Služobné psy z roka na rok úspešnejšie

(KR 8/2015)

832 000 kusov cigariet, 102 kilogramov tabaku a tabakových výrobkov a 800 gramov omamných a psychotropných látok. To sú čísla, ktorými sa môžu pochváliť psovodi a najmä služobné psy finančnej správy. Len za prvých šesť mesiacov tohto roka odhalili takmer rovnaké množstvo nelegálne dovážaných cigariet ako za celý kalendárny rok 2014.

Finančná správa zamestnáva 55 štvornohých colníkov – predovšetkým nemeckých a belgických ovčiakov, 33 psovodov – z toho dve ženy. Naše psy majú ňufáky vytrénované na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov, omamných a psychotropných látok, finančnej hotovosti, či dokonca na výrobky z chránených druhov rastlín a živočíchov.

V priebehu prvého polroka 2015 sme zaznamenali 180 záchytov tabakových výrobkov, počas ktorých naše psy vyňuchali 832 000 kusov nelegálne dovážaných cigariet a 102 kilogramov tabaku, čo je takmer rovnaké množstvo ako za celý uplynulý rok 2014 (954 255 kusov cigariet a 7,5 kilogramu tabaku).

Pašeráci skúšajú na colníkov rôzne skrýše či psychologické ťahy, výnimkou nie sú ani rodiny s deťmi. Napríklad začiatkom roka kontrolovali colníci za obcou Kechnec v smere do Maďarska obytný karavan s českými poznávacími značkami. V aute sa viezli ukrajinskí manželia s dvoma malými deťmi. Vo vozidle však pes označil priestory, kde sa ukrývalo viac ako 300 tisíc nelegálnych cigariet.

Prednedávnom medializovaný prípad ostrých bojov pašeráckych gangov neďaleko slovenských hraníc v západoukrajinskom Mukačeve hovorí aj o vysokej lukratívnosti pašovania cigariet z Ukrajiny do celej západnej Európy. Potvrdzujú to mnohé prípady z našej východnej hranice. Napriek niekoľkostupňovému systému kontrol, v ktorom sú okrem colníkov zahrnuté aj špeciálne technológie, scanery a kontroly so služobnými psami, pašeráci vymýšľajú stále nové a nové spôsoby pašovania.

Nákladné, ale najmä osobné autá najnovších značiek a modelov s koženými poťahmi a plnou výbavou, sú vysoko kvalitne technicky upravované a vybavené špeciálne vybudovanými schránkami, kde je možné ukryť pomerne veľké množstvá cigariet. Je všeobecne známe, že na nelegálny prevoz cigariet sa využívajú aj samotné konštrukčné dutiny a priestory automobilov. Na prvý pohľad prázdny maličký Renault Twingo prevážal viac ako sto kartónov cigariet. Nasadený služobný pes značil dvere, nárazníky, pneumatiky, palubnú dosku, sedačky, teda takmer všetky miesta, ktoré poskytovali prirodzený priestor pre skrýšu cigariet. Vývoj a nové trendy pri nelegálnej preprave tovaru kladú, samozrejme, vyššie nároky na samotnú prípravu psovodov a výcvik služobných psov.

Psy na vyhľadávanie drog, chránených druhov živočíchov, či finančnej hotovosti sú okrem vstupných bodov z tretích krajín (medzinárodné letiská, prekladiská tovaru, pošty a východná hranica s Ukrajinou) efektívne využívané aj v rámci mobilného dohľadu po celom území štátu.

Základného kynologického výcviku sa v tomto roku zúčastnili aj dve colníčky. Ženy-psovodky pôsobia aj v iných ozbrojených zboroch a colných správach po celom svete. U nás je to po dlhšom čase novinka. Od tohto kroku očakávame najmä tzv. pozitívny ženský prístup pri práci so psami, a tým aj určité oživenie samotného výkonu. Po úspešnom absolvovaní kurzov budú psovodky plniť náročné úlohy rovnocenné s tými, ktoré riešia vo výkone ich mužskí kolegovia. Jedna bude pôsobiť na východnej hranici a druhá v Bratislave, najmä v priestoroch bratislavského letiska.

Počas prvých šiestich mesiacov sme zaznamenali aj jeden záchyt neprihlásenej finančnej hotovosti v celkovom objeme 19 tisíc eur a 15 záchytov omamných a psychotropných látok. Väčšinou sa jednalo o momentálne najviac populárne drogy, cenovo dostupné a obľúbené u mladých – marihuanu a pervitín.

Najaktívnejšie boli služobné psy v územnom obvode Colného úradu Žilina, ktoré za prvý polrok 2015 odhalili šesťkrát nelegálnu prepravu drog v celkovejhmotnosti takmer jedného kilogramu.

Rok 2013: 8 703 kontrol s asistenciou služobných psov
T: 282 záchytov, 3 298 204 ks cigariet, 12 960 ks cigár
OL: 10 záchytov – nezistené
CITES: 60,2 kg
Bankovky: 16 500 eur

Rok 2014: 7 116 kontrol s asistenciou služobných psov
T:325 záchytov – 954 255 ks cigariet, 7,5 kg tabaku
OL: 19 záchytov – cca 40 929,04 g, 1918 ks liekov
CITES/potraviny: 4 záchyty – 20,86 kg
Bankovky: 3 záchyty – 20 300 eur

Rok 2015 – I. polrok: 6 515 kontrol s asistenciou služobných psov
T: 180 záchytov – 832 000 ks cigariet, 102,09 kg tabaku
OL: 15 záchytov a 2 záchyty lieky – 801,60 g OL, 1882 ks liekov a 2 g
CITES/potraviny: 1 záchyt – 20,43 kg
Bankovky: 1 záchyt – 19 000 eur

Katarína Tehlárová

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2015