Spomienka na Evu Špaldonovú

(KR 6/2015)

Dúfali sme, že 30. 5. 2015 oslávime 95. narodeniny
významnej osobnosti chovu boxerov a slovenskej kynológie

 

MUDr. Evy Špaldonovej

Žiaľ nestalo sa… 18.5. 2015 nás navždy opustila.

Stratili sme v nej bývalú chovateľku chovateľskej stanice
„zo Suotempore“,
rozhodkyňu pre posudzovanie exteriéru,
ale hlavne skvelého človeka.

Česť jej pamiatke !!!!

Spoločne sme si uctili pamiatku MUDr. Evy Špaldonovej
na Klubovej výstave boxerov v Poľnom Kesove.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 6/2015