Seminár na Plutve

(KR 1/2011)

V dňoch 26. – 28. 11. 2010  kynologicky klub Turčianske Kľačany, zorganizoval seminár s praktickou výučbou vypracovania pachových prác (stôp) a poslušnosti. Seminár sa uskutočnil v príjemnom prostredí Malej Fatry v rekreačnom zariadení v areáli Plutva v obci Sučany pri Martine.

Psovod Denis Soldán, pes Arny bez PP
Psovod Lubomír Řehák, pes Laky Kozlíkov dvor

Lektorom a erudovaným garantom predmetného semináru bol pán Rudolf Danek zo Žiliny, ktorý je registrovaným rozhodcom v ZŠK. Prvý deň pobytu bol využitý na výmenu osobných skúseností účastníkov semináru a zoznámenia sa s prostredím. V druhý deň pán Rudolf Danek na základe požiadaviek účastníkov namodeloval viacero postupov správnej výchovy psov  v oblasti vypracovania pachových prác.

V popoludňajších hodinách svoje teoretické poznatky pod prísnou kontrolou lektora predvádzali psovodi so psami priamo v teréne. Večerná plodná diskusia bola ukončená v neskorých nočných hodinách.

Pes Atos z Malej Fatry

Tretí deň školiteľ vysvetľoval význam individuálneho prístupu k výchove psa k poslušnosti.

Každý z účastníkov mal možnosť vypočuť si odpoveď na svoje otázky, týkajúce sa výchovy svojich psov. Na záver boli v praxi predvedené správne postupy pri odstraňovaní nedostatkov vo výchove poslušnosti jednotlivých psov.

Vyše 35 účastníkov poďakovalo lektorovi za odvedenú prácu, organizátorom podujatia za pekné prostredie a kvalitnú stravu a taktiež prejavili záujem o podobné školenie v danom prostredí v jarnom období, aby mohli konfrontovať, ako využili nadobudnuté znalosti z tohto seminára.

Organizačný výbor

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2011