DogFrisbee – 14. časť

TOTAL SCORE

(KR 11/2013)

V predchádzajúcom vydaní, som začala rozoberať pravidlá freestylu podľa USDDN. Opísali sme si základné záležitosti freestylu, a čo konkrétne posudzuje každý z rozhodcov zvlášť. Vyplynulo, že za jedno kolo freestylu tím môže obdržať celkom 40 bodov v plnom počte. V tomto čísle by som sa chcela zamerať na „Total score“, alebo inak, na celkové bodové ohodnotenie.

Disciplína Freestyle sa rozdeľuje na niekoľko častí, konkrétne tri. A to spravidla jedno kolo freestylu, jedno kolo minidistance a druhé kolo freestylu.

1. KOLO FREESYTLE

Ako prebieha Freestyle sme si už opísali v minulom čísle. A aby to nebolo také jednoduché a Freestyle ako hlavná zložka nebola znevýhodnená minidistance, prvé, aj druhé kolo sa násobí koeficientom 1,5.

miniDISTANCE

Aby tímy neboli zvýhodnené alebo naopak znevýhodnené, k celkovému hodnoteniu freestylu sa zarátavajú aj body z dištančnej disciplíny. Ide o to, aby daný tím ukázal, že je schopný hádzať diskom aj na diaľku.

Minidistance trvá 90 sekúnd, počas ktorých tím hádže jedným diskom do najvzdialenejšej zóny. Pokusov má neobmedzene, musí sa iba zmestiť do časového limitu. Ihrisko minidistance je rozdelené na piatich zón po desať yardov. Body sa pripočítavajú podľa toho, v ktorej zóne pes chytí frisbee. Musí disk chytiť ešte vo vzduchu, pred tým než dopadne na zem, a platí zóna, v ktorej sa pes dotkne po chytený taniera zeme aspoň jednou prednou labkou.

Prvá zóna je nulová. To znamená, že ak pes chytí disk v tejto zóne (do 10 yardov od vás), získavate nula bodov za prvý pokus. Ak pes chytí disk v druhej zóne, získava jeden bod. Ak v tretej, dva body. V štvrtej zóne tri body a v piatej, poslednej zóne 4 body. Ak je psík šikovný, prípadne chytí disk vo výskoku, získava bonusového 0,5 boda na viac. Na konci sa zráta 5 najlepších pokusov, teda 5 úspešne chytených hodov (pokiaľ možno vo výskoku) v čo najvzdialenejšej zóne (v piatej) a vznikne známka za minidistance. Maximálne skóre za minidistance je teda 22,5 boda.

2. KOLO FREESTYLU

Prvé a druhé kolo freestylu sa nemení. Je to to isté. Až na to, že na dvojdňových závodoch prvé kolo býva v prvý deň a druhé kolo v deň druhý. Tím tak dostáva možnosť vylepšiť si svoje freestylové skóre, ale, samozrejme, môže si ho aj pohoršiť. Väčšina tímov v dnešnej dobe zopakuje v druhom kole zostavu, ktorú mala už v prvom. Keď sa niečo nepodarilo v prvom kole, je veľká šanca, že teraz ukážu, ako to malo vyzerať.

Mení sa tu jedine poradie štartujúcich, a to veľmi jednoduchým spôsobom. Po prvom kole freestylu a minidistance sa vytvorí priebežné poradie, ktoré sa zoradí zostupne a v druhom kole freestylu sa toto poradie obráti. Čiže tímy štartujú presne v opačnom poradí,než aké ukazuje výsledková listina súčtu prvého kola F a minidistance. Pre príklad: súťažiaci tím, ktorý skončil priebežne na prvom mieste, štartuje ako posledný v druhom kole. A naopak: tím, ktorý skončil priebežne na poslednom mieste, nastupuje na súťažnú plochu ako prvý.
Následne sa postupuje presne tak isto ako v prípade prvého kola freestylu. Vzíde známka, a tá sa pripočíta ku dvom predošlým.

TOTAL SCORE

Finálne skóre je súčtom všetkých troch kôl – prvého a druhého kola freestylu a minidistance. Predstavme si, napríklad, dokonalú situáciu, kedy by ste ako pretekár dosiahli maximálny počet bodov za všetky poddisciplíny. Vaše celkové skóre by bolo neskutočných 142,5 bodov. Dostať sa kukonečnej známke, ktorá rozhodne o celkom víťazstve tímu, nie je vôbec také jednoduché, a tím musí predviesť ozajstnú všestrannosť.

Viktória Obetková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11/2013