Celoštátna výstava psov 8. 6. 2012 Senec

(KR 7/2012)

V dobe, keď začínala tradícia celoštátnych výstav psov v Senci, zaznievalo nemálo kuvičích hlasov, ktoré predpovedali ich zánik alebo „živorenie“ na scéne kynologického výstavníctva. Priznám sa – tiež som na nápad, ktorý sa zrodil v hlave predsedu Športového klubu stavačov Ladislava Balogha, pozeral s určitou dávkou pesimizmu. Myšlienka usporiadania celoštátnej výstavy v piatok pred nitrianskou tradičnou „medzinárodkou“ sa však nielen stala realitou, ale úspešne prežila až do dnešných dní.

Podujatie bolo, rovnako ako predchádzajúce roky, usporiadané pri Seneckých jazerách, kde veľké množstvo stromov vytvára príjemnú tienistú atmosféru a rozhodne veľkou devízou je aj dostatok miesta na občerstvenie. Napriek tomu, že výstava je len jednodňová, usporiadatelia s rozhľadom zvládli logistické zabezpečenie. Od začiatku je riaditeľom Ladislav Balogh, ktorý má za sebou usporiadanie nejedného úspešného podujatia rôzneho druhu a zamerania, vrátane svetových šampionátov. Stále nás znova a znova presviedča, že jeho invencia nepozná hraníc. I keď vo vzťahu k výstave bude asi usporiadateľský tím stavať na osvedčenom systéme, predsa len sa nové projekty z hlavy Ladislava Balogha budú spájať aj s organizovaným výstavníctvom.

Nepredbiehajúc udalosti, vrátiac sa k tohtoročnej úspešnej „celoštátke“ v Senci, je treba povedať, že zbor rozhodcov, tak ako sme si zvykli, bol zložený z arbitrov z Českej republiky, Poľska, Ruska Slovinska, Španielska a Slovenska. Ako nám však prezradil riaditeľ seneckej „cacovky“, v budúcnosti si usporiadatelia páve tejto výstavy budú dávať za cieľ výraznejšie využívať rozhodcovské osobnosti zo Slovenska, pri ktorých dostanú šancu aj mladí, začínajúci posudzovatelia. Kde inde, ak nie na slovenských celoštátnych, ale i medzinárodných výstavách, majú získavať skúsenosti? Osobne som presvedčený, že tento cieľ usporiadateľov sa zrodil aj vďaka ideám nového prezidenta Slovenskej kynologickej jednoty, Ing. Jozefa Jursu, ktorý na tejto výstave pôsobil v pozícii hlavného rozhodcu.

Tohtoročná výstava v Senci prilákala 889 majiteľov, ktorí prihlásili 1233 jedincov, viac alebo menej úspešne reprezentujúcich chovateľské stanice, plemeno a zúčastnené kynologické krajiny. Z nich, ako to už na výstavách psov na západnom Slovensku býva, bola najpočetnejšie zastúpená popri Slovensku (530) Česká republika (503), jedna z najväčších kynologických veľmocí nielen strednej Európy. Podstatne menej jedincov bolo prihlásených z Poľska (71) či Rakúska (54) a najnepríjemnejším prekvapením bolo len 5 prihlásených psov z Maďarska. Pri pohľade na štatistiku možno za zmienku stojí 26 psov z Ruska a ostatné zúčastnené krajiny, ako Nemecko, Belgicko, Litva, Slovinsko, Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko, Francúzsko a Luxembursko boli zastúpené počtami jednociferných čísiel.

Záverečné súťaže ničím neprekvapili, ani ničím nesklamali. Azda len verdikty niektorých zahraničných rozhodcov sa nestretli vždy s pochopením nielen laickej, ale ani odbornej verejnosti. Rozhodca by nemal komentovať výkony svojich kolegov, a preto z tejto pozície ani ja nechcem byť konkrétnejší, ale neodpustím si poznámku, že som hrdý na svojich slovenských rozhodcov. Nech sa jedná o ostrieľaných „kozákov“, alebo začínajúcich rozhodcov, je vo väčšine prípadov radosť vidieť ich vo výstavnom kruhu. Verím tomu, že aj utvorený zbor rozhodcov ako funkčný orgán Slovenskej kynologickej jednoty prinesie ovocie ďalšieho nárastu odbornosti i nového ponímania výkonu čestnej, ale na druhej strane veľmi odbornej funkcie.

Slovenská kynológia prechádza obdobím zmien. Verme však, že celoštátna výstava v Senci zostane pevnou súčasťou kalendára slovenských i zahraničných vystavovateľov.

Najkrajší pes výstavy - Best in Show (BIS): 1. lagoto romagnolo - GLESKA FOR REAL, Kadnárová Jana, SK * 2. siberian husky - NORI'S SILVER STAR ESKIMOSKI DOMEK, Andrzejczak Lidia, PL * 3. australian cattledog - STONEHAVEN BAYSHORE SECRET STRIKE, Hodová Zuzana, CZ
« z 13 »

Jozef Šuster

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2012