Žilina 2016

(KR 8/2016)

Dňa 11. 9. 2016 sa konala Oblastná výstava psov všetkých plemien Žilina v krásnom areáli kúpaliska Stráňavy. Výstavu organizovala Kynológia Žilina, o.z., na čele s riaditeľkou výstavy Ing. Veronikou Kučerkovou. Prihlásených na výstavu bolo úžasných 208 psov veľmi rozmanitých plemien. Pozvanie posudzovať túto výstavu prijali pán Jaroslav Matyáš zo Slovenska, pani Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska z Poľska a pán Tomáš Kučera z Čiech.

Posledná výstava psov v Žiline sa konala pred takmer dvadsiatimi rokmi, a tak sme boli veľmi radi, že sa nám podarilo obnoviť v Žiline kynologickú akciu tohto typu. K pohodovej atmosfére výstavy prispeli všetci rozhodcovia svojou profesionalitou a ústretovosťou k organizátorom, ako aj vystavovatelia a návštevníci, ktorých sa prišlo pozrieť veľa.

Naše poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí boli v nemalej miere ochotní túto akciu podporiť.

Radi by sme aj v budúcom roku nadviazali na túto vydarenú akciu ďalšou výstavou psov a rozšírili tak rady záujemcov o túto krásnu záľubu v žilinskom regióne.

Výsledky zo záverečných súťaží prinášame formou fotografií.

Zuzana Kotrhová, foto: Simon Kotrha

VÍŤAZ OBLASTNEJ VÝSTAVY ŽILINA 2016 – posudzoval pán Jaroslav Matyáš: Shih-tzu Solaris Avis Magic Moment, maj. Beáta Machynová
« z 10 »

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2016