Prvá klubová výstava Bullmastiff klubu SK v Mošovciach 2016

(KR 4/2016)

alebo Ako BULLMASTIFF na Slovensku spája a utužuje priateľstvá

Každý, kto chová a miluje svoje plemeno, robí všetko pre jeho rozvoj a pre to, aby sa mu čo najlepšie darilo. Jedným zo spôsobov je jeho propagovanie a prezentovanie, a to na seba môže brať rôzne formy. Najlepšie však sú osobné stretnutia a kto iný by mal lákať nových priaznivcov než ten, koho sa to výsostne dotýka? U nás je to samotný majestátny BULLMASTIFF.

Po viacerých analýzach, prieskumoch a konzultáciách sme sa v našom klube rozhodli poňať naše aktivity netradične, a to vytváraním rodinnej atmosféry. Robiť pre vás a nás všetko, čo má zmysel, a popritom odbúravať mýty o tom, že chovateľský klub má za úlohu len riadiť chov zastrešujúcich plemien, nariaďovať chovateľom, čo môžu, a čo nie. Moje dlhoročné fungovanie v rôznych kluboch a spolupodieľanie sa na organizovaní rôznych kynologických akcií ma naučilo byť voči všetkým, ktorí sa ich rozhodli zúčastniť (a či sa už poznáme roky, alebo vôbec), ústretový, počúvať kladné, ale aj záporné reakcie a hlavne komunikovať. Mať voči všetkým úctu a hlavne ľudí spájať a pri sporoch hľadať riešenia, ktoré sú pre väčšinu akceptovateľné, nešíriť nevraživosť a nepodporovať negatívne nálady. Toto všetko sa pokúsime robiť u nás, v našom mladom klube, ktorý oficiálne zastrešil plemeno bullmastiff len nedávno – 14. 8. 2015.

Najúspešnejší výstavný bullmastiff za rok 2016: ANNABELL BULL ROSANELA, majiteľ: rodina Rosinová
Najkrajší mladší dorast: BIG BOY NIGHT SENTRY, majiteľ: Tibor Erdélyi
Najkrajší dorast: ALI´THE GREATEST, majiteľ: Alena Častulíková
Klubový víťaz pes: SOTARBACKENS DYN-OH-MITE, majiteľ: Gyula Kózel
Klubový víťaz mladých pes: ALPHA THE EXEMPLAR, majiteľ: Dóra Takács

Naša úplne prvá klubová akcia prebehla ešte minulý rok. No hlavným podujatím, na ktoré sme sa zamerali, bola prvá Klubová výstava, ktorú sme si naplánovali na posledný aprílový deň, a miesto konania sme vybrali v srdci Slovenska a takmer v strede Európy (ktorý je na Kremnických Baniach vzdialených cca 20km) – v obci Mošovce. Mošovce majú skutočne jedinečné okolie. Komplex historických alejí a zelene vytvára esteticky pôsobivú mozaikovito rozčlenenú krajinu, citlivo nadväzujúcu na lesné komplexy Veľkej Fatry s vrcholmi TlstouOstrou a Drienkom.

A po vrchole Drienok je pomenovaný aj rekreačný areál, ktorý spĺňal všetky naše požiadavky pre organizáciu klubovej výstavy. Stali sme sa spoluorganizátormi jednej veľkej víkendovej akcie. Tá okrem našej výstavy zahŕňala aj Klubovú výstavu severských a japonských plemien psov, zastrešenú Slovenským klubom severských a japonských plemien, 1 kolo Slovenského pohára vo weight pullingu a prvý ročník Agility pretekov v Mošovciach, ktoré organizoval Športový klub Severan.

Klubový víťaz suka: SAFETY OF FLATLAND ZAFIRAH, majiteľ: Gyula Kózel
Najkrajší veterán: FATYMA NADĚJE ZE ZVOLE, majiteľ: Monika Bangoura
Klubový víťaz mladých suka: ASHRA ALGINO-BULL, majiteľ: JUDr. Jana Dvorecká
Najkrajší pár: ALI´THE GREATEST&GINI MADBULL FARM, majiteľ: Alena Častulíková

Neoficiálny začiatok akcie bol stanovený už na piatok večer. Zahájila sa večernou zábavou, kde predviedla svoje umelecké výkony country skupina Pengagi, ktorá vydržala hrať až do skorého rána. Po úžasnej zábave nás v sobotu čakalo hlavné podujatie, a to prvá klubová výstava BULLMASTIFF KLUBU SK, na ktorú prijal pozvanie posudzovať renomovaný rozhodca, uznávaný odborník na bullmastiffov, pán Shaun Watson pôvodom z Anglicka, no momentálne žijúci na Cypre, ktorý posudzoval už na piatich svetových kontinentoch.

Víkend je už za nami a mali by ho aj patrične zrekapitulovať. To, čo som ja osobne počas neho prežil, sa mi na trvalo vryje do pamäti, a to len v dobrom slova zmysle. Nádherná a podľa ohlasov aj úspešná a vydarená prvá klubová výstava BULLMASTIFF KLUBU SK bola akciou, aká sa nezažíva často. Toľko výborne naladených priaznivcov tohto nádherného plemena na jednom mieste asi len tak ľahko nenájdete. Mal som dojem, že rivalita zostala niekde bokom a každý si vychutnával atmosféru výstavy. Neviem, čím to bolo, ale cítil som, že sme jedna veľká rodina.

Najkrajšia chovateľská skupina: SAFETY OF FLATLAND, majiteľ: GyulaKózel
Najkrajší jedinec z triedy čestnej: SAFETY OF FLATLAND TRINITY, majiteľ: Gyula Kózel
Súťaž Dieťa a pes

Už celkový počet 163 prihlásených jedincov, z toho 56 bullmastiffov, nám naznačoval, že sa bude na čo pozerať, a nemýlili sme sa. Mňa osobne najviac zaujímali šteniatka a dorastenci, ktoré svojím typickým šteniatkovským prejavom zabávali všetkých okolo počas prezentovania v kruhu, ale aj mimo neho. Zhodnotili sme, že takáto propagácia a podpora plemena prostredníctvom šteniatok a dorastencov sa nám oplatila – myslíme si, že oslobodiť členov klubu od poplatkov za tieto triedy bol super nápad.

Počas celej akcie sme sa snažili čo najviac s vami komunikovať a hlavne počúvať, čo bolo na akcii pekné, a čo by sa dalo vylepšiť. Jasné, že sa nájdu drobné chybičky, no správnym prístupom sa budeme snažiť ich odstrániť.

Na záver výstavy bol vyhlásený najúspešnejší výstavný Bullmastiff za rok 2016. Musím touto cestou poďakovať pánovi rozhodcovi Shaunovi Watsnovi za precízne posúdenie každého jedného jedinca, za obsiahle posudky, ktoré boli vpisované priamo do diplomov s nádhernou grafikou.

Veľkú zásluhu na hladkom priebehu celej akcie mal náš profesionálny personál, ktorý pracoval, ako švajčiarske hodinky. Veľká vďaka Ate Paulovičovej, Veronike Bazsóvej, Eve Pastuchovej a Kristíne Abeid za perfekte zvládnutú prácu. Veľkú zásluhu na predpríprave výstavy majú Jana Palková, Dominika Cagaňová, Erika Štefániková, Róbert Štefánik, rodina Rosinová, Gejza Tarr a náš osobný šofér Jakub Červeň.

Poďakovanie patrí i našim priateľom z klubu SKSJP – Ondrejovi ŠulkoviZuzane MikolkovejDenise Pečar, Ivete Hreusovej za pomoc, riaditeľovi výstavy Ing. Jaroslavovi Matyášovi za odbornú pomoc a v neposlednom rade všetkým vám, zúčastneným, či už aktívne v kruhu, alebo ako divákom. Toľko ľudí na jednom mieste Mošovce nezažívajú často. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.

Výsledky:
Najkrajší mladší dorast: BIG BOY NIGHT SENTRY, majiteľ: Tibor Erdélyi
Najkrajší dorast: ALI´THE GREATEST, majiteľ: Alena Častulíková
Klubový víťaz mladých pes: ALPHA THE EXEMPLAR, majiteľ: Dóra Takács
Klubový víťaz mladých suka: ASHRA ALGINO-BULL, majiteľ: JUDr. Jana Dvorecká
Klubový víťaz pes: SOTARBACKENS DYN-OH-MITE, majiteľ: Gyula Kózel
Klubový víťaz suka: SAFETY OF FLATLAND ZAFIRAH, majiteľ: Gyula Kózel
Klubový víťaz veteránov suka: FATYMA NADĚJE ZE ZVOLE, majiteľ: Monika Bangoura
Najkrajší veterán: FATYMA NADĚJE ZE ZVOLE, majiteľ: Monika Bangoura
Najkrajší pár: ALI´THE GREATEST & GINI MADBULL FARM, majiteľ: Alena Častulíková
Najkrajšia chovateľská skupina: SAFETY OF FLATLAND, majiteľ: Gyula Kózel
Najkrajší jedinec z triedy čestnej: SAFETY OF FLATLAND TRINITY, majiteľ: Gyula Kózel
JUNIOR BOB: ALPHA THE EXEMPLAR, majiteľ: Dóra Takács
BOS: SAFETY OF FLATLAND ZAFIRAH, majiteľ: Gyula Kózel
BOB: SOTARBACKENS DYN-OH-MITE, majiteľ: Gyula Kózel
Najúspešnejší výstavný bullmastiff za rok 2016: ANNABELL BULL ROSANELA, majiteľ: rodina Rosinová

Ďakujeme za super fotodokumentáciu, Monika Bangoura.

Martin Šipkovský
Predseda predstavenstva BULLMASTIFF KLUBU SK.

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 4/2016