Opustili nás boxerkári v roku 2013

(KR 8/2013)

S hlbokým zármutkom oznamujeme priaznivcom plemena boxer i širokej kynologickej verejnosti, že naše rady navždy opustili výrazné osobnosti chovu boxera deväťdesiatych rokov

František Ceselčík a Ladislav Varga

František Ceselčík sa narodil  26. 3. 1947 v Liptovskom Hrádku a zomrel 26. 6. 2013 v Spišskej Novej Vsi. Viac, ako polovicu života prežil v spoločnosti  boxerov a toto plemeno mu naozaj učarovalo.  Určitú dobu, ako aktívny chovateľ sa výrazne podieľal na formovaní plemena v chovateľskej stanici Simaf. Jeho najznámejším odchovom, ktorý výrazne ovplyvnil chov, najmä na východe Slovenska  bol pes Armín Simaf .

Aj v posledných dňoch jeho života mu bol boxer jeho verným priateľom.

Ladislav Varga  sa narodil 20. 6. 1954 a v rodných Paňovciach prežil celý svoj život. Od mladosti zasvätil svoj život  chovu a zušľachťovaniu zvierat, okrem iných aj psov plemena boxer v chovateľskej stanici Var-Box. Jeho najvýraznejšími odchovmi boli sučka Amerika Var-Box a pes Hevelius Var-Box. Bol majiteľom psa Cardinál Edda, ktorý ako jeden z mála boxerov získal titul BIS v poľskom Rzesowe a nájdeme ho vo v rodokmeňoch veľkého množstva súčasných boxerov.

Počas pôsobenia na Strednom poľnohospodárskom učilišti v Čečejovciach viedol Ladislav Varga kynologicko – chovateľský krúžok a priviedol k láske k zvieratám aj dnešných mnohých aktívnych kynológov a chovateľov. Dnes si už len málokto spomenie, že bol jedným z usporiadateľov oblastnej výstavy v Čečejovciach a po mnohé roky bol nápomocný pri usporiadaní klubových výstav boxerov.

I keď v posledných rokoch sa už aktívne kynológii nevenoval, predsa jeho pôsobenie zanechalo výrazné stopy v chove, ale najmä v ovplyvnení ďalšej generácie kynológov.

Ladislav Varga zomrel 1. 7. 2013.

Česť ich pamiatke!!!

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 8/2013