Klubové všestranné skúšky malých plemien

Klub chovateľov poľovných sliedičov

(KR 9/2014)

Po dlhom čase sa v Klube chovateľov poľovných sliedičov stretla skupina členov, ktorí mali svojich psov dostatočne pripravených na absolvovanie náročných klubových všestranných skúšok malých plemien. Na zraze konanom 29. 8. 2014 na poľovníckej chate PZ Kúty sa zišlo všetkých dvanásť účastníkov so svojimi psami na vylosovaní štartovacieho poradia.
Welsh springer spaniel U2 Jankina záhrada, chovateľ: Janekovci, majiteľ : Ing. Peter Siakeľ, foto: Oliver Špitálsky

Druhý deň sa nastúpilo po vylosovaných skupinách do revíru. Pripravenosť psov bola výborná a až na jedného jedinca všetci skúšky absolvovali s lepším či horším výsledkom.

Príprava psa na takéto skúšky nie je jednoduchá a trvá nemálo času. Na všestranných skúškach musí pes preukázať vyšší stupeň použiteľnosti pre všestrannú prácu na povrchu pri dohľadaní malej pernatej a srstnatej zveri. Podmienkou účasti na týchto skúškach je zvládnuť kvalifikáciu v podobe lesných alebo jesenných skúšok malých plemien… a dostatočná dávka šťastia. Kto robí so psami, vie, o čom hovorím. Prácu, ktorú zvláda pes výborne doma, nemusí zákonite preukázať na skúškach.

Pre lepšiu predstavu o tom, čo musí táto dvojica za dva dni absolvovať, je prehlaď disciplín – hodnotí sa: čuch, hlasitosť, poslušnosť, správanie po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie, posliedka, práca na pofarbenej stope 1 – 4 hodiny starej, odloženie, stopa živej zveri, dohľadanie pohodenej pernatej zveri, prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli, naháňanie v tŕstí, prinášanie kačice z hlbokej vody.

Rozhodcovia však boli dostatočne erudovaní na to, aby odhalili, či pes danú disciplínu ovláda, či výsledok je reálnym zhodnotením jeho schopností, či vodič psovi pomohol zvládnuť ju, alebo mu to naopak priťažil. Možno povedať, že ich verdikty boli v záujme objektívneho ohodnotenia nestranné a spravodlivé.

Zbor rozhodcov viedol skúsený arbiter, Ing. Miroslav Stanovský, CSc. Ďalej posudzovali páni Ján Plenta, Ing. Baltazár Molnár, JUDr. Silvester Ižman a čakatelia, pán Milan Folťan a Zdeno Fronc.

Za dva dni trvania skúšok sa nevyskytla jediná situácia, ktorá by ohrozila ich priebeh, a tak sa na slávnostnom vyhlasovaní zúčastnilo 11 z 12 prihlásených psov. Víťazom skúšok a klubovým víťazom sa stala suka nemeckého prepeličiara Asta ze Slovákové s vodičom Ing. Martinom Sýkorom a získala titul CACT a Najlepšiu prácu v lese, na druhom mieste skončil psík plemena nemecký prepeličiar Zik z Javorového vrchu – Beskyd s vodičom Pavlom Šustekom, ktorý získal ocenenie res. CACT a Najlepšiu prácu v poli, a na treťom mieste skončil Ing. Peter Siakeľ so psom welsh springer spanielom U 2 Jankina záhrada so ziskom titulu CACT.

Keďže ženy nezaostávali za mužmi v žiadnej disciplíne, musím vyzdvihnúť prácu Lindy Kovalickej, ktorá so svojím jazvečíkom dlhosrstým trpasličím Sir Athos Eupatrid predviedla prekvapujúco vynikajúcu prácu a v celkom poradí skončila na krásnom 4. mieste so získaním titulu CACT a Najlepšia práca vo vode. Bola radosť vidieť tohto drobca s obrovským nasadením vynášať kačku z vody či aportovať zajaca.

Aj náš výbor mal svoje zastúpenie a peknú prácu ukázala aj Mgr. Ivana Cigáňová s anglickým špringer španielom Grand Master Adea a MVDr. Veronika Hrúzova tiež s anglickým špringer španielom – sučkou Bonita z Krivínskej skaly.

Všetci psi, ktorí absolvovali všestranné skúšky, sú zapísaní po požiadaní vodičom do KNIHY VŠESTRANNYCH PSOV /U/.

V mene Klubu chovateľov poľovných sliedičov srdečne gratulujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie podujatia Klubu!

 

Bc. Viera Janeková, Foto: Bc. Viera  Janeková a Oliver Špitálsky

Publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 9/2014