Slovenská kynologická jednota v roku 2013 oslávila 20. výročie svojho založenia

(KR 12/2013)

Slávnostný galavečer s udeľovaním najvyšších vyznamenaní za zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie

Spoločná fotografia zahraničných hostí, prvého prezidenta SKJ p. Fintoru a prezidenta SKJ Ing. Jursu
Spoločná fotografia predsedu KR SPZ a prezidenta SKJ Ing. Jursu, prezidenta UKK J. Šustera a prezidenta ZŠK Mgr. Štaudingera

Je dvadsať rokov z pohľadu jestvovania kynologickej organizácie veľa alebo málo? V každom prípade dosť na to, aby sa okrúhle výročie dôstojne oslávilo v prítomnosti tých, ktorí sa najvýznamnejšie podieľali na rozvoji slovenskej kynológie. Stretnutie v hoteli Hilton v Bratislave 10. 11. 2013 ostane dlho pre mnohých z nás nezabudnuteľným zážitkom. Prvýkrát sa stretli zástupcovia kynológov zo Slovenského poľovníckeho zväzu, Zväzu športovej kynológie a Únie kynologických klubov, aby spoločne nielen bilancovali, ale sa aj tešili zo vzájomných úspechov a v neposlednom rade i oslavovali úspechy jednotlivcov, ale aj slovenskej kynológie zastrešenej v Slovenskej kynologickej jednote.

Šľachtiteľ československého vlčiaka František Rosík bol ocenený zlatou medailou za veľkého aplauzu
Prezident ČMKU MVDr. Široký odovzdáva upomienkový dar

Rok 2013 môžeme hodnotiť z pohľadu organizovanej kynológie nielen ako jubilejný, ale aj ako prelomový a, dodajme, aj ako veľmi úspešný. Od 1. januára začala svoju činnosť plemenná kniha Únie kynologických klubov, ktorá sa následne v priebehu roka stala tretím riadnym členom SKJ. Zavŕšili sa tým integračné snahy takmer štyroch desiatok chovateľských klubov v rámci štruktúr slovenskej kynológie. Reprezentanti v športovej kynológii získali historicky prvýkrát titul majstrov sveta FCI v družstvách i jednotlivcoch a nedá nespomenúť aj ďalšie výrazné športové alebo výstavné úspechy, ktoré naši kynológovia v tomto roku dosiahli.

Albín Luknár a Ing. Miroslav Stanovský pri oceňavaní zlatou medailou
Prezident András Kórozs MEOE odovzdáva upomienkový dar k 20. výročiu SKJ

V prvej oficiálnej časti programu slávnostného galavečara, po príhovoroch zahraničných hostí a prezidenta SKJ Ing. Jozefa Jursu CSc., predstavitelia Zväzu športovej kynológie ocenili zlatým príveskom slovenskú reprezentáciu, ako aj tých, ktorí sa významne podieľali na dosiahnutom úspechu a jej rozvoji.

V ďalšej časti bohatého programu nasledovalo po slávnostnej večeri odovzdávanie ocenení Slovenskej kynologickej jednoty, a to najprv čestných uznaní a neskôr zlatých medailí.

Príjemným prekvapením pre mnohých bol krst knihy „Slovenská kynológia, história a súčasnosť“ autorov Ing. Jozefa Jursu a Mgr. Juraja Štaudingera, ktorá rozhodne nesmie chýbať v knižnici žiadneho slovenského kynológa.

Ing. Jozef Jursa odovzdáva čestné uznanie Mgr. Viere Staviarskej, ktorá mala veľkú zásluhu na slávnostnom priebehu podujatia
MVDr. Gabriela Ridarčíková predsedkyňa Zboru rozhodcov SKJ, viceprezidentka ÚKK pri krájaní jubilejnej torty.

Dlho do noci, často do skorých ranných hodín, pokračoval neoficiálny program. V mnohých prípadoch stretnutia po rokoch dávali jedinečnú šancu porozprávať sa o mnohých témach, končiac najčastejšie u vyslovení nádeje, aby sme sa na podobných stretnutiach organizovaných Slovenskou kynologickou jednotou opäť stretli.

Záverom mi dovoľte poďakovať prezídiu Slovenskej kynologickej jednoty a jej prezidentovi Ing. Jozefovi Jursovi za zorganizovanie tohto krásneho večera. Osobitná vďaka patrí Mgr. Viere Staviarskej za skvelú choreografiu a, samozrejme, vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

Pred krstom knihy: slovenská kynológia, história a súčasnosť. Zľava krstní otcovia Doc.MVDr Peter Lazar PhD – predseda akademického senátu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ing. Dušan Krajniak – vice prezident Slovenského poľovnického zväzu, autori: : Ing. Jozef Jursa CSc a Mgr. Juraj Štaudinger
ČESTNÉ UZNANIA
Udelené podľa návrhu jednotlivých členských organizácii SKJ
Alica Freyer

Za mimoriadne aktívny prístup pri organizovaní kynologických podujatí na Slovensku a za dlhoročné pôsobenie v Doberman klube Slovenskej republiky. Za usporiadanie viacerých svetových výstav a majstrovstiev sveta dobermanov.

Wolfgang Freyer

Za usporiadanie veľmi úspešných majstrovstiev sveta a svetových výstav plemena doberman a za rozvoj a propagáciu tohto plemena.

Eleonóra Fischerová

Za aktívny podiel na rozvoji organizovanej kynológie a Slovenskej kynologickej jednoty. Za veľké zásluhy o rozvoj Klubu chovateľov bradáčov.

Vladimír Klačan

Za usporiadanie svetovej výstavy svätobernardských psov a za rozvoj a propagáciu plemena ako aj za propagáciu slovenskej kynológie v zahraničí.

Iveta Dudášová

Za rozvoj plemena čínsky chocholatý pes a za ojedinelý prínos pre rozvoj chovateľského klubu. Za pozitívnu propagáciu slovenskej kynológie doma aj zahraničí.

Vladimír Javorčík

Za rozvoj výstavníctva na Slovensku a propagáciu slovenskej kynológie. Za zavedenie informačných technológií pri usporiadaní výstav.

Ildikó Melichová

Za rozvoj organizovanej kynológie na Slovensku. Za dlhoročnú prácu a rozvoj Bulldog a mops klubu na Slovensku. Za propagáciu čistokrvného chovu.

Viera Staviarska

Za publikačnú činnosť a za propagáciu slovenskej kynológie doma aj v zahraničí. Za dlhoročnú prácu pre Shar-pei klub Slovensko a za rozvoj a propagáciu chovu plemena shar-pei.

Milan Biroš

Za bohatú publikačnú činnosť a za rozvoj chovu plemien združených v Slovakia Moloss klube. Za šírenie dobrého mena slovenskej kynológie doma aj v zahraničí.

MUDr. Angela Kováčová

Za rozvoj a propagáciu plemena welsh corgi a za mimoriadny rozvoj chovateľského klubu. Za šírenie dobrého mena slovenskej kynológie.

Vladimír a Soňa Kročkoví

Za mimoriadne výsledky v chove newfounladských psov a za propagáciu a rozvoj tohto plemena. Za reprezentáciu slovenskej kynológie a za šírenie dobrého mena SKJ.

Dušan Kuriš

Za rozvoj Klubu chovateľov málopočetných plemien a za zásluhy o rozvoj plemien združených v chovateľskom klube.

Klaudia Olšovská

Za mimoriadne výsledky v chove plemena boston teriér, šírenie dobrého mena SKJ a za reprezentáciu slovenskej kynológie.

Miloš Butyka

Za rozvoj a propagáciu plemena rottweiler so zameraním na exteriér a pracovné vlastnosti a za šírenie dobrého mena organizovanej kynológie.

Renata Chlebanová

Za aktívnu kynologickú činnosť a šírenie dobrého mena slovenskej kynológie doma a v zahraničí.

Robert Markschläger

Za aktívnu pomoc športovej kynológii na Slovensku.

Ján Holdoš

Od roku 1950 vykonáva výcvik služobných psov. Dlhoročný rozhodca pre posudzovanie výkonu psov služobných plemien. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj služobnej kynológie.

Oleg Fintora

Prvý prezident Slovenskej kynologickej jednoty. Dlhoročný zástupca Slovenska v komisiách FCI. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie.

Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc

Je zakladateľ Medzinárodnej výstavy psov v Nitre a jej dlhoročný riaditeľ. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie a za publikačnú činnosť na úseku poľovníckej kynológie.

Ing. Branislav Baka

Člen kynologickej komisie UV ČMS v rokoch 1964 – 1977. Dlhoročný člen kynologickej komisie SPZ, dlhoročný  funkcionár Klubu chovateľov farbiarov. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie a za publikačnú činnosť na úseku poľovníckej kynológie.

Dr. Vladimír Šiška

Predseda Kynologickej komisie SPZ v r. 1983 – 1990

Zakladateľ a dlhoročný predseda Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov. Zaslúžil sa o uznanie tohto nášho národného plemena. Za mimoriadne zásluhy pri organizovaní a rozvoji slovenskej kynológie.

Viera Močková

Dlhoročná pracovníčka a vedúca odboru kynológie na ústredí SPZ. Od roku 1971 viedla plemennú knihu SPKP pri SPZ. Až do odchodu na dôchodok pracovala ako vedúca odboru kynológie na ústredí SPZ.

Monika Tušanová

Dlhoročná chovateľka a predsedníčka Klubu chovateľov plemena rhodézsky ridgeback. Je autorkou knihy o chove rhodézskeho ridgebacka, ktorá bola preložená a uvedená na trh aj v zahraničí. Za mimoriadne zásluhy v propagácii a chove plemena rhodézsky ridgeback.

Oskar Dóra

Za mimoriadne zásluhy pri uznaní, chove a rozvoji plemena československý vlčiak.

Doc. Ing. Mária Kollárová

Za mimoriadne zásluhy pri chove a rozvoji plemena československý vlčiak.

RNDr. Mária Glosová

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj plemena československý vlčiak.

MVDr. Stanislav Bučko

Je viac ako 30 rokov významným chovateľom, rozhodcom pre exteriér a výkon  a funkcionár SPZ. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kynológie.

Zoltán Nagy

Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na MS a ME stavačov. V r. 2010 člen družstva – 3. miesto na MSS. V r. 2012 – majster sveta vo výkone stavačov. Za mimoriadne zásluhy v reprezentácii slovenskej poľovníckej kynológie.

MUDr. Milan Vigaš

Zakladateľ a dlhoročný predseda Briard klubu na Slovensku. 19 rokov aktívnej chovateľskej, výcvikárskej činnosti. Spoluzakladateľ a dlhoročný viceprezident UEBB (Európska únia chovateľských klubov plemena briard). Za zásluhy pri propagácii plemena briard a slovenskej kynológie.

zľava: MUDr. Eva Špaldoňová, MVDr. Gabriela Ridarčíková, Milan Šedík a akad. soch. Ľudmila Fintorová
Zlatá medaila SKJ
ZLATÁ MEDAILA
KATEGÓRIA VÝCVIK PSOV POĽOVNÝCH PLEMIEN
Otto Banás

Predvádza psov od r. 1958. Na skúškach PUP predviedol viac ako 400 psov. 4x víťaz Memoriálu Karla Podhajského. 10 násobný víťaz Memoriálu Jozefa Kadleca. 2 x Memoriálu Kolomana Slimáka.

Marián Korič

Predvádza psov od r. 1968. Predviedol na skúškach viac ako 100 psov. 1x víťaz Memoriálu Karla Podhajského. 8 násobný víťaz Memoriálu Jozefa Kadleca. 2x víťaz Memoriálu Kolomana Slimáka.

Ing. Jozef Jursa, CSc.

Predvádza psov od r. 1972. Predviedol na skúškach niekoľko desiatok stavačov. 2x víťaz Memoriálu Karla Podhajského. 7-násobný víťaz Memoriálu Jozefa Kadleca. 3-násobný víťaz Memoriálu Kolomana Slimáka.

Mgr. Ladislav Balogh

Predvádza psov od r. 1975. Predviedol na skúškach a súťažiach  30 psov. Niekoľkonásobný účastník Majstrovstiev sveta stavačov. Viacnásobný víťaz súťaží typu FT u nás i v zahraničí. Tretie miesto v súťaži družstiev na MS stavačov 2010. Víťaz Memoriálu Jozefa Kadleca.

Ján Füri

Predvádza psov od r. 1979. Vycvičil a predviedol na skúškach viac ako 100 psov. Získal  so svojimi psami 2x medzinárodný šampión práce a 1x medzinárodný šampión práce a exteriéru.

MVDr. Dušan Antalík

50 rokov aktívny chovateľ a cvičiteľ poľovníckych plemien psov. Úspešné predvedenie viac ako 30 psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. Získal so svojimi psami 20 titulov CACIT, 15 CACT.

Peter Psotný

Výcviku poľovne upotrebiteľných psov sa venuje viac ako 30 rokov. Viedol na skúškach  viac ako 30 stavačov a jazvečíkov. Dlhoročný člen organizačného výboru MVP Trenčín.

Vladimír Vidlička

Viac ako 40 rokov sa venuje chovu a výcviku jazvečíkov. Prvého psa predviedol v r. 1971 a aktívne vodí psov dodnes. Na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti predviedol úspešne 35 psov – stavačov, sliedičov, ale predovšetkým jazvečíkov.

Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Úspešný chovateľ a cvičiteľ poľovníckych plemien psov. Aktívne predvádza psov od r. 1964. Predviedol na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti viac ako 150 psov. Venuje sa výcviku a predvádzaniu stavačov, jazvečíkov, farbiarov i duričov.

Albín Luknár

Dlhoročný chovateľ a cvičiteľ poľovných psov. Chovu a výcviku sa venuje viac ako 50 rokov. Predviedol na skúškach viac ako 100 psov predovšetkým stavačov a sliedičov. Dlhoročný rozhodca pre výkon a exteriér psov.

Ivan Miadok

Aktívny chovateľ a cvičiteľ dlho a hrubosrstých jazvečíkov od r. 1973. Úspešne predviedol na skúškach rôzneho typu 32 dlho a hrubosrstých jazvečíkov. Absolvoval so svojimi psami celkom 87 skúšok a získal 15x CACIT a 1x CACT.

KATEGÓRIA VÝCVIK PSOV PRACOVNÝCH PLEMIEN
Anton Fabián

4x majster Slovenska, 3x majster Slovenska v plemene boxer, Prvý Slovák, ktorý úspešne zložil skúšku IPO FCI, 2x účastník Majstrovstiev Európy vo výkone psov FCI. Rozhodca pre výkon, 50 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti. Úspešne zložených 100 skúšok z výkonu.

Július Benovič

10x majster Slovenska. Niekoľkonásobný účastník majstrovstiev sveta vo výkone psov. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne absolvoval viac ako 80 skúšok z výkonu, 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti

Peter Lengvarský

13x majster Slovenska, 2x prvý vice-majster sveta v pachových prácach, 3. miesto  na Majstrovstvách sveta v pachových prácach. Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne zložených 100 skúšok z výkonu. Viac ako 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Mgr. Igor Lengvarský

2x majster Slovenska, niekoľkonásobný reprezentant vo výkone psov. Člen pracovnej komisie FCI. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne zložených 100 skúšok z výkonu. Viac ako 40 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Mgr. Dušan Majtas

2x majster Slovenska. Niekoľkonásobný reprezentant vo výkone psov. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne zložených 80 skúšok z výkonu. Viac ako 40 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Janka Honíšková

Majster Slovenska, 2x  prvá vicemajsterka sveta vo výkone. Niekoľkonásobná reprezentantka na Majstrovstvách sveta vo výkone psov. Úspešne zložených 30 skúšok z výkonu. 30 rokov  aktívnej výcvikárskej činnosti. Rozhodkyňa pre posudzovanie výkonu psov.

Bc. Marek Lenárd

3x  majster Slovenska vo výkone psov, vice-majster sveta vo výkone psov. Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Úspešne zložených viac ako 30 skúšok z výkonu. Viac ako 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Milan Sobolič

Majster  Slovenska vo výkone psov. Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne zložených 60 skúšok z výkonu. Viac ako 40 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Rudolf Danek

Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne zložených viac ako 90 skúšok. Viac ako 40 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Viliam Koberčík

Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Úspešne zložených viac ako 70 skúšok z výkonu. Viac ako 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Marta Majtásová

4x Majster Slovenska vo výkone psov. Niekoľkonásobná reprezentantka  Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Rozhodkyňa  pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne zložených viac ako 80 skúšok. 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Mgr. Juraj Štaudinger

Viac ako 30 rokov aktívnej výcvikárskej a chovateľskej činnosti. Rozhodca pre posudzovanie exteriéru a výkonu psov. Viac ako 50 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu. Majster Európy  a vice – majster Európy.

Bc. Jozef Adamuščin

Majster sveta vo výkone psov 2013, 4 x majster Slovenska vo výkone psov. Vice- majster súťaže Universalsieger WUSV 2011. Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne zložených 80 skúšok z výkonu, 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Ing. Pavel Tamáši

Majster sveta vo výkone IDC 2009. Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Úspešne zložených 30 skúšok z výkonu. 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

JUDr. Peter Vačok

V rokoch 1999 až 2008 prezident Zväzu športovej kynológie SR. Svojim prístupom sa výrazne zasadil o jeho konsolidáciu. Niekoľkonásobný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Úspešne zložených 30 skúšok z výkonu. Niekoľko desiatok rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Ján Tóth

Viacročný tréner štátnej kynologickej reprezentácie Slovenskej republiky. Po roku 1990 sa zásadným spôsobom zasadil o rozvoj Slovenskej športovej kynológie. Reprezentant Slovenskej republiky. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Niekoľko desiatok rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Jaroslav Vnenčák

2. miesto na Majstrovstvách sveta vo výkone psov WUSV 2012. Niekoľkonásobný reprezentant SR na majstrovstvách sveta vo výkone psov. Niekoľko desiatok rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Milan Kadlecaj

Viac ako 40 rokov aktívnej kynologickej činnosti. Rozhodca pre posudzovanie výkonu a exteriéru psov. Je zakladateľom záchranárskej kynológie na Slovensku. Viac ako 30 úspešne absolvovaných skúšok z výkonu.

Ing. Štefan Hamerlík

Majster Slovenska vo výkone psov. Viacnásobný majster Slovenska vo výkone psov v záchranárskej kynológii. Reprezentant Slovenska v záchranárskej kynológii. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov. Úspešne absolvovaných viac ako 60 skúšok z výkonu, 40 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti.

Viliam Ružička

30 rokov aktívnej kynologickej činnosti. Viac ako 40 skúšok z výkonu. Rozhodca pre posudzovanie výkonu psov.

KATEGÓRIA CHOV
Ľudmila Fintorová, akademická sochárka

Chovateľka dalmatínskych psov viac ako 40 rokov. Odchovala 3 x Európsky víťaz, 9x Interšampión, 23 národných a klubových šampiónov. Jej chovateľská stanica Plum Pudding výrazne ovplyvnila chov dalmatíncov v celej Európe.

Milan Šedík

Zakladajúci člen a čestný predseda KCHT a F. Významný chovateľ foxteriérov hrubosrstých a českých teriérov. Chovateľská stanica Tornádo založená v r. 1960. Odchoval 10 interšampiónov, 27 národných šampiónov, 1 medzinárodný šampión práce a 2 x svetový víťaz.

MVDr. Gabriela Ridarčíková

Mimoriadne výsledky v chove plemena doberman. Vo svojej chovateľskej stanici z Tomky odchovala takmer 50 medzinárodných a národných šampiónov. Významnou mierou sa zaslúžila o rozvoj slovenskej kynológie a SKJ. Dlhoročná posudzovateľka exteriéru. Mimoriadne sa zaslúžila o konsolidáciu zboru rozhodcov SKJ.

MUDr. Eva Špaldoňová

Za celoživotné dielo pre plemeno nemecký boxer a za odchovaných špičkových jedincov v chovateľskej stanici zo Suotempore. Za propagáciu slovenskej kynológie a aktívny podiel pri organizácii prvej medzinárodnej výstavy psov v Nitre.

Imrich Sopko

Za mimoriadne výsledky v chove plemena nemecký boxer a čivava. Aktivitou chovateľskej stanice IM-KA sa zaslúžil o rozvoj týchto plemien. Za celoživotné aktívne pôsobenie v Slovenskom boxer klube.

Vlastislav a Iveta Vojtekovci

Za mimoriadne výsledky v chove a výstavníctve plemena afgánsky chrt. Za aktívne pôsobenie v Klube chovateľov chrtov. Chovateľská stanica Gandamak významne ovplyvnila chov tohto plemena v Európe. Odchovali: 3x svetový víťaz, 1x svetový víťaz mladých, 6x európsky víťaz, 66x medzinárodný šampión. Ich odchovy dosiahli celkovo 365 titulov národných šampiónov z 31 štátov sveta.

Ján Sudimák

Viac ako 30 rokov aktívnej chovateľskej činnosti v plemene nemecký ovčiak. Odchoval 2 vicemajstrov sveta a majstrov rôznych krajín. 30 rokov aktívnej výcvikárskej činnosti. Úspešne zložil viac ako 80 skúšok z výkonu. 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska. Rozhodca pre posudzovanie výkonu a exteriéru psov.

Albín Majsniar

30 rokov chovateľskej činnosti v plemene nemecký ovčiak a aktívnej kynologickej činnosti. So svojimi psami dosiahol ocenenie VA viac ako 40 x  krát vo viacerých krajinách sveta.

Mgr. Ivan Kočajda

Viac ako 30 rokov chovateľskej činnosti v plemene nemecký ovčiak a aktívnej kynologickej činnosti. So svojimi psami dosiahol viac ako 40x ocenenie VA vo viacerých krajinách sveta. Úspešne absolvoval viac ako 30 skúšok z výkonu psov.

KATEGÓRIA VÝSTAVNÍCTVO
Bc. Viera Janeková

Viac ako 30 rokov aktívnej výstavníckej činnosti. Chovateľka  welsh springeršpanielov. V chovateľskej stanici Jankina záhrada odchovala okrem iného aj 3 svetových víťazov a 9 európskych víťazov.

KATEGÓRIA MIMORIADNÉ OCENENIE
František Rosík
Ing. Karel Hartl

Spolutvorcovia nášho národného plemena československý vlčiak. Významnou mierou sa zaslúžili o vznik a rozvoj tohto plemena.

Dušan Barlík

Zakladateľ  a vedúci plemennej knihy Zväzu drobnochovateľov na Slovensku. Významne sa zaslúžil o rozvoj chovu plemena slovenský čuvač. Vydal knihu Slovenský čuvač, ktorá prispela k propagácii nášho národného plemena.

Tibor Havelka

Za mimoriadny prínos pre chov a rozvoj organizovanej kynológie. Za dlhoročné pôsobenie vo funkcii rozhodcu exteriéru. Za šírenie osvety a propagácie čistokrvného chovu psov.

Bedrich Meszároš

Za celoživotné dielo v prospech  kynológie,  rozvoj chovu slovenských čuvačov a pôsobenie vo funkcii rozhodcu exteriéru.

Milan Benkovský

Za mimoriadny prínos pre chov a rozvoj viacerých plemien v rámci Slovenska. Za pôsobenie vo funkcii rozhodcu  a šírenie dobrého mena SKJ.

 

Jozef Šuster, Foto: www.doggphoto.eu, a Mgr. Peter Nevolný

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 12/2013