Špeciálna výstava Slovenského klubu plemena juhoruský ovčiak 2016

(KR 5/2016)

Špeciálna klubová výstava Slovenského klubu plemena juhoruský ovčiak sa konala 24. apríla 2016 v areáli horárne Nový Tekov (horáreň U Rácza)  po 15. Stredoeurópskej špeciálnej výstave Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov (SKÁaRO) plemien kaukazský ovčiak, stredoázijský ovčiak a moskovský strážny pes.

Pre túto špeciálnu klubovú výstavu bol delegovaný medzinárodný rozhodca pán Evgenij Pudeev z Moskvy. Veľmi podrobne, precízne a korektne posudzoval každého súťažiaceho jedinca a nahlas a detailne svoje výsledky hodnotenia vysvetľoval. Opakovane vyslovil svoje nadšenie a veľmi milé prekvapenie z vysokej kvality prítomných súťažiacich juhoruských ovčiakov. Špeciálnej klubovej výstavy Slovenského klubu chovateľov plemena juhoruský ovčiak-južak sa  aktívne zúčastnilo spolu sedem  jedincov v triede mladší dorast, triede mladých, otvorenej triede a triede šampiónov a veteránov. Výstavy sa zúčastnili súťažiaci jedinci z najlepších chovateľských staníc plemena juhoruský ovčiak z Ruskej federácie, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.

Ocenenie veľmi nádejný jedinec 1 (VN 1) získal pes z triedy mladší dorast Malyuta Skuratov Lyutiy chovateľov D.A. a M.V. Novykovci a majiteľov Lenka Maierová a Radovan Pěček z Českej republiky. V triede mladých získal ocenenie výborný 1 a tituly CAJC a klubový víťaz mladých pes Ayvengo, chov. A.V.Lepetun a maj. Veres Brigitta z Maďarska. Ocenenie V 1 a tituly CAC, Klubový víťaz a BOB získala suka z triedy otvorenej Anastasia Divo Rossii chov. Lenka Maierová a maj. Lenka Maierová a Radovan Pěček  z Českej republiky. Ocenenie V 1 a tituly CAC, klubový víťaz a BOS získal pes z triedy otvorenej Aresenii Divo Rossii, chov. Lenka Maierová  a maj. Lenka Maierová a Radovan Pěček z Českej republiky. Ocenenie V1 a titul CAC  získala suka z triedy šampiónov Amazonka Divo Rossii, chov. Lenka Maierová a maj. Lenka Maierová a Radovan Pěček z Českej republiky. V triede veteránov získala ocenenie V 1 suka ICH Aria Silvalex, chov. Prof. MUDr. Alexander Ostró a maj. Ing Anatolij Janovský zo Slovenska. Ocenenie V 2 a titul RCAC získal pes z triedy otvorenej Nevskiy Medveď Vitjaz, chov. Yu. L. Bykhovsky a maj. MUDr. Vladimír Flimer zo Slovenska.

Podujatie sa uskutočnilo v príjemnej priateľskej avšak súťažne náročnej atmosfére v peknom prírodnom prostredí. Vzhľadom na to, že sa pred  špeciálnou výstavou Klubu chovateľov plemena juhoruský ovčiak- južak uskutočnila v areáli horárne U Rácza aj špeciálna klubová výstava SKÁa RO, mohli si súťažiaci aj hostia prehliadnuť  ešte pomerne značné množstvo  jedincov plemien kaukazský a stredoázijský ovčiak ako aj jedincov plemena moskovský strážny pes, ktorých majitelia s nimi zostali aj po výstave v areáli horárne do konca víkendu.

Na záver vyslovujeme naše srdečné poďakovanie klubu SKÁaRO a jeho predsedovi pánovi Milanovi Polákovi za umožnenie uskutočnenia klubovej výstavy Slovenského klubu chovateľov plemena juhoruský ovčiak- južak v areáli horárne U Rácza v Novom Tekove.

Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.,MBA., Ing. Anatolij Janovský

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2016