Národná špeciálna výstava kólií vo Francúzsku – Exposition Nationale d’Elevage 2016

(KR 5/2016)

Vo Francúzsku sa počas posledného aprílového víkendu konal 32.ročník Národnej špeciálnej výstavy kólií. Exposition Nationale d’Elevage (ENE) je jedna z najvýznamnejších a najpočetnejších výstav kólií na svete. Tejto prestížnej výstavy kólií sa tradične zúčastňujú mnohí významní chovatelia kólií z celej Európy. Výsledky výstavy sledujú takmer všetci obdivovatelia dlhosrstých i krátkosrstých kólií v Európe. Organizuje ju Klub priateľov kólií vo Francúzsku – Club des Amis du Colley, založený v roku 1912.

Ch. Inspire Black du Clos de Sea-wind – R. CACS
zľava krátkosrstá kólia: Best champion-Meilleur de race: CH Getro Gibbs Du Clos Des Duchesses, dlhosrstá kólia –sobolia: CACS, BOS, Réserve de Best in Show – More And More Della Buca Delle Fate, dlhosrstá kólia – blue-merle: CACS, BOB, BIS – Just A Lovely Blue Pearl Des Stuarts De Boisbelle.

Už tradične sa koná v malebnom prostredí zámku na Loire – Domaine de Bel-Air v Cerans – Foullerourte. Široké priestranstvo v okolí zámku umožňuje dôstojnú prezentáciu kólií na výstave, ako aj hotelové, apartmánové i karavanové ubytovanie vystavovateľom. Priestory zámku umožňujú celodenné stravovanie pre vystavovateľov, v priľahlých budovách je umožnená kvalitná príprava psov.

Ch. Inspire Black du Clos de Sea-wind – R. CACS s rozhodcom pánom Jean-Claude Larive a majiteľom MVDr. Miroslavom Petríkom

Výstava je organizovaná v dvoch dňoch kvôli početnosti prihlásených jedincov. Tohto roku sa prezentovalo celkom 223 kólií (196 dlhosrstých a 27 krátkosrstých kólií) z 10 krajín – Nemecka, Talianska, Španielska, Ruska, Belgicka, Holandska, Česka, Švajčiarska, Slovenska a samozrejme Francúzska. Spoza kruhu výstavu sledovala aj početná skupina významných chovateľov z Veľkej Británie. Pozvanie na posudzovanie prijali rozhodkyne a významné dlhoročné chovateľky kólie dlhosrstej z Veľkej Británie pani Carolyn Waterhouse a Anne Hollywood a z Francúzska pán Jean-Claude Larive.

More and More Della Buca Delle Fate – výborný 1, CACS, BOS, Réserve de Best in Show, Inspire Black du Clos de Sea-wind – výborný 2, R. CACS

V prvý deň výstavy prebieha individuálne posudzovanie kólií – rozhodca si každého jedinca podrobne posúdi a napíše posudok. Takýto spôsob umožňuje kvalitné a odborné posúdenie jedincov najmä v tak početných triedach, ako bola toho roku trieda otvorená s počtom 55 sučiek a 37 psov.

Individuálne posudzovanie umožňuje vystavovateľom zúčastniť sa paralelne prebiehajúceho programu – Charakterového testu – TAN (Test d’Aptitudes Naturelles ou test de caractère), ako aj pracovných testov – skúšky vlôh pastierskeho psa (CANT: Certificat Aptitudes Naturelle sur Troupeau) a tiež testu CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). V charakterovom teste sa posudzuje komisionálne – socializácia a družnosť, reakcie psa na rôzne podnety – hluk, vozík, schopnosť zvládnuť prekážku, zmenu povrchu, odvolanie – privolanie. Môže sa ho zúčastniť jedinec od 9 mesiaca. Tento test je povinný pre vyšší stupeň chovnosti vo Francúzsku (aspoň pre 3.stupeň (selectionné) zo šesťstupňovej stupnici chovnosti) a usporiadáva sa len na ENE výstave, to znamená 1x ročne. Jedinec musí získať aspoň 10 bodov z celkových 16 bodov. Je zároveň jednou z podmienok pre udelenie titulu Národného šampióna krásy vo Francúzsku.

Ch. Inspire Black du Clos de Sea-wind – R. CACS

Pracovné testy CANT a CSAU sú alternatívnym testom ku Charakterovému testu pre chovnosť jedinca.

V podvečerných hodinách sa začalo slávnostné posudzovanie v triedach šteniat, dorastu a mladých jedincov, ktoré pokračovalo nasledujúci deň v ostatných triedach.

Ch. Inspire Black du Clos de Sea-wind – R. CACS – v kruhu zaujal krásnym pohybom
Trieda otvorená – psy
Trieda otvorená – sučky
Trieda otvorená – sučky

Je zaujímavosťou, že titul CACS získava len jeden pes na výstave spomedzi víťazov tried strednej a otvorenej. Víťaz z triedy šampiónov nemá nárok na získanie titulu CACS. So cťou Slovensko reprezentoval MVDr. Miroslav Petrík so psom z francúzskeho chovu Inspire Black du Clos de Sea-wind „Jamie“ v triede otvorenej, ktorý vzbudil pozornosť mnohých európskych chovateľov, ale aj pána rozhodcu Jean-Claude Larive, ktorý mu zadal titul RESERVE CACS. Jamie úspešne absolvoval Charakterový test TAN.

Je to významný slovenský úspech v silnej konkurencii v európskom meradle.

Skúšky vlôh pastierskeho psa

MUDr. Michaela Petríková, chovateľská stanica kólií dlhosrstých AMNIS RHEI
Fotografie: Sofia Petríková

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 5/2016