Torzia žalúdka

(KR 7/2016)

K jedným z najväčších nebezpečenstiev číhajúcich na psov najmä veľkých a gigantických plemien patrí torzia žalúdka. Vážnosť tohto život ohrozujúceho stavu zvyšuje aj fakt, že prichádza nečakane, často v noci a má prudký spád. Bez okamžitej intervencie veterinárneho lekára končí fatálne.

Umiestnenie žalúdka v tele psa

Základný popis

Slovo torzia pochádza z latinského slova torsio, označujúceho pretočenie, skrútenie. Tomuto deju môžu byť vystavené rôzne orgány, avšak vo veterinárnej praxi sa najčastejšie stretávame práve s torziou žalúdka. Ako už bolo vyššie spomenuté, vývoj ochorenia je veľmi rapídny. Samotnému pretočeniu žalúdka rôzneho rozsahu však predchádza jeho dilatácia, to znamená rozšírenie. Žalúdok je naplnený krmivom a plynom. Celý proces prebieha postupne, ale rýchlo. Nafúknutý (dilatovaný) žalúdok sa často ľahko pretočí okolo svojej osi aj pri malej námahe. Dochádza k zaškrteniu pažeráka, pyloru (časť žalúdka prechádzajúca do tenkého čreva) i okolitých ciev. Perilstatika (pohyb čriev) je zastavená. Tvorba plynu v žalúdku sa ešte viac zvyšuje, stena žalúdka je napätá a môže nekrotizovať (odumierať), Nafúknutý žalúdok tlačí aj na zadnú dutú žilu a portálnu žilu, dôsledkom čoho sú prejavy arytmie. Priškrtením ciev nastáva stagnácia krvi aj v slezine a dochádza k jej poškodeniu rôzneho rozsahu. Nedokrvením môžu byť postihnuté aj obličky a tenké črevo. Tlak na bránicu a pľúca sťažuje dýchanie. Pri neriešení stavu dochádza v priebehu niekoľkých hodín ku kardio-pulmonálnemu zlyhaniu, celkovému kolapsu a smrti.

Príčiny a predispozícia

Za príčiny vzniku torzie bývajú popri plemennej, resp. anatomickej predispozícii udávané vonkajšie faktory (nevhodná strava, kŕmenie a následný pohyb atď.) a vzhľadom na vyšší výskyt v niektorých líniách sa predpokladá aj vplyv dedičnosti.

Torzia žalúdka postihuje vo zvýšenej miere najmä veľké a gigantické plemená psov s hlbokým hrudníkom ako nemecká doga, bernardín, rotvajler, doberman, bernský salašnícky ovčiak, nemecký ovčiak, írsky vlkodav atď. Prípady torzie u malých až trpasličích plemien sú síce zriedkavé, ale nie nemožné. Ochorenie postihuje najmä dospelé a staršie psy.

Pri predisponovaných plemenách sa veľa diskutuje o forme, zložení, kvalite kŕmenia a následného kľudového režimu, a to najmä preto, že práve nedostatky či chyby (napr. kŕmenie kuchynskými zvyškami) v tejto oblasti najčastejšie zvyknú naštartovať proces dilatácie a následnej torzie žalúdka. Aj keď dodržiavanie určitých pravidiel a preventívnych opatrení bezpodmienečne nezaručí úplné vyhnutie sa torzii, výraznou mierou znižuje riziko jej vzniku.

Mechanizmus torzie (1. Zdravý žalúdok, 2. Dilatovaný žalúdok, 3 – 4. Dilatovaný žalúdok sa pretáča, 5. Pretočený žalúdok, 6. Pretočený žalúdok sa ešte viac dilatuje, začínajú nekrotické zmeny)

Prevencia

Preventívne opatrenia sa zameriavajú najmä na kvalitu podávaného krmiva v kombinácii s kľudovým režimom pred a po nakŕmení. Či už je pes kŕmený granulami (vhodnejšie sú namočené), varenou stravou alebo Barfom, dôležité je klásť dôraz na kvalitu podávaného krmiva. Vždy musí byť čerstvé (nikdy nie odstaté!), nutrične vyvážené a optimálneho množstva. Prechod na inú značku granúl či formu stravy by mal byť pomalý a postupný. Pred a po kŕmení je potrebné vyhnúť sa fyzickej námahe, ale i obyčajnému pretáčaniu sa cez brucho či jazde autom. Nebezpečný môže byť aj nárazovo veľký príjem vody. Odporúča sa aj rozdelenie stravy do dvoch kŕmnych dávok počas dňa, a to nielen u jedincov, ktorí majú tendenciu hltať žrádlo, a tým do žalúdka prijímať aj vzduch.

Pes s torziou žalúdka

Klinické príznaky

Medzi najčastejšie príznaky torzie žalúdka patrí zväčšené brucho, zhrbený postoj, neúspešné pokusy o vracanie, slinenie, výrazné dýchanie. Sliznice sú bledé. Pri pohmate je brušná dutina veľmi napnutá, tvrdá a pre psa bolestivá. Celkovo je jedinec s prebiehajúcou torziou nespokojný, nevie si nájsť miesto, kňučí, zvíja sa, alebo naopak len leží schúlený v klbku. Správanie je zmenené, pes je letargický až apatický.

RTG snímok dilatovaného žalúdka upäťročného psa tibetskej dogy, nakŕmenej bravčovými kosťami

Diagnostika a liečba

Diagnóza sa určuje pomerne jednoznačne, a to na základe anamnézy, symptómov a klinického vyšetrenia s následným potvrdením prostredníctvom RTG vyšetrenia. Na prognózu zvládnutia torzie má vplyv včasnosť vyhľadania odbornej veterinárnej pomoci.

Pri operačnom zákroku je potrebné sa v prvom rade sústrediť na uvoľnenie nahromadených plynov spôsobujúcich vplyvom tlaku deštrukciu žalúdka a svojho okolia. Celý žalúdok sa vyčistí aj od tuhej náplne, prekontroluje a zhodnotí sa jeho stav, ako i stav okolitých orgánov, najmä sleziny. Tá môže byť taktiež pretočená. V mnohých prípadoch je tak nekrotizovaná, že sa musí pristúpiť k jej odstráneniu. Samotný žalúdok je potrebné reponovať do fyziologickej polohy a následne sa často pristupuje ku gastropexii, teda preventívnemu prišitiu žalúdka o brušnú stenu.

Aj po úspešne zvládnutej operácii je prvých 72 hodín kritických. Podávané sú antibiotiká a infúzna terapia. Od druhého dňa môže byť psovi ponúknutá voda, pri priaznivom vývoji od tretieho dňa aj prvé krmivo vo forme špeciálnej konzervy (veterinárna diéta na to určená). Pri kŕmení je však potrebné byť veľmi opatrný, a to nielen čo do kvality, ale aj množstva. Strava je podávaná v malých množstvách a častejšie. Špeciálne v prvé dni je dobrá pooperačná starostlivosť nevyhnutnosťou, pes musí byť pod stálou kontrolou majiteľa. Dobrý prehľad o aktuálnom vývoji dokáže veľa napovedať smerom k správnemu pooperačnému manažovaniu liečby.

RTG snímok torzie žalúdka u osemročnej sučky barzoja, šípky poukazujú na nahromadenie krmiva (1) a plynu (2)

Veterinárneho lekára je potrebné kontaktovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie stavu. Dôležité je odsledovanie aj prvej stolice po operácii, nakoľko práve tento obyčajný fyziologický proces poukazuje na úspešné zvládnutie torzie. Psy s prekonanou torziou vedú normálny život, avšak doživotne musia prísne dodržiavať všetky preventívne opatrenia. Po gastropexii sa riziko opakovanej torzie síce výrazne znižuje, avšak nie je zaručenou ochranou proti jej vzniku.

MVDr. Pavol Zubrický
MVDr. Lucia Radošovská
Ilustrácia: Ing. Barbora Harmanová
Foto: MVDr. Stanislava Zubrická
RTG snímky: Veterinárna klinika Althea

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 7/2016