieľom je, aby túto kategóriu vždy posudzovali známe osobnosti.

Ostatný ročník (2012) posudzoval Robo Jakab, predchádzajúci rok to bol minister obrany – pán Galko s manželkou. V roku 2013 chceme zostať verní tradícii a veríme, že túto zaujímavú disciplínu nám príde posúdiť nielen jedna známa osobnosť. Ročník 2012 mal Robo Jakab pri posudzovaní toľkých psíkov veľa práce a ťažko sa mu vyberalo. Radi by sme, aby vyhral každý psík. Do tejto súťaže sa prihlásilo veľa psíkov rôznych plemien, s rodokmeňmi, aj bez nich. Niektorí stihli pretekať, napríklad, v kategórii SVV 1, a následne sa prišli vystaviť do Súťaže o najkrajšieho psíka. Každý vystavovateľ dostal vecnú cenu, prvých 10 vyhodnotených získalo poháre.

Odborným garantom pretekov so zadaním skúšky Obedience je Klub športovej kynológie a Obedience Bratislava (www.ksko.sk). Preteky sa budú započítavať do celkového hodnotenia Ligy Obedience 2013 a budú otvorené pre všetky triedy: OBZ, OB1, OB2, OB3. Môžu sa ich zúčastniť psy s preukazom pôvodu, bez preukazu, aj krížence. Trieda OB Z nie je povinná, tzn. dvojica môže nastúpiť priamo do triedy OB1. Súťažiace dvojice nemôžu nastúpiť do nižšej triedy, ako už majú zloženú skúšku. Do triedy OB2, resp. OB3 je možné nastúpiť iba vtedy, ak má pes zloženú skúšku OB1, resp. OB2.

Preteky sú otvorené, tzn. každej akcie sa môžu zúčastniť aj cudzí štátni príslušníci. Všetky dvojice budú posudzované podľa skúšobného poriadku platného pre SR. Vďaka početným sponzorom sme mohli účastníkom a víťazom, a nielen im, odovzdať pekné vecné výhry a poháre. V rámci vyhodnotenia sa odovzdávajú aj poháre mimo stupňa víťazov, napríklad Pohár starostu, poháre rôznych chovateľských staníc. Tieto špeciálne ocenenia sa odovzdávajú pretekárom, ktorí niečím zaujali, alebo sa im niečo nepodarilo a chceme ich povzbudiť, aby bojovali ďalej.

Bližšie informácie o pretekoch nájdete na klubovej stránke www.kmkdagnik.webnode.sk, ako aj na http://www.facebook.com/kmkdagnik.velkapaka, u Jozefa Domonkoša na tel. čísle 0948 000 601, prihlášky môžete zasielať mailom na kmkdagnik@azet.sk, štartovné poštou na adresu Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Veľká Paka. Prihláška bude platná a zaevidovaná až po prijatí platby.

Tešíme sa na ďalší ročník DUNA CUP – JOZEFOV POHÁR, veríme, že účasť pretekárov, ako aj divákov, bude minimálne rovnaká ako v roku 2012.

Tím KMK DAGNIK

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2013