Otvorené Majstrovstvá SR malých plemien a kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ

(KR 5/2016)

V sobotu 7. 5. 2016 sa uskutočnili otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky malých plemien a zároveň Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ na Kynologickom cvičisku KYNOLÓGIA JABLONICA.

Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ – Víťazi BH-SK

Na tejto akcii sa súťažilo v dvoch súťažných kategóriách a to  na Majstrovstvách SR malých plemien podľa SMP 1 = Skúška malých plemien 1. stupňa a na Kynologických pretekoch podľa BH-SK = Skúška doprovodného psa.
Celkovo bolo 10 súťažiacich, z toho dve súťažiace k nám zavítali z Českej republiky.
Pán rozhodca Milan Kadlecaj posudzoval výkony psíkov. Súťažiaci mohli v každej disciplíne získať až 100 bodov, pričom rozhodca prizeral na každý detail. Figurant bol Lukáš Čurilla. Súťažiaci boli odmenení veľkým množstvom krásnych a  hodnotných cien.

M SR MP – Alena Kučerová a TAMIR z Roznetu
M SR MP – Daniela Chrenková a ANETKA Danky dog
M SR MP – Ing. Zuzana Rozová a REBEL AMIS z Roznetu

Výsledky majstrovstiev boli nasledovné:
1. miesto – Ing. Zuzana Rozová /CZ/ s (MB) REBEL AMIS z Roznetu (290 b.)
2. miesto + MAJSTER SR MALÝCH PLEMIEN – MVDr. Ján Hamerlík s (MB) ILEX Malé uško (286 b.)
3. miesto – Daniela Chrenková s (MB) REBECA z Šardanu (265 b.)
4. miesto – RNDr. Jana Hamerlíková s (MB) GINA Malé uško (265 b.)
5. miesto – Terézia Zonová s (MB) HAIDY Malé uško (255 b.)
6. miesto – Alena Kučerová /CZ/ s (MB) TAMIR z Roznetu (249 b.)
7. miesto – Daniela Chrenková s (MB) ANETKA Danky dog (183 b.)

Najlepšia stopa (100 b.) a Najlepšie špeciálne cviky (100 b.) – MVDr. Ján Hamerlík s ILEX Malé uško. Najlepšia poslušnosť (96 b.) – Ing. Zuzana Rozová s REBEL AMIS z Roznetu. Za týmito výkonmi stojí neskutočné množstvo kvalitnej prípravy a precíznych tréningov, za čo im patrí veľký obdiv.

M SR MP – MVDr. Ján Hamerlík a ILEX Malé uško – Špeciálne cviky (vyhľadávanie predmetov)
M SR MP -GINA Malé uško – Špeciálne cviky (rozlišovanie predmetov)

Výsledky kynologických pretekov boli nasledovné:
1. miesto – MUDr. Jana Danková s (RTW) BADY,
2. miesto – Štefan Jahelka s (LR) BERNARD,
3. miesto – Jana Kováčiková s ICING.

Veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom, organizačnému tímu, sponzorom (MED-ART spol. s.r.o. Nitra, MILKIDOG spol. s.r.o. Bratislava, TEKRO spol. s.r.o. Nitra, Chovateľské potreby Jablonica, Obec Jablonica, Pedečko Senica, COOP JEDNOTA s.d. Senica, a ďalší) a samozrejme pánovi rozhodcovi i figurantovi.

Fotodokumentáciu nájdete na našej web-stránke (www.kynologia-jablonica.sk).

RNDr. Jana Hamerlíková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2016