Viete, čo sú mikroprvky?

(KR 11-12/2015)

Pred pár mesiacmi nás navštívil chovateľ boxerov z juhozápadného Maďarska. Dozvedeli sme sa od neho, že o svojich psov sa stará obozretne, priebežne sa informuje o plemenách, o najnovších metódach kŕmenia – snaží sa im zabezpečiť zo všetkého to najlepšie.

Napriek jeho snahám – pri rozvážnom výbere z produktov rôznych, aj u nás dobre známych a rozšírených výrobcov psích krmív – jeho psy produkovali nežiaduce príznaky: nehoncovali, zlá kvalita srsti, pĺznutie sa neuskutočnilo vhodným spôsobom, ani kondícia niektorých psov nebola vyhovujúca.

Spomenutý chovateľ boxerov – vykonávajúc svoje poslanie svedomito – po skúsenostiach vyhľadal viacero odborníkov – veterinárov, v záujme toho, aby tento jav pochopil a našiel jeho riešenie. Nechal testovať vzorky krvi, škrabanie z kože, vzorku stolice (hoci kvalita a konzistencia stolice nenechali veľa nedostatkov za sebou), so svojimi problémami sa dostal aj k odbornému lekárovi reprodukčnej biológie. Na základe výsledkov sa z dlhého radu možností dalo vylúčiť mnoho príčin.

Výsledkom skúmania ostával jeden jediný možný dôvod: príznaky spôsobuje nedostatočná činnosť štítnej žľazy. Ale u všetkých psov?

Ukázalo sa, že existujú dva možné dôvody. Poľutovaniahodným spôsobom tento sklon patrí medzi príznačné zdravotné problémy plemena boxer (genetické faktory), ďalšími dôvodmi môžu byť špecifické environmentálne faktory (napr. obsah minerálnych látok v pitnej vode).

Po dlhom premýšľaní, konzultácii s veterinárom, vyšetrení a návrhoch sa chovateľ rozhodol pre zvýšený príjem jódu.

Vyhľadal výrobky, ktoré majú značne vyšší obsah jódu. Vybral naše dva výrobky: hore uvedeným kritériám výberu vyhoveli krmivo pre psov superprémium a jeden výživový doplnok. Po dohode s našim konzultantom pre kŕmenie najprv uvedené dva výrobky aplikovali spolu, o niekoľko týždňov vynechali výživový doplnok a psy chovateľa dostali už len suché krmivo – granulit.

A očakávaný výsledok aj nastal: chovateľ vďaka zvolenému procesu mohol dostať späť gravidnú sučku. Pravidelné ruje sa vrátili a pomaly sa dostali aj do cyklu, problémy so srsťou pominuli a aj v prípade predtým nízko kondiciovaného psa vznikol perfektný výstavný vzhľad.

Prečo sú mikroprvky dôležité?

Jód, tak ako zinok, meď alebo mangán, ale aj mnoho iných minerálov a zlúčenín – patrí medzi mikroprvky, lebo v porovnaní s ostatnými dôležitými látkami ich telo potrebuje len veľmi málo – napriek tomu je ich prítomnosť nevyhnutná pre správne fungovanie tela.

Tieto látky ovplyvňujú organizmus na úrovni buniek, v prvom rade cez fungovanie hormónov. V našom prípade jód ovplyvňuje aj fungovanie štítnej žľazy.

Štítna žľaza produkuje hormóny, tie povedia telovým bunkám, ako, koľko a kedy majú rásť. Tieto sa „vmiešajú” – spolu s inými látkami – do rozmnožovacieho cyklu zvierat, ale pôsobia aj na imunitný systém, metabolizmus a nervovú sústavu.

Vplyv jódu sa týka každej bunky tela, jeho nedostatok vedie k nich nedostatočnému fungovaniu. Telo funguje, ale všetko, čo je v živote zvieraťa „menej dôležité”, odpadne: do organizmu psa sa dostane práve toľko mikroprvkov, aby uspokojili každodenné fungovanie, ale na „extra” funkcie, ako je reprodukcia, lesklá srsť, či vývoj svalstva, to už nestačí.

Princíp sudu – limitujúci faktor

Bolo by veľmi jednoduché počkať na to, aby zviera produkovalo príznaky, a potrebné mikroprvky dostať do jeho organizmu až vtedy. Bohužiaľ, život nie je taký jednoduchý.

Obrovskou „starosťou”, týkajúcou sa mikroprvkov, je, že ak jedna látka chýba, alebo jej je menej, znižuje sa fungovanie všetkých ostatných mikroprvkov. Tieto látky nazývame limitujúcimi faktormi.

Ako je to vlastne?

Predstavme si sud vyhotovený z dreva, postavme ho na zem a fiktívne ho naplňme – povedzme – dobrým neszmélyským vínom. Ak je dúžka suda nepoškodená, naplní sa, my ho zakotúľame domov a všetko bude v poriadku, kým sa víno neminie. Keď sa minie, sud znovu naplníme.

V prípade, že jedna dúžka nášho prázdneho sudu je poškodená, ak je v ňom čo i len jeden kratší styk, tekutina nalievaná do sudu vytečie dierou popri poškodenej dúžke. Víno môžeme nalievať donekonečna, najkratšia dúžka nám však určuje, koľko sa do sudu zmestí… Ak každá dúžka zodpovedá minerálu o veľkosti mikroprvku, vtedy najkratšie (najmenšie) množstvo určuje maximálne množstvo ostatných prvkov v organizme (v sude). Však je to zaujímavé? Je však tak dôležité, aby sa zo všetkého dostalo organizmu adekvátne množstvo?

„Organolysats“, kolekcia mikroprvkov

V našich výrobkoch sa nachádzajú špeciálne formule „organolysats”. Tento názov skrýva špeciálny materiál. Počas výrobného procesu sa používajú telá tresiek (celé telo bez hlavy), ktoré žijú v studenom mori v oblasti polárnom kruhu.

Vieme, že studené moria patria medzi najčistejšie vody. Tu žijúce tresky sa stravujú rastlinným materiálom, ktorý sa úplne integruje do ich organizmu (a aj obsah čriev je tak, prirodzene, rastlinného pôvodu). Tieto rastliny majú neskutočne vysoký obsah minerálnych látok. (Blahodarný účinok prášku z rias je všeobecne známy.)

Tieto látky sa uskladnia v tkanive ryby, resp. v „masti” ryby, ktorá je vlastne skôr olejom. Ryby sa po vylovení konzervujú špeciálnym postupom sušenia (bez chemikálií!). Následne je toto sušené, ale na olej bohaté rybie mäso, vrátane obsahu čriev, zapracované do výrobku. Výsledkom tohto postupu sú „organolysats”.

Väčšina 75% koncentrovanej bielkoviny nachádzajúcej sa v „organolysats“ je peptid a 10 % tvorí esenciálna aminokyselina, ktorá je pre život našich zvierat nevyhnutná. Prevažná väčšina 10% obsahu masti „organolysats“ je mnohonásobne nesýtená mastná kyselina (omega 6, omega 3 a ich príbuzné mastné kyseliny), ako aj v nich rozpustené vitamíny. Zvyšný obsah „organolysats“ je zasa čistou minerálnou látkou: makro a mikroprvky, veľké množstvo stopových prvkov (jód, selén, mangán, železo, atd.).

Podľa terajších prieskumov „organolysats“ obsahujú najviac minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré pre každého psa (a každú mačku) sú životne dôležité.

Samozrejme, existujú aj také prípady, kedy je organizmus psa po týchto látkach vyhladovaný – vtedy je účinnejšie (a lacnejšie) riešenie obrátiť sa na prírodné zdroje v porovnaní so symptomatickým ošetrovaním a použitím umelých látok.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 11-12/2015