Špeciálna výstava v Budči pri Zvolene 2015

(KR 8/2015)

V sobotu 11. apríla 2015 usporiadal Bulldog a Mops klub svoju tohtoročnú prvú špeciálnu výstavu so zadávaním titulu CAC. Výstava sa uskutočnila v areáli Motela Luteus v Budči pri Zvolene. Pekné prostredie, pekný trávnik a veľký priestranný výstavný kruh tvorili len pár superlatív, ktoré nám sľubovali pekný zážitok.
BIS Junior Rolls Royce De Petit Drac, majiteľ: Gergana Kostadinova
BIS Simply the Best My Royal Present, majiteľ: Zsuzsana Termel

Na výstavu prijal pozvanie medzinárodný rozhodca DIMITRY ALEXANDER VAN RAAMSDONK z Belgicka, ktorý je sám chovateľom francúzskych buldočkov uznávanej chovateľskej stanice DE la Parure. Jeho prítomnosť bola garanciou vysoko kvalifikovaného a korektného posudzovania súťažiacich jedincov, čo sa odzrkadlilo na počte prihlásených vystavovaných jedincov. Prihlásilo sa 44 anglických bulldogov, 20 mopsov a 90 francúzskych buldočkov. Naša výstava upútala aj zahraničných vystavovateľov z ďalších európskych krajín ako Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko a Bulharsko.

Vystavujúci boli určite milo prekvapení peknými spomienkovými darčekmi, akými boli perá alebo vesty s logom nášho klubu. Riaditeľ výstavy, podpredseda klubu a poradca chovu francúzskych buldočkov, pán Plachý, pri zahájení najskôr privítal rozhodcu a poďakoval sponzorom, ktorých bolo neúrekom, a ktorým, samozrejme, patrí veľká vďaka. Privítal hostí a vystavovateľov, ktorým zaželal veľa úspechov. Počas zahájenia boli odovzdané ceny za splnenie titulu klubový šampión, ktorý získala sučka anglického buldoga DÁŠENKA Illimon– chovateľ a majiteľ je Melichová Monika a Ildikó. Po slávnostnom otvorení mohlo začať tak netrpezlivo očakávané posudzovanie.

BOB Z´Eridanu dog love Funny Girl, majiteľ: Jana Kačínová + Georgína Langová, BOS: Gošin´s Quentin, majiteľ: Barbora Radochová
BOB bulldog Z´Eridanu dog love Funny Girl
BOB Rolls Royce De Petit Drac majiteľ: Gergana Kostadinova, BOS: Gold-Sierra Gaya, majiteľ: Kövesdi Krisztina Rita

Ako prvé začalo posudzovanie plemena anglický bulldog. Pánovi rozhodcovi sa z tohto plemena najviac páčila sučka zo slovenského chovu od chovateľky p. Langovej a majiteľky p. Kačinovej, sučka Z ERIDANU DOG LOVE FUNNY GIRL, ktorá získala titul BOB. Titul najkrajší jedinec opačného pohlavia BOS získal psík GOŠIN’S QUENTIN, víťaz triedy mladých, tiež zo slovenského chovu od chovateľky a majiteľky v jednej osobe, p. Radochovej.

Druhým posudzovaným plemenom bol mops. Tu padol rozhodcovi do oka psík z Maďarska SIMPLY THE BEST MY ROYAL PRESENT majiteľky Termel Zsuzsana, ktorý získal titul BOBa zároveň aj cenu najkrajšieho psa špeciálnej výstavy BIS. Cenu BOS získala sučka zo slovenského chovu chovateľa p. Plachého a majiteľky M. Melichovej, DONA Z PLACHÉHODVORA.

súťaž Chovateľská skupina – 1 Mad-Mops (majiteľ: Kornél Nagy) 2. Slavic Storm (majiteľ:Marek Vašíček), 3. Z´Eridanu Dog Love (majiteľ: Georgína Langová) 4.Bully Royal Club (majiteľ: Radka Kereskényiová)
súťaž Dieťa a pes

Po obedňajšej prestávke sa začala v rámci klubovej výstavy priebežne vykonávať aj bonitácia zatiaľ neuchovnených jedincov z nášho klubu a zároveň prišlo na posudzovanie najsilnejšie zastúpeného plemena, francúzskych buldočkov. Tu bolo cítiť veľké napätie, lebo každý bol zvedavý na posúdenie svojho miláčika takým odborníkom, akým je pán rozhodca D. A. v Raamsdonk. Veru, bolo sa na čo pozerať, keďže konkurencia bola veľká. Po takmer päťhodinovom posudzovaní dostal cenu BOB psík vystavovateľky z Bulharska ROLLS ROYCE DE PETIT DRAC a zároveň získal aj cenu najkrajšieho mladého jedinca špeciálnej výstavy BIS Junior. Cenu najkrajšieho jedinca opačného pohlavia BOS získala sučka majiteľky z Maďarska GOLD-SIERRA GAYA. Z plemena francúzsky buldoček rozhodca vybral aj najkrajšie šteniatko výstavy BIS puppy, sučkuI VANKA SLAVIC STORM slovenského chovateľa a majiteľa v jednej osobe, p. Vašíčka.

dar pre pána rozhodcu Dimitry van Raamsdonk
BOB Simply the Best My Royal Present, majiteľ: Zsuzsana Termel, BOS: Dona z Plachého dvora, majiteľ: Monika Melichová

Po posúdení všetkých psíkov prišli na rad aj záverečné súťaže, kde sa najväčšiemu fandeniu a obdivu tešili najmä naši malí vystavovatelia v súťaži „Dieťa a pes“. Treba asi spomenúť najmä najmladšiu a najspontánnejšiu vystavovateľku, slečnu Barborku Mošaťovú.

Čo dodať na záver? Táto „špeciálka“, skoro taký náš malý výstavný maratón, by bez pomoci sponzorov – Únia kynologických klubov ÚKK, Cupáková Jana, Kováčov Jaroslavov, Hamranová Erika, Roxynka-psí svet, Top-Vet, Calibra, Bíroš Milan, Edita Scherhauferová, Gálloveá Maria, Langová Georgína a p.Kminiak – nebol taký vydarený.

Samozrejme veľká vďaka a obdiv patrí celému organizačnému výboru výstavy, vďaka ktorému sa znovu podarilo pripraviť veľmi peknú akciu, či už pre vystavovateľov, hostí alebo divákov. Všetkým víťazom zo srdca gratulujeme, prirodzene všetci nemohli vyhrať, no spokojnosť s tým, ako posudzoval pán rozhodca, bola zrejmá. Poďakovanie patrí aj všetkým vystavovateľom, ktorí svojou účasťou prispeli k úspechu tejto vydarenej akcie, ktorej prialo celý deň aj krásne počasie. Kto neprišiel, môže ľutovať, a spolu s ostatnými účastníkmi sa môže tešiť na ďalšiu klubovú výstavu, ktorá sa uskutoční v letných mesiacoch.

Františka Domanská

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2015