Tréningový víkend… 2016

(KR 7/2016)

Od piatka 26. 8. do nedele 28. 8. 2016  sa v krásnom prostredí Lomnistej – Jasení stretlo 30 psovodov a psov z celého Slovenska na akcii „Tréningový víkend“ pod vedením výcvikárov Ivana Daňa, Jána Luptáka a figurantov Libora Paleníka a Tinky Kovalančíkovej.

Úvod akcie bol venovaný teoretickej časti pod vedením niekoľko násobného reprezentanta Ivana Daňa, ktorý informoval zúčastnených  hlavne o metodikách stôp. Potom nasledovali praktické ukážky vypracovania stôp spolu s dvoma plnohodnotnými kolami obrán kde sa figuranti venovali každému psovodovi i psovi individuálne, upozornili na chyby pri výcviku, zhodnotili problémy a  poradili ako správne postupovať pri ďalšom výcviku. Koniec akcie patril výcvikárom, ktorí sa venovali teoretickým a praktickým ukážkam poslušnosti.

Všetci účastníci vyjadrili poďakovanie za usporiadanie a výbornú organizáciu akcie organizátorom, za cenné rady figurantom, sponzorom za podporu podujatia a majiteľom areálu v Lomnistej – Jasení za poskytnutie priestoru.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2016