Samojed (2)

(KR 2/2015)

V predchádzajúcom  vydaní Kynologickej revue sme si predstavili  vzhľad, dočítali sme sa o  histórii i využití plemena, ktoré si neustále získava obľubu kynologickej i laickej verejnosti.

 

SAMOJED: Energický a dávajúci energiu — canisterapia

Samojed je svojou povahou, oddanosťou ľuďom a absolútnou láskou k celému svetu jednoznačne predurčený naúlohu terapeuta — liečiteľa. Už len ich prítomnosť má obrovský dar pomáhať.Veľmi pozitívne v CTpôsobí vždy optimistický prístup samojeda k životu (neustále sa usmieva).

U detí samojed uspokojuje ich citové potreby, umožňuje rozvinúť potrebu telesného kontaktu a nežnosti prostredníctvom hier, maznania a hladenia. Rozvíja detskú fantáziu. Keďže pes nie je „dospelý“, funguje, akoby bol súrodenec, teda niekto, kto je schopný dieťaťuporozumieť. Pre postihnuté deti i starších ľudí je vždy usmievavý samojed obrovským zdrojom pozitívnej energie, podnetom k pohybu a učiteľom komunikácie (napríklad v oblasti fyzioterapie a logopédie). Umožňuje im rozvíjať svoje schopnosti fyzické i duševné tým, že sa oňho starajú, vychovávajú ho, češú, kŕmia, hladia. Snaha pohladiť psíka či dať mu odmenu napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, privolať, či dať mu povel napomáha rozvoju komunikatívnosti. Samojed je pre týchto ľudí spojovníkom s vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom.

Prvým samojedom, ktorý úspešne zložil skúšky povahy a aktívne pracoval v CT, bol v roku 2003 pes Kevin Kartuš. Neskôr jeho príklad nasledovali ďalší samojedi a do súčasnosti skúšky povahy na Slovensku zložilo viac ako 30 samojedov, z ktorých viac ako polovica úspešne aktívne pracuje v rôznych oblastiach CT na Slovensku.

SAMOJED: Dnes rovnako ako pred tisícročiami — história chovu na Slovensku

Prvý samojed, s ktorým sme sa mohli stretnúť v pražských uliciach v roku 1978, bol doslova a do písmena celebritou. Volal sa Igor Stella Prague a do ČSSR si ho ako dar od svojich amerických fanúšikov doviezla pani Eva Bosáková, slávna česká gymnastka. Ako sa vraví, kto mal raz samojeda, nezostane iba pri jednom, a tak bol na prvej klubovej výstave severských psov 8. 4. 1984v Prahe predstavený ďalší samojed pani Bosákovej – Igor II, a takisto sučka Dája Golden Journey, ktorú doviezol pán Z. Kohl (neskôr chov. st. Eskimokou) z USA. Na jeseň v roku 1985 bola Dája nakrytá rakúskym psom A-Malschik Ngasan a z tohto spojenia sa narodilo 11. 1. 1986 sedem šteniatok v chovateľskej stanici Eskymokou, ktoré môžeme považovať za historicky prvý vrh samojedov u nás.

Na Slovensku sa chov samojedov začal v rokoch 1990 – 1991. Prvé sučky si z Čiech doviezli MVDr. Tatiana Červenková (chov. st. Biely Úsmev), MVDr. Pribula (chov. st. Astig) a Atilla Tászli (chov. st. Kartuš). Prvé vrhy samojedského psa na Slovensku sa narodili v roku 1993. Počet vrhov na Slovensku bol v počiatočnom období stabilizovaný, ako záprahový severský pes bol spolu s husky a malamutom veľmi populárny.

Veľmi úspešní, a to aj v zahraničnej konkurencii, boli vždy psíci z chov.st. pána Tászliho — KARTUŠ, ktorý neváhal importovať kvalitné jedince a kryť v zahraničí, čo sa odrazilo na vysokej kvalite jeho odchovov. Od roku 1995 do roku 2002 bolo v PK SKJ zapísaných 173 jedincov. Ich skutočný počet bol však určite vyšší, lebo nemáme informácie o chove z rokov 1993 – 1995.

Šteniatko na výstave

Popularita severských plemien, hlavne samojedov, neskôr rapídne klesala. Od roku 1998 bol počet vrhov veľmi malý a neustále klesal až do roku 2000, kedy skončil na nule. Boli zrušené takmer všetky chovateľské stanice. Plemeno samojed sa zaradilo medzi málopočetné plemená, počet jedincov na výstavách bol minimálny.

Až v roku 2000 a 2001 boli importované jedince, ktoré sa aktívne začali vystavovať: z Fínska a z ČR (chov. st. Yoshi and us, Ing. Flierová), z ČR (M. Gorčová), z Maďarska (L. Staníková).P. Čavojský importoval dvoch psíkov z ČR. Týchto pár nadšencov tvorilo „partičku samojedárov“, ktorá sa pravidelne stretávala na výstavách. V roku 2002 boli na Slovensku už len dve aktívne chovateľské stanice – Od Chvojnice (pán Mertel, chovná sučka Larissa Divoký Západ) a Yoshi and us (J. Fulierová + M. Žampach, chovná sučka Humoresque Snowy Xamba a neskôr jej dcéry).

Narastajúci dopyt po šteniatkach na Slovensku tieto chovateľské stanice nestačili pokryť,a tak sa k nám importovali jedince prevažne z Čiech, Maďarska a Poľska. Počet priaznivcov plemena v nasledujúcich rokoch stúpa a počty vrhov sa stabilizujú na 2 – 4 ročne, pričom sa stále importujú kvalitné jedince. Pozitívny je aj ohlas na kvalitu prvých odchovov, mnoho jedincov sa takisto exportuje. Vznikajú nové chovateľské stanice: Ketty Kelly (Ing.Rastislav Pavla), Biela Radosť (Pavol Pangrác), Snowy Katanga (Jozef Ondruška), avšak počet členov – samojedárov, v Slovenskom klube chovateľov psov severských plemien (SKChPSP) je stále veľmi nízky – len 13. A preto snaha o  znovuoživenie plemena vrcholí v roku 2006 založením samostatného Samojed Klubu Slovensko (SKS).

Cieľom SKS je predovšetkým rozširovať „fanklub“ samojedov na Slovensku, všemožne pomáhať chovateľom a majiteľom samojedov fungujúcim chovateľským servisom, zastrešovať a riadiť chov samojedov na Slovensku vzhľadom na štandard plemena, jeho povahu, zdravie a pôvodné využitie (bonitácie a podmienky riadeného chovu), organizovať rôzne akcie pre chovateľov, majiteľov a priaznivcov samojedov (nielen 2-3 výstavy ročne, ale aj športové súťaže, samojedie tábory, deň samojedov, prednášky, zvody mladých jedincov, prezentácie atď.), pomáhať „nechceným“ či strateným samojedom nájsť si nový domov – systém Samoyed Rescue, spolupracovať so zahraničnými samojed klubmi, snažiť sa, aby samojed zostal takým, aký už celé tisícročia je: zdravý, silný, krásny, usmievavý,a teda urobiť všetko, čo bude v našich silách, pre dobro samojedov. Veď mottom nášho klubu je „Samojed Klub Slovensko – z lásky k samojedom.“

…vhodné plemeno k deťom

Aktivity SKS sú zamerané na výhody členov, bez ktorých by žiaden klub nemohol existovať:
časopis SAMMY NEWS, Spravodaj Samojed Klubu Slovensko, vychádza 2-krát ročne a je pre všetkých členov SKS zadarmo vrámci členského. Sammy News je informačný časopis pre chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemena samojed,
ROČENKA SKS – špeciálny časopis, ročný prehľad aktivít Samojed Klubu Slovensko a všetkých výsledkov výstav za daný rok, vychádza raz ročne,
SAMOJEDSKÁ KNIŽNICA – požičiavanie kníh a časopisov pre členov samojed klubu, bez poplatkov, len v prípade zaslania knižky či časopisu poštou úhrada poštovného (dobierka),
OBCHODÍK SKS plný samojedských suvenírov, väčšina z nich sú ručné práce členov SKS,
INZERCIA je pre členov SKS zadarmo na našich stránkach, v zpravodajoch a v Katalógoch výstav organizovaných SKS,
webové stránky klubu (www.samojed-klub.sk) obsahujú všetky potrebné a aktuálne informácie o SKS, samojedoch, akciách… takisto je to databáza samojedov, fórum, fotogaléria, zoznam chovateľov a chovných psov, a medzinárodná stránka Samoyeds Without Borders (www.swb.samojed-klub.sk) je tu na diskusiu a výmenu poznatkov s chovateľmi a odborníkmi z celého sveta,
SKS organizuje 3 VÝSTAVY ročne, 1 klubovú výstavu a 2 špeciálne výstavy, tradične sa jedna koná na západnom, jedna na strednom a jedna na východnom Slovensku, 2 sú so zadávaním CAC, CC a jedna so zadávaním CC. Na tieto výstavy sa snažíme aspoň 1x ročne pozývať zahraničných rozhodcov – odborníkov na plemeno,
SAMOJEDSKÝ TÁBOR je celovíkendové stretnutie našej veľkej samojedskej rodiny, plné súťaží, hier, posedení a dobrej nálady,
DEŇ SAMOJEDOV sa organizuje už takmer 10 rokov popri Klubovej výstave, je venovaný takisto súťažiam a hrám, tradičná je súťaž o naj fotku a samojedský karneval,
ŠPORTOVÉ PRETEKY organizujeme 2-krát ročne popri výstavách alebo na táboroch, sú to preteky v záprahoch na suchu: vozíky, bikejoring, canicross, scooter, detské preteky,
AGILITY, poslušnosť a prvky tanca so psom sú takisto tradičné súťaže popri tábore či výstavách,
CANISTERAPIA – SKS má členku výboru zodpovednú sa práce a rozvoj činnosti v canisterapii, táto orgazuje prednášky, školenia a skúšky v canisterapii,
KLUBOVÉ SÚŤAŽE sú súťaže pre vystavovateľov, zbierajú sa CC (Club Certificate) kartičky – Klubový šampión, alebo sa spočítavajú body za jednotlivé umiestnenia – Samojed roka,
ZDRAVOTNÝ FOND Humoresque snowy Xamby vedie databázu RTG DBK vyšetrení, vyšetrení očí, bonitačných kódov a databázu príčin úmrtí a chorôb samojedov v majetku členov SKS, organizuje prednášky veterinárov, čiastočne hradí nákladné operácie alebo liečbu samojedov v majetku členov SKS.

Samojedský úsmev
Klubová výstava Skalica

Samojed Klub Slovensko má v súčasnosti viac ako 130 členov zo Slovenska, ČR, Poľska, Slovinska, Chorvátska, Anglicka, Fínska, Talianska, Ruska, Maďarska, Francúzska, Belgicka, Holandska, Lotyšska, Rakúska a Estónska.

Od vzniku v roku 2006 sa na Slovensko importovalo 11 samojedov, a exportovalo sa ich viac ako 60 do krajín celého sveta. V  krátkom období štyroch rokov sa chov strojnásobil: existuje 12 chovateľských staníc, bolo registrovaných viac ako 100 narodených v šteniatok v 16 vrhoch, bolo uchovnených neuveriteľných 38 jedincov. Vznikli ďalšie chovateľské stanice: ZMYSEL ŽIVOTA (Bc. Martina Michalková), SNEŽNÁ LABKA (Andrea Okošová), SUNSHINING (Pavol Krňan), XSARA’S HOPE (Emília a Branislav Múdry), SEMIHO ÚSMEV  (Magdaléna Šomodiová), CARPATHIAN WHITE SMILE (Ing.Petra a Martin Henčeloví), SNOW BEAUTY (Mgr.Dana Gajdošová), a žiadosť o chovateľskú stanicu je v riešení u ďalších troch majiteľov samojedov.

kurz „spriadanie samojedskej srsti“

Rozvoj plemena v tak krátkom čase je jednoducho úžasný! Vynikajúce sú aj zdravotné výsledky slovenských odchovov v sledovaných oblastiach DBK a vyšetreniach očí a genetického vyšetrenia XL-PRA. Navyše, samojedi zo Slovenska majú vo svete skutočne vynikajúce meno, sú synonymom kvality a náš klub je považovaný za jeden z najlepších samojed klubov na svete. Napomohla k tomu obrovská propagácia SKS a slovenského chovu všeobecne, ako aj významná akcia, ktorú SKS v roku 2009 zorganizoval.

Išlo o celosvetovú akciu s názvom 2nd World Samoyed Meeting a konalo sa popri WDS Bratislava. Náš klub čakali 4 významné dni 2.Svetového Stretnutia Samojedov a Svetovej konferencie o samojedoch na Kamennom Mlyne. Ujali sme sa tejto myšlienky 9 rokov po 1. Svetovom Stretnutí a Konferencii, pracovali sme na organizácii a propagácii celej akcie takmer 3 roky a do Bratislavy sa preto vybral celý samojedský svet: viac ako 300 účastníkov z 28 krajín celého sveta, 9 oficiálne participujúcich samojed klubov, 5 prihliadajúcich klubov, 91 vystavovateľov a takmer 200 usmievavých samojedov. Jednalo sa o najväčšiu „samojedskú“ akciu v Európe. A najväčším úspechom bolo určite jej pokračovanie: v poradí tretie Svetové Stretnutie Samojedov sa uskutočnilo v roku 2012 v Anglicku, kde sa zástupcovia nášho klubu zúčastnili a reprezentovali SKS. Budúci rok sa uskutoční v poradí štvrté stretnutie v Austrálii. Výbor SKS a jeho členovia sa tešia na organizáciu piateho alebo šiesteho stretnutia opäť na Slovensku.

Nie je možné spomenúť všetkých úžasných ľudí, ktorí sa na Slovensku samojedom venujú, a nemyslím tým len chovu, ale aj rôznym športom, canisterapiii, výstavám…, alebo ich len nekonečne ľúbia ako členov svojej rozšírenej rodiny – sú ch desiatky… Im patrí moje najväčšie poďakovanie za podporu a pomoc.

Samojedská rodina

Ľudia, ktorí po tisícročia tvorili históriu chovu samojedov, tí, ktorí sa v minulosti zaľúbili do tohto úžasného plemena a predstavili ho „modernému svetu“, preniesli svojou snahou a chovateľskou prácou lásku a zodpovednosť k samojedom aj na nás – ichterajších majiteľov, chovateľov a milovníkov. A je teraz na nás, aby sme úspešne pokračovali v ceste za nikdy nekončiacim samojedským úsmevom, aby SAMOJED zostal samostatný a nezávislý, absolútne krásny, mnohonásobne využiteľný, ojedinelýa v psej ríši absolútne jedinečný, energickýa dávajúci energiu – dnes a predovšetkým zajtra – rovnako ako pred tisícročiami.

Ing. Jana Fulierová
referent pre šport a canisterapiu

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 2/2015