Skúšky chovnosti Klubu chovateľov hrubosrstých stavačov 3. 10. 2015

(KR 10/2015)

Holíč

Dňa 3. októbra 2015 usporiadal Klub chovateľov hrubosrstých stavačov v revíri PS Bažant Holíč Chovné jesenné skúšky stavačov. Bolo na nich prihlásených jedenásť psíkov. Zúčastnilo sa desať vo dvoch skupinách. Náročnosť skúšok, ako aj nepríjemné počasie, preverili psíkov, čo potvrdzuje aj výsledková listina. V I. cene skončili štyria jedinci, v II. cene štyria, a dvaja neobstáli.
Zľava: Ing. Pavel Dynka, Ján Šiška, Štefan Holényi

V revíri dobre zazverenom malou zverou náročne, ale objektívne, posudzovali rozhodcovia Pavol Jánsky, Ján Juriga aIng. Marek Tuška pod vedením hlavného rozhodcu a súčasne predsedu KCHHS, Ladislava Józsa.

Najlepším výkonom sa prezentovala sučka Lara z Plzínu, vedená Jánom Šiškom, druhá v poradí skončila Edy Wiwar, vedená Ing. Pavol Dynkom, a tretí skončil psík Alfonz von Holstef, vedený Štefanom Holényim.

Hlavný rozhodca Ladislav Józsa na záver skúšok zhodnotil prípravu psíkov a poukázal na nedostatky, ktoré sa u niektorých psíkov prejavili počas skúšok. Menom KCHHS poďakoval za dobrú prípravu a organizáciu skúšok PS Bažant Holíč.

Zľava: tajomník PS Bažant Holíč MVDr. Ľudovít Lašák, rozhodcovia Ing. Marek Tuška, Ladislav Józsa, Ján Juriga, Pavol Jánsky

JUDr. Ivan Dujka, Predseda DR KCHHS

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 10/2015