Záhorácka zimná liga kynológie – 15. ročník

(KR 4/2012)

V zimnom období november 2011 až február 2012 prebehol 15.ročník ZÁHORÁCKEJ ZIMNEJ LIGY KYNOLÓGIE, na ktorých sa zúčastnili pretekári aj mimo Záhoria. Tieto preteky sú zložené celkovo zo štyroch kôl, teda z dvoch stopárskych a dvoch obranárskych pretekov, na ktorých sa zároveň hodnotia víťazi jednotlivých kôl, víťaz stôp, víťaz obrany, celkový víťaz 15. ročníka ZZLK a Majster Záhoria, ktorý je vyhodnotený len zo súťažiacich iba s trvalým bydliskom na území Záhoria. Súťažilo sa v kategóriách SMP, SVV a IPO. Po dlhoročnom vedení ZZLK p. Jánom Bolebruchom prevzala štafetu riaditeľa ZZLK novozvolená RNDr. Jana Hamerlíková, ktorá je tiež predsedníčkou Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA.

Víťaz ZZLK a Majster Záhoria 2011

1. kolo – stopárske usporiadal KŠZK Rúbanice Holíč dňa 19.11.2011, na ktoré nastúpilo 13 pretekárov. Rozhodca bol pán Milan Kadlecaj. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:
SMP: 1.miesto – Terézia Zonová a malá bradáčka HAIDY Malé uško
2.miesto – MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč ILEX Malé uško
SVV: 1.miesto – Marek Miženko a nemecký ovčiak BEKY zo Zeleného plesa
2.miesto – Petra Balážová a hovawart GATSBY Devil’s Breed
3.miesto – Ľubomír Auxt a nemecký ovčiak GINO z Podskalky Slovakia
IPO1.miesto – Zuzana Švajdová a nemecký ovčiak LARGO Fiduška
2.miesto – Martina Zelenáková a hovawart DARA Folcrum
Víťazom tohto kola sa stal Marek Miženko a BEKY zo Zeleného plesa.

2. kolo – stopárske usporiadal KK Skalica dňa 3.12.2011, na ktoré nastúpilo 12 pretekárov, z toho 9 kynologických tímov z KK 047 Jablonica. Rozhodca bol pán Milan Kadlecaj. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:
SMP: 1.miesto – Terézia Zonová a malá bradáčka HAIDY Malé uško
2.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková a malá bradáčka GINA Malé uško
3.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková a malá bradáčka DESA Malé uško
SVV: 1.miesto – Ľubomír Auxt a nemecký ovčiak GINO z Podskalky Slovakia
2.miesto – Marek Miženko a nemecký ovčiak BEKY zo Zeleného plesa
3.miesto – Ivan Nosko a labradorka ZARA
Víťazom tohto kola bol Ľubomír Auxt a GINO z Podskalky Slovakia

Odmena za 99 bodovú obranu

3. kolo – obranárske usporiadal KK Gbely dňa 21.1.2012, na ktoré nastúpilo 15 pretekárov. Rozhodcami boli MVDr. Vladimír Salai a pán Martin Kozárek. Figuroval Štefan Adamčík. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:
SMP: 1.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková a malá bradáčka GINA Malé uško
2.miesto – Terézia Zonová a malá bradáčka HAIDY Malé uško
3.miesto – MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč ILEX Malé uško
SVV: 1.miesto – Artur Daniš a nemecký ovčiak DIXIE z Arthemilly
2.miesto – Ľubomír Auxt a nemecký ovčiak GINO z Podskalky Slovakia
3.miesto – Gabriela Zemanovičová a nemecký ovčiak CAIRO Abides
IPO: 1.miesto – Juraj Valach a nemecká ovčiačka AJSA Statursport team
Víťazom tohto kola bol Artur Daniš a DIXIE z Arthemilly

4. kolo – obranárske usporiadalo Združenie KYNOLÓGIA JABLONICA dňa 25.2.2012, na ktoré nastúpilo14 pretekárov. Rozhodca bol p. Milan Kadlecaj, figurant Bc. Dušan Michalec a vedúci akcie p. Ivan Nosko. Samozrejme nechýbal výborne zorganizovaný priebeh tohto podujatia. Pre divákov a pretekárov bol k dispozícii bufet, podával sa chutný guláš, varené klobásy a pre vylepšenie atmosféry počas prestávok hrala moderná hudba. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách bolo:
SMP: 1.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková a malá bradáčka DESA Malé uško,
2.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková a malá bradáčka GINA Malé uško,
3.miesto – Terézia Zonová a malá bradáčka HAIDY Malé uško,
SVV: 1.miesto – Stanislav Hamerlík a nemecká ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia,
2.miesto – Ľubomír Auxt a nemecký ovčiak GINO z Podskalky Slovakia,
3.miesto – Soňa Lulovičová a nemecká ovčiačka ENDY,
IPO: 1.miesto – Juraj Valach a nemecká ovčiačka AJSA Statursport team.
Víťazom tohto kola bol Stanislav Hamerlík a GABI Sing Sing Slovakia.

Zároveň na tomto 4. kole ZZLK v Jablonici bolo celkové vyhodnotenie 15. ročníka ZZLK (všetkých štyroch kôl):
Najlepší stopár 15. ročníka ZZLK: Marek Miženko a BEKY zo Zeleného plesa.
Najlepší obranár 15. ročníka ZZLK Stanislav Hamerlík a GABI Sing Sing Slovakia.

Záverečná fotografia – bradáči

Víťaz 15. ročníka ZZLK Ľubomír Auxt a GINO z Podskalky Slovakia, ktorý je zároveň Majster Záhoria 2011.

V hodnotení samostatných disciplín z jednotlivých kôl najlepšie bodové hodnotenie získali:
Najlepšia stopa: Marek Miženko a BEKY zo Zeleného plesa (99 bodov),
Najlepšia poslušnosť: Petra Balážová a GATSBY Devil’s Breed (99 bodov),
Najlepšia obrana: RNDr. Jana Hamerlíková a DESA Malé uško (99 bodov).
Poďakovanie za úspešný priebeh 15. ročníka ZZLK patrí všetkým súťažiacim, usporiadateľom, rozhodcom a figurantom, sponzorom a priaznivcom športovej kynológie na Záhorí.

RNDr. Jana Hamerlíková, riaditeľka ZZLK

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 4/2012