ANIMA veterinárna nemocnica v Žiline


A deň otvorených dverí na deň detí…

(KR 6/2015)

Kedy inokedy než na deň detí by mala veterinárna nemocnica Anima zorganizovať deň otvorených dverí? Veď to všetko začalo ako detský sen…

Veľa detí má rado zvieratká, dokonca sa snáď ani nedá povedať, či existuje výnimka. Ale u dvoch chlapcov a dvoch dievčat neostalo len pri klasických detských záľubách. Už od malička ich fascinovala práve pomoc tvorom živočíšnej ríše a vytrvali až do dospelosti, kedy sa všetci štyria stretli pri štúdiu veteriny v Košiciach. Ich ambície však boli iné než u väčšiny spolužiakov. Chceli svoje budúce povolenie robiť inak.

Vybrali sa do sveta za získavaním ďalších znalostí a skúseností, pretože vedeli – že sa oplatí na Slovensko priniesť poznatky. Čaká na nich veľa majiteľov, ktorí zo svojich zvieratiek urobili členov rodiny. Prešli náročnú cestu a zo štyroch samostatných jednotiek sa stali dva manželské páry a dnes už i mladé rodiny. Okrem toho aj veterinárni špecialisti, ktorí od roku 2014 prevádzkujú špecializované pracovisko – veterinárnu nemocnicu Anima.

Na 250 m2 sa nachádza klimatizovaná čakáreň, ktorá je priestorovo rozdelená na čakáreň pre psíkov a čakáreň pre mačky, kožušinové, exotické zvieratká a vtáky. Súčasťou je obchod, vstup do toalety pre majiteľov pacientov nemocnice a neodmysliteľný priamy kontakt s recepciou. Priestor čakárne je ľahko transformovateľný na realizáciu prednáškových podujatí a workshopov.

Tri ordinačné miestnosti, kde prebieha každodenný kontakt so zvieracími pacientmi, interná lekáreň s laboratóriom, kompletne vybaveným najnovšou laboratórnou diagnostickou technikou na vyšetrenie krvi, hormónov, vyšetrenie moču, zrážacích faktorov pri otravách s výsledkami za pár minút, mikroskopom a množstvom iných pomôcok, ktoré lekári pracoviska využívajú deň čo deň, sú kľúčovými prvkami.

Veľká predoperačná miestnosť, kde dochádza k príprave pacientov na operácie a zákroky, ktoré nevyžadujú prísnu sterilitu (odbery krvi, preväz rán, holenie, zubná hygiena),pozostáva z dvoch špecializovaných multifunkčných stolov, špeciálnych svetiel, automatického bezdotykového umývadla, stomatologickej vŕtačky a nástrojov, ako sú kliešte na extrakciu zúbkov, zubné karty, leštenie zubova množstvo iného zariadenia, potrebného pre manažment hospitalizovaných pacientov a predoperačnú prípravu rutinných, či špecializovaných operačných zákrokov.

Dve operačné sály, rozdelené na rutinnú a špecializovanú (náročnejšiu na sterilitu) chirurgiu, sú nadštandardne vybavené nielen operačnými stolmi a svetlami, ale aj kamerovým systémom. Jeho zmyslom je pedagogický zámer pre študentov a veterinárnych lekárov, ktorí môžu virtuálne sledovať priebeh operačného zákroku. Súčasťou vybavenia skriniek v operačných sálach je sterilne balené, rutinné a špecializované operačné a ortopedické zariadenie. Päť staníc inhalačnej anestézie zabezpečuje možnosť anestézie v operačných sálach, v prípravovni a v priestore zobrazovacej diagnostiky.

Centrálny rozvod kyslíka zabezpečuje jeho prívod aj v hospitalizačných priestoroch. Presklené hospitalizačné priestory, projektované oddelene pre psy, mačky a exotické zvieratá, a taktiež s izolačkou pre pacientov s infekčným ochorením, poskytujú komfortné zotavenie pre zvieracích pacientov.

Vybavenie zobrazovacích techník veterinárnej nemocnice Anima pozostáva z digitálneho röntgenu, sona a najnovšie aj endoskopie. Majitelia zvierat sa v stúpajúcej miere dožadujú čo najmenej bolestivých metód vyšetrení, terapeutických a chirurgických postupov.

Najmodernejšia endoskopická technológia umožňuje priamy vizuálny prístup k interným orgánom bez chirurgického zásahu. Prístup pre kameru poskytujú prirodzené telesné otvory (nos, ústa, rektum, ucho), alebo môže byť vytvorený malými rezmi (brušná dutina, hrudník). Nemocnica ponúka laparoskopické kastrácie a taktiež sonografické prístrojové vybavenie s možnosťou kompletnej kardiologickej diagnostiky. Operačné nástroje sa sterilizujú automatickým autoklávom, používaným aj v zariadeniach pre ľudí. Ďalšie miestnosti pracoviska ako rozsiahla knižnica, či veľký mikroskop s kamerou na dermatohistopatologickú diagnostiku, sú podporou skvelého tímu špecialistov. Špeciálny ochranný a antibakteriálny program Animy je zabezpečený špeciálnou farbou stien s obsahom jódu a germicídnymi žiaričmi.

Tak toto všetko a taktiež zábavný doplňujúci program mohli návštevníci prvého dňa otvorených dverí vidieť a zažiť. A o tom, že bolo veselo a príjemne počas celého dňa, svedčí výborná atmosféra zachytená na fotografiách:

Pre deti bolo pripravených niekoľko nenáročných prekážok na ploche parkoviska s inštruktorom K-7 na hru so psíkmi. Kužele na slalom so psíkom na vodítku, 5-metrový látkový tunel, malé skoky pre psíka, nádoby na pachové hry a dokonca basketbalový kôš! Pre zdatnejších psov bolo otvorené profesionálne cvičiskos inštruktormi Canis centra K-7.

Deti si mohli svoju návštevu spríjemniť nielen v prítomnosti psíkov, ale taktiež kontaktom s rôznymi exotickými zvieratami s výkladom ich chovateľa Róberta Štolfuz MiniZOO Žilina pri Centre voľného času.

Počas celého dňa prebiehali prednášky pre verejnosť pod záštitou K-7 psovodov a záchranárov Slovenskej republiky. Pani Ing. Ľubica Bátoryová, akreditovaná canisterapeutka, predniesla fascinujúcu prednášku o integrovanej canisterapii a jej aplikácii v bežnom živote rodín, ktorých dieťa je postihnuté závažným genetickým ochorením. Súčasťou bolo aj predstavenie týchto vysoko vyškolených psíkov hravou formou s návštevníkmi nemocnice.

Pani MVDr. Veronika Košteková sa ujala témy „Ako poskytnúť svojmu psíkovi prvú pomoc? Sústredila sa nielen na úrazy, podchladenie či prehriatie, ale taktiež na to, čo robiť v prípade požratia otravy, poprípade cudzieho predmetu. Diplomovaný európsky špecialista vo veterinárnej dermatológii z nemocnice Anima, MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD otvoril oči zúčastneným príjemne spracovanou prednáškou na tému „Keby bola blcha slon“, ktorej súčasťou bolo množstvo 3D obrázkov ektoparazitov, o tom, ako tieto prípady vidí veterinárny špecialista pod mikroskopom, a o tom, ako sa dá takéto ochorenie veľmi ľahko diagnostikovať a v dnešnej dobe kvalitných veterinárnych prípravkov nielen liečiť, ale predovšetkým zabezpečiť kvalitnú prevenciu.

Sprievodným programom pre deti bol detský kútik s nafukovacím hradom. Detičky sa vďaka šikovným maliarom nechali krásne pomaľovať obrázkami zvierat – z čoho mali i rodičia veľkú radosť.

Deň otvorených dverí nezabudol ani na pomoc zvieratkám v núdzi. Tento rok to boli dve združenia: Občianske združenie MAmačičky a Nádej pre hendikepované zvieratá. Ľudia mohli ich prácu podporiť zakúpením tombolového lístka, vyhrať skvelé ceny, ale zároveň aj podporiť prácu obetavých dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhajú týraným a opusteným zvieratkám. V spolupráci s veterinárnou nemocnicou Anima riešia často komplikované zdravotné stavy, na ktoré klasickým útulkom nestačia sily. O výťažok sa spravodlivo podelili a využijú ho práve na základnú zdravotnú starostlivosť, akou je kúpa odčervovacích prípravkov, kastračných zákrokov a špecializovaného krmiva. V prípade OZ Nádej pre hendikepované zvieratá boli prostriedky využité na čiastočnú úhradu kastrácie vlčiaka Karlíka u kolegov v Nitre. Napriek jeho vysokému veku bola kastrácia dôležitá z dôvodu zväčšenej prostaty a bolestí s ňou spojenými.

Nestihli ste tento rok prísť? Nevadí. Veterinárni špecialisti Animy sú tu pre vás stále počas celého roka. Osobne 7 dní v týždni a jedenkrát do týždňa i na Facebooku prostredníctvom on-line poradne s jedným z piatich veterinárnych lekárov, každý týždeň na inú tému. V pobočke – Veterinárnej klinike Anima v Martine – funguje bazárik, klienti môžu priniesť hračky, krmivo a chovateľské potreby, ktoré nepotrebujú, alebo chcú darovať. Výťažok z ich predaja je, samozrejme, venovaný občianskym charitatívnym združeniam.

Veterinárni špecialisti neustále napredujú a už teraz plánujú zriadenie novej služby – fyzioterapie.

Náš prvý, veľmi úspešne zorganizovaný Deň otvorených dverí sa niesol v duchu radosti a pohody. Tento pocit sa zrkadlil na tvárach všetkých prítomných. Zúčastnených bolo viac než päťdesiatpäť detí a do dvesto návštevníkov celkom. Ďakujeme našim návštevníkom, že si na deň detí z desiatok iných vybrali práve naše podujatie. Ďakujeme kolektívu zamestnancov Anima za ich úžasnú prácu, organizáciám Canis centrum K-7, Mini ZOO Žilina pri Centre voľného času, OZ MAmačičky a OZ Nádej pre hendikepované zvieratá za účasť na programe. Srdečná vďaka aj našim sponzorom, ktorí nám s akciou pomohli. Tešíme sa na ďalší ročník!

ANIMA veterinárna nemocnica v Žiline
Dolné Rudiny 15D, 01001 Žilina, www.anima.sk
Kontakt: 041/29 01 600, info@anima.sk

MVDr. Monika Mitrová, MVDr. Marcel Kovalik

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2015